Comisia nr. 1 – Pentru programe de licenţă, masterat şi activităţi de formare a personalului didactic din învăţământul preuniversitar

Nume și Prenume Facultate/Departament
Prof. dr. habil. Liviu George Maha FEAA
Prof. dr. habil. pr. Ion Vicovan Teologie Ortodoxă
Prof. dr. Constantin Cucoș Psihologie și Științele Educației
Conf. dr. Cristian Baban Fizică
Conf. dr. Cezar Honceriu Educație Fizică și Sport
Lector dr. Emanuel Florentin Olariu Informatică
mandat suspendat Drept
Stud. Lucia-Teona Cornea Educație Fizică și Sport
mandat vacant Teologie Romano – Catolică

Comisia nr. 2 – Pentru studii doctorale, digitalizare, Filialele și Extensiunile UAIC

Nume și Prenume Facultate/Departament
Prof. dr. Dorina Lăcrămioara Petrescu Litere
Prof. dr. Codrin Liviu Cuțitaru Litere
Prof. dr. habil. Lucian Leuștean Istorie
Prof. dr. habil. Marius Ștefan Biologie
Prof. dr. Marin Fotache FEAA
Conf. dr. Gabriela Irimescu Filosofie și Științe Social-Politice
Conf. dr. Vasile Septimiu Panainte Drept
Lector dr. pr. Emilian Iustinian Roman Teologie Ortodoxă
mandat suspendat Geografie și Geologie
Stud. Beniamin – Vlăduț Faraonel FEAA
mandat vacant Litere

Comisia nr. 3 – Pentru programe de cercetare ştiinţifică şi transfer de cunoştinţe

Nume și Prenume Facultate/Departament
CS II dr. Sorin Tașcu ICI-UAIC
CS II dr. Mihaela Mocanu ICI-UAIC
Prof. dr. Aurel Pui Chimie
Prof. dr. Petronel Zahariuc Istorie
Prof. dr. Gabriel Claudiu Mursa FEAA
Prof. dr. habil. Cezar Oniciuc Matematică
Conf. dr. habil. Dan Gheorghe Dimitriu Fizică
Conf. dr. Cristian Gațu Informatică
Conf. dr. Alin-Constantin Dîrțu Chimie
Conf. dr. Anca Cristina Petraș Litere
mandat suspendat Psihologie și Științele Educației
mandat vacant Filosofie și Științe Social-Politice
mandat suspendat Fizică

Comisia nr. 4 – Pentru managementul resurselor umane și evaluarea activității

Nume și Prenume Facultate/Departament
Prof. dr. habil. Teodora Roman FEAA
Conf. dr. habil. Ioana Maria Costea Drept
Conf. dr. Sebastian Dumitru Popescu Fizică
Șef lucr. dr. Mirela Mihaela Cîmpeanu Biologie
Lect. dr. Ilie Moisuc Litere
Stud. Daniela Adriana Tanasă Biologie
Stud. Toma Traian Gania Teologie Ortodoxă

Comisia nr. 5 – Pentru relaţii internaţionale şi parteneriate de studii şi cercetare

Nume și Prenume Facultate/Departament
Prof. dr. Henri Luchian Informatică
Prof. dr. Mircea Georgescu FEAA
Prof. dr. habil. Mihaela Tofan FEAA
Prof. dr. habil. Simona Mihaela Modreanu Litere
Prof. dr. Răzvan Lițcanu Matematică
Prof. dr. habil. Ion Bucătaru Matematică
Prof. dr. habil. Cristian Enăchescu Fizică
Prof. dr. habil. Ioan  Alexandru Tofan Filosofie și Științe Social-Politice
Prof. dr. Stefan Lupu Teologie Romano-Catolică
Conf. dr. habil. Mihaela Boza Psihologie şi Ştiinte ale Educaţiei
Conf. dr. habil. Dragoș Lucian Gorgan Biologie
Stud. Andreea Diana Crăciun Istorie
Stud. Mădălin Florea FEAA
Stud. Daniel Rusu Informatica

Comisia nr. 6 – Pentru relația cu studenții, alumni și mediul economic

Nume și Prenume Facultate/Departament
Prof. dr. habil. Daniela Tatiana Agheorghiesei FEAA
Prof. dr. habil. Nicoleta Laura Popa Psihologie și Științe Social-Politice
Prof. dr. habil. Costel Istrate FEAA
Prof. dr. Nicolae Buzgar Geografie și Geologie
Conf. dr. Dana Janeta Bădulescu Litere
Conf. dr. habil. Lilian Niacșu Geografie și Geologie
Lector dr. Ovidiu Gherasim-Proca Filosofie și Științe Social-Politice
Stud. Diana Maria Creţu Matematică
mandat suspendat FEAA
Stud. Iustin-Gheorghe Jalaboi FEAA

Comisia nr. 7 – Pentru managementul calității, strategie și dezvoltare instituțională

Nume și Prenume Facultate/Departament
Prof. dr. habil. Beatrice-Aurelia Abalașei Educație Fizică și Sport
Conf. dr. Bogdan Gabriel Zugravu FEAA
Conf. dr. Cristian Dan Lesenciuc Geografie și Geologie
Conf. dr. Ștefania Bejan Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice
Lect. dr. Andra Iftimiei Drept
Stud. Roxana-Elena Ciorteanu Chimie
mandat vacant Litere