• Contact

E-mail: scoalauniversitatii@uaic.ro, scoalajunior@yahoo.com
Telefon/Fax:0232-211.261
Adresa: Strada Păcurari, nr. 9, Iaşi

Director: Prof. Maria URSACHE 

Coordonator nivel primar: Prof. Liliana MINEA

Secretariat: Ing. Gabriela MOISOIU, 0232-211.261, 0232-202.243, 0753-192.043

Înscrieri an școlar 2023-2024 (informații actualizate în data de 13.04.2023)

VEZI noutăți și evenimente
 • Prezentare

Şcoala Primară  a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a fost inaugurată la 17 septembrie 2007 și acreditată prin O.M.E.C.T.S. nr. 3407/29.02.2012, ca unitate de învăţământ privată, în conformitate cu legislația în vigoare la acel moment, fiind prima şcoală cu clasele P-IV din România, afiliată unei universităţi.

Începând cu anul școlar 2020-2021, școala UAIC, prin Ordinul MEC nr 5376/28.08.2020 este autorizată să funcționeze ca unitate de învățământ de stat, pentru nivelul de învățământ „preprimar”, respectiv pentru nivelul de învățământ „primar”, fiind inclusă prin HCL în rețeaua unităților de învățământ preuniversitar.

Dotată modern şi adecvat desfășurării unei activități de calitate, școala asigură, pentru nivelul primar, educaţia unui număr de 136 de elevi, repartizaţi în 7 clase.

Elevii sunt îndrumați de cadre didactice calificate, cu rezultate remarcabile obținute atât în procesul instructiv-educativ, cât și la concursurile școlare și la cele extrașcolare, cuprinse în proiectele educative.

Programul se desfășoară în intervalul orar 08.00-16.00. În program sunt cuprinse și servicii educaționale de tip „Școală după școală”, după servirea mesei la cantina Universităţii.

Zilnic, în intervalul orar 16.00 – 17.30, elevii participă la diverse cluburi menite să ajute la recreere după programul de peste zi, dar şi să dezvolte abilitățile și să îmbogăţească nivelul cultural al fiecăruia prin activităţi care îmbină în mod fericit utilul cu plăcutul.

Scop:

Înfiinţarea Școlii primare a UAIC a urmărit acoperirea unor nevoi determinate de:

 • necesitatea adoptării standardelor europene în ceea ce priveşte facilităţile şi calitatea serviciilor acordate de către Universitate angajaţilor proprii şi studenţilor, în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de învăţare/muncă în care îşi desfăşoară activitatea. În multe ţări ale Uniunii Europene, există grădiniţe şi şcoli proprii pentru copiii cadrelor didactice şi ai studenţilor din universităţi.
 • facilitarea accesului la şcoală pentru copiii propriilor angajaţi şi studenţi.
 • sincronizarea programului părinţilor cu al copiilor, pentru a uşura eforturile acestora în creşterea şi educaţia copiilor.
 • reducerea distanţelor între locul de muncă al părinţilor şi locul în care învaţă şi sunt îngrijiţi copiii.
 • necesitatea unei noi școli în care să se deruleze un proces instructiv-educativ de calitate pentru comunitatea ieșeană.
 • utilitatea unei școli de aplicații pentru studenții UAIC.

Obiective

Prin activităţile desfăşurate cu elevii în cadrul Şcolii primare a UAIC se urmăreşte:

 • dezvoltarea unor trăsături morale de voinţă şi caracter;
 • formarea capacităţii de învăţare şi inovare prin stimularea creativităţii individuale a copiilor, prin jocuri, dans, muzică, deprinderea lucrului cu calculatorul, învăţarea unei limbi străine, activităţi sportive etc;
 • obţinerea maximului de eficienţă în învăţare a fiecărui copil respectând particularităţile psihice individuale, prin utilizarea optimă a timpului de învăţare, a metodologiei, a mijloacelor de învăţare
 • stimularea copiilor de a folosi informaţiile, priceperile şi deprinderile acumulate în diferite situaţii şi de a alege.

Resurse

 • o şcoală nouă, dotată la standarde occidetale
 • personal calificat, profesionist
 • pregătirea temelor şi a lecţiilor pentru a doua zi
 • cluburi de karate, şah, dans, aerobic, limbi străine, muzică
 • masă zilnică la cantina Universității
 • lecţii interactive în muzeele şi Grădina Botanică a Universităţii

Avantaje

 • Proiect unic în ţară, care continuă succesul Grădiniţei UAIC, selectată în programul de excelenţă în învăţământul preuniversitar
 • Datorită legăturii speciale cu Universitatea, elevii vor beneficia de resurse deosebite – ei vor avea acces la muzeele, staţiunile de cercetare şi Grădina Botanică, la Planetariul şi Observatorul Astronomic al Universităţii etc.
 • Personal:

Personal didactic în anul școlar 2022-2023:

  • Prof. pt. înv. primar Gabriela Raluca Vargă-Coneac, gradul didactic I – clasa a IV-a
  • Prof. pt. înv. primar Liliana  Minea, gradul didactic Iclasa a III-a
  • Prof. pt. înv. primar Iuliana Ioana Penu, gradul didactic I  – clasa a II-a
  • Prof. pt. înv. primar Mariana Huiban, gradul didactic Iclasa I A
  • Prof. pt. înv. primar, Alina Eva Suceveanu, gradul didactic I – clasa I B
  • Prof. pt. înv. primar Alexandrina Jitariu, gradul didactic Iclasa pregătitoare A
  • Prof. pt. înv. primar Adina Azamfiricăi, definitivatclasa pregătitoare B
  • Prof. Cristina Alexandra  Carp – Limba engleză
  • Prof. Claudia Palanici – Limba engleză
  • Prof. dr. Cristina Stan – Limba engleză
  • Prof. drd. Petronela Amorina Lungu – Religie
  • Prof. Tudor Ștefan Gherghel – Educație fizică

