PN III Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare  2015 – 2020, Programul 4: Cercetare Fundamentală și de Frontieră

Nr.
crt.

Facultatea/
Departamentul
Cod proiect Nr.contract Titlul proiectului Director  de proiect Coordonator Perioada de derulare Valoare contract UAIC

Valoare contract total

1

Fizica PN-III-P4-ID-PCCF2016-0175

018/10.10.2018

Nanostructuri particulate de tip multistrat cu constanta dielectrica ridicata cu aplicatii pentru stocarea energiei si dispozitive nanoelectronice,

acronim HIGHkDEVICE

Prof. univ. dr. Liliana MITOȘERIU (Partener 1)

dr. Aurelian ROTARU

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

10.10.2018 – 09.10.2022 2400000.00

2

Drept-CSE

PN-III-P4-ID-PCCF2016-0166

3/20.07.2018

Dezvoltarea cercetării de frontieră în teoriile creșterii și dezvoltării regionale prin prisma rezilienței : către o Uniune  Europeană convergentă, echilibrată și sustenabilă,

acronim ReGrowEU

Prof. Peter NIJKAMP

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 02.07.2018-01.07.2021 3608332.00

6.300.000,00

Proiecte complexe de cercetare de frontieră (PCCF) în derulare în anul 2020 (.pdf)