• Contact

E-mail: scoalajunior@yahoo.com
Telefon/Fax: 0232 211261,0723 232356
Adresa: Strada Păcurari, nr. 9, Iaşi

Director Şcoala şi Grădiniţa “JUNIOR”: Liliana MINEA, Profesor pentru învăţământ primar
E-mailscoalajunior@yahoo.com

VEZI noutăți și evenimente de la Școala și Grădinița „Junior”
 • Prezentare

Şcoala „Junior” funcţionează ca departament în cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Prima şcoală cu clasele I-IV din România, ce funcţionează în cadrul unei universităţi, a fost inaugurată la 17 septembrie 2007.

Dotată modern şi adecvat, Şcoala „Junior” asigură educaţia unui număr de 90 de elevi, repartizaţi în 5 clase.

Cele patru clase sunt îndrumate de cadre didactice cu rezultate remarcabile, în cadrul unui interval orar cuprins între orele 08.00 – 16.00. Se cuprinde astfel în program şi efectuarea asistată a temelor după servirea mesei la restaurantul Universităţii.

Zilnic, în intervalul orar 16.00 – 17.30, elevii sunt cooptaţi în diverse cluburi menite să ajute la recreere după activităţile de peste zi, dar şi să îmbogăţească nivelul cultural al fiecăruia prin activităţi care îmbină în mod fericit utilul cu plăcutul.

Şcoala „Junior” este acreditată prin O.M.E.C.T.S. nr. 3407/29.02.2012.

Performanțe

În anul școlar 2019-2020

Vezi aici  lista concursurilor la care au participat elevii de la Școala Junior în anul școlar 2019-2020 și premiile obținute

În anul școlar 2018-2019

Vezi aici  lista concursurilor la care au participat elevii de la Școala Junior în anul școlar 2018-2019 și premiile obținute

În anul școlar 2017-2018

Vezi aici lista concursurilor la care au participat elevii de la Școala Junior în anul școlar 2017-2018 și premiile obținute.

În anul școlar 2016-2017

Vezi aici lista concursurilor la care au participat elevii de la Școala Junior în anul școlar 2016-2017 și premiile obținute.

În anul școlar 2015-2016

Vezi aici lista concursurilor la care au participat elevii de la Școala Junior în anul școlar 2015-2016 și premiile obținute.

În anul școlar 2014-2015

Vezi aici lista concursurilor la care au participat elevii de la Școala Junior în anul școlar 2014-2015 și premiile obținute.

În anul școlar 2013-2014

Vezi aici lista concursurilor la care au participat elevii de la Școala Junior în anul școlar 2013-2014 și premiile obținute.

În anul școlar 2012-2013

Vezi aici lista concursurilor la care au participat elevii de la Școala Junior în anul școlar 2012-2013 și premiile obținute.

În anul școlar 2011-2012

Vezi aici lista concursurilor la care au participat elevii de la Școala Junior în anul școlar 2011-2012 și premiile obținute.

În anul şcolar 2010 – 2011

Lista cu toate concursurile şi premiile pe care le-au obținut elevii de la Școala Junior în anul școlar 2010-2011 poate fi consultată aici.

În anul şcolar 2009 – 2010

 • Diploma şi trofeul de excelenţă pentru revista “Junior” la Expoziţia naţională “Anelisse” Bucureşti;
 • Diplomă de merit pentru revista “Junior” la concursul naţional al revistelor şcolare, faza judeţeană;
 • 10 premii obţinute la concursul de matematică “Al. Myller” – Liceul Naţional din Iaşi;
 • 6 premii la concursul “Micul Matematician” – olimpiada de matematică;
 • 9 premii la concursul “Florica T.Câmpan” – Şcoala “Bogdan Petriceicu Haşdeu” Iaşi
 • 8 premii la concursul “Euclid” – Liceul “Vasile Alecsandri”;
 • 2 premii la concursul de Interpretare critică “Garabet Ibrăileanu”;
 • 2 premii la concursul de matematică “Traian Lalescu” – Colegiul “Costache Negruzzi” Iaşi;
 • 10 premii la concursul internaţional “Mirajul hârtiei”;
 • 15 premii la concursul “Mărţişorul primăverii”;
 • 4 premii la concursul “Lumina Învierii”;
 • 4 premii la concursul internaţional “N. N. Tonitza”;
 • 1 premiu la concursul de pian “Micul virtuoz”;
 • 1 premiu la concursul de minibaschet “Cupa primăverii”.

Prima generaţie de absolvenţi ai Şcolii “Junior” a avut 16 elevi. În urma concursurilor şcolare, ei sunt înmatriculaţi în clasa a V – a astfel: 7 elevi la Colegiul Naţional, 4 elevi la Colegiul “Mihai Eminescu”, 2 elevi la Colegiul “Costache Negruzzi”, 2 elevi la Liceul “Grigore Moisil”, 1 elev la Liceul “Garabet Ibrăileanu”.