  Personal didactic auxiliar:

  • Ing. Gabriela Moisoiu– Secretar

  Personal administrativ:

  • Carmen Mirela Buiciuc – Asistent medical principal generalist
  • Lavinia Paula Tofan – Administrator
  • Eugenia Lupașcu  Îngrijitoare
  • Ioana Mihai  Îngrijitoare
 • Performanțe

În anul școlar 2019-2020

Vezi aici  lista concursurilor la care au participat elevii de la Școala Junior în anul școlar 2019-2020 și premiile obținute

În anul școlar 2018-2019

Vezi aici  lista concursurilor la care au participat elevii de la Școala Junior în anul școlar 2018-2019 și premiile obținute

În anul școlar 2017-2018

Vezi aici lista concursurilor la care au participat elevii de la Școala Junior în anul școlar 2017-2018 și premiile obținute.

În anul școlar 2016-2017

Vezi aici lista concursurilor la care au participat elevii de la Școala Junior în anul școlar 2016-2017 și premiile obținute.

În anul școlar 2015-2016

Vezi aici lista concursurilor la care au participat elevii de la Școala Junior în anul școlar 2015-2016 și premiile obținute.

În anul școlar 2014-2015

Vezi aici lista concursurilor la care au participat elevii de la Școala Junior în anul școlar 2014-2015 și premiile obținute.

În anul școlar 2013-2014

Vezi aici lista concursurilor la care au participat elevii de la Școala Junior în anul școlar 2013-2014 și premiile obținute.

În anul școlar 2012-2013

Vezi aici lista concursurilor la care au participat elevii de la Școala Junior în anul școlar 2012-2013 și premiile obținute.

În anul școlar 2011-2012

Vezi aici lista concursurilor la care au participat elevii de la Școala Junior în anul școlar 2011-2012 și premiile obținute.

În anul şcolar 2010 – 2011

Lista cu toate concursurile şi premiile pe care le-au obținut elevii de la Școala Junior în anul școlar 2010-2011 poate fi consultată aici.

În anul şcolar 2009 – 2010

• Diploma şi trofeul de excelenţă pentru revista “Junior” la Expoziţia naţională “Anelisse” Bucureşti;
• Diplomă de merit pentru revista “Junior” la concursul naţional al revistelor şcolare, faza judeţeană;
• 10 premii obţinute la concursul de matematică „Al. Myller” – Liceul Naţional din Iaşi;
• 6 premii la concursul “Micul Matematician” – olimpiada de matematică;
• 9 premii la concursul “Florica T.Câmpan” – Şcoala „Bogdan Petriceicu Haşdeu” Iaşi
• 8 premii la concursul “Euclid” – Liceul „Vasile Alecsandri”;
• 2 premii la concursul de Interpretare critică „Garabet Ibrăileanu”;
• 2 premii la concursul de matematică „Traian Lalescu” – Colegiul „Costache Negruzzi” Iaşi;
• 10 premii la concursul internaţional „Mirajul hârtiei”;
• 15 premii la concursul „Mărţişorul primăverii”;
• 4 premii la concursul „Lumina Învierii”;
• 4 premii la concursul internaţional „N. N. Tonitza”;
• 1 premiu la concursul de pian „Micul virtuoz”;
• 1 premiu la concursul de minibaschet „Cupa primăverii”.

Prima generaţie de absolvenţi ai Şcolii “Junior” a avut 16 elevi. În urma concursurilor şcolare, ei sunt înmatriculaţi în clasa a V – a astfel: 7 elevi la Colegiul Naţional, 4 elevi la Colegiul „Mihai Eminescu”, 2 elevi la Colegiul “Costache Negruzzi”, 2 elevi la Liceul “Grigore Moisil”, 1 elev la Liceul “Garabet Ibrăileanu”.

 • Parteneriate

• Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” – formare şi dezvoltare profesională, sprijin financiar, consiliere, proiecte comune cu Facultatea de Biologie, Facultatea de Educație Fizică și Sport;
• I.S.J. – sprijin logistic, consiliere, proiecte educative;
• C.C.D. – sprijin logistic, consiliere;
• Familia – implicare în actul educaţional, sprijin financiar;
• Poliţia Rutieră – acţiuni tematice, concursuri;
• P.S.I. – asigurarea serviciilor specializate privind prevenirea şi stingerea incendiilor – Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă;
• Muzeul Universității – vizite, activități comune;
• Teatrul „Luceafărul” – vizionări de spectacole, activităţi comune;
• Grădina Botanică – vizite, experimente, expoziţii;
• Agenţia de Protecţie a Mediului – acţiuni tematice, concursuri;
• British Council – sprijin în organizarea examinărilor pentru obţinerea certificatelor Cambridge – YLE

 • Unitatea de învățământ este finanțată de la bugetul de stat, începând cu data de 1 ianuarie 2023.
 • Cuantumul alocației de hrană pentru anul școlar 2022-2023, conform hotărârii Senatului UAIC: 15 de lei / zi
 • Cuantum servicii educaționale de tip „Școală după școală”, conform Hotărârii Senatului UAIC nr. 13 din 30 martie 2023:
   • 375 RON – pentru angajații UAIC
   • 600 RON – pentru elevii ai căror părinți nu sunt angajații UAIC

 Te așteptăm să faci parte din marea familie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași!

 • Galerie foto

Turul virtual al Școlii Primare a UAIC