Scop

Înfiinţarea Şcolii „Junior” a urmărit acoperirea unor nevoi determinate de :

 • necesitatea adoptării standardelor europene în ceea ce priveşte facilităţile şi calitatea serviciilor acordate de către Universitate angajaţilor proprii şi studenţilor, în vederea îmbunătăţirii candiţiilor de învăţare/muncă în care îşi desfăşoară activitatea. În toate ţările Uniunii Europene, există grădiniţe şi şcoli proprii pentru copiii cadrelor didactice şi ai studenţilor din universităţi.
 • facilitarea accesului la şcoală pentru copiii propriilor angajaţi şi studenţi.
 • sincronizarea programului părinţilor cu al copiilor, pentru a uşura eforturile acestora în creşterea şi educaţia copiilor.
 • reducerea distanţelor între locul de muncă al părinţilor şi locul în care învaţă şi sunt îngrijiţi copiii.

Obiective

Prin activităţile desfăşurate cu elevii în cadrul Şcolii ,,Junior” se urmăreşte:

 • dezvoltarea unor trăsături morale de voinţă şi caracter;
 • formarea capacităţii de învăţare şi inovare prin stimularea creativităţii individuale a copiilor, prin jocuri, dans, muzică, deprinderea lucrului cu calculatorul, învăţarea unei limbi străine, activităţi sportive, etc;
 • obţinerea maximului de eficienţă în învăţare a fiecărui copil respectând particularităţile psihice individuale, prin utilizarea optimă a timpului de învăţare, a metodologiei, a mijloacelor de învăţare
 • stimularea copiilor de a folosi informaţiile, priceperile şi deprinderile acumulate în diferite situaţii şi de a alege;

Resurse

 • o şcoală nouă, dotată la standarde occidetale
 • personal profesionist
 • pregătirea temelor şi a lecţiilor pentru a doua zi
 • cluburi de karate, şah, dans, aerobic, limbi străine, muzică
 • masă zilnică
 • lecţii interactive în muzeele şi Grădina Botanică a Universităţii

Politica educaţională

 • Adaptarea ofertei educaţionale la nevoile copiilor, la cerinţele părinţilor şi a comunităţii;
 • Utilizarea metodelor şi tehnologiilor moderne în actul didactic;
 • Utilizarea criteriilor de evaluare psihopedagogice care să vizeze standardele de performanţă ale copiilor în funcţie de potenţialul propriu, de aptitudini, interese, motivaţii;
 • Monitorizarea constantă a progreselor înregistrate de copii şi mediatizarea rezultatelor;
 • Realizarea unor parteneriate funcţionale între şcoală şi comunitate: familie, diverse instituţii, mass-media;
 • Formarea continuă a cadrelor didactice.

Avantaje

 • Aviz „de încredere” din partea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar
 • Proiect unic în ţară, care continuă succesul Grădiniţei Junior, selectată în programul de excelenţă în învăţămîntul preuniversitar
 • Datorită legăturii speciale cu universitatea, elevii vor beneficia de resurse deosebite – ei vor avea acces la muzeele, staţiunile de cercetare şi Grădina Botanică, la Planetariul şi Observatorul Astronomic al Universităţii.

Personal:

Didactic:

Administrativ:

 • Gabriela Moisoiu– Secretară Şcoala şi Grădiniţa „Junior”, gmoisoiu@yahoo.com
 • Carmen Mirela Buiciuc – Asistent medical principal generalist- Şcoala şi Grădiniţa „Junior”, carmencitarx@yahoo.com

Parteneriate

 • Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” – formare şi dezvoltare profesională, sprijin financiar, consiliere;
 • I.S.J. – sprijin logistic, consiliere;
 • C.C.D. – sprijin logistic, consiliere;
 • Teatrul „Luceafărul” – vizionări de spectacole, activităţi comune;
 • Grădina Botanică – vizite, experimente, expoziţii;
 • Familia – implicare în actul educaţional, sprijin financiar;
 • Poliţia Rutieră – acţiuni tematice, concursuri;
 • P.S.I. – asigurarea serviciilor specializate privind prevenirea şi stingerea incendiilor – Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă;
 • Agenţia de Protecţie a Mediului – acţiuni tematice, concursuri;
 • British Council – sprijin în organizarea examinărilor pentru obţinerea certificatelor Cambridge – YLE

Taxe de școlarizare și cuantumul alocației de hrană pentru anul școlar 2019-2020

 • 750 lei – taxa de școlarizare pentru elevii angajaților Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
 • 1200 lei – taxa de școlarizare pentru elevii din afara Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
 • 12 lei/ zi – alocația de hrană

Hotărârea Senatului UAIC din data de 15 februarie 2018 privind aprobarea taxelor de școlarizare și cuantumul alocației de hrană pentru anul școlar 2018-2019.

Galerie foto

Turul virtual al Școlii „Junior”