Urmăriți înregistrarea ceremoniei aniversare

Programul ceremoniei aniversare Dies Academici

Vineri, 28 octombrie 2016

Aula Magna „Mihai Eminescu”

 11.00   Gaudeamus Igitur

Corala „Universitas”, coordonată de doamna Gabriela ENĂȘESCU, Dirijor Alexandru DARIE

11.05    Cuvânt de deschidere 

Prof. univ. dr. Tudorel TOADER – Rector al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

11.20    Mesajele invitaţilor

12.00   Conferința „Istoriografia românească între tradiționalism și reînnoire”, susținută de Domnul Academician Doctor Victor SPINEI – Vicepreședinte al Academiei Române

12.50   Ceremonia de decernare a titlului de Professor Emeritus al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

13.10    Decernarea bursei „Sf. Dumitru”

Prof. univ. dr. Dumitru OPREA – Rector al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi în perioada 2000 – 2008

13.25    Premierea tinerilor cu rezultate deosebite în cercetare

13.45   Mini-recital Corala „Universitas”

14.00   Gaudeamus Igitur

Corala „Universitas”, coordonată de doamna Gabriela Enășescu

Dirijor Alexandru Darie

Programul evenimentelor din facultăți

„FLORI DE TOAMNĂ”, a XL-a ediţie

29 octombrie – 20 noiembrie 2016, orar de vizitare 9.00 – 17.00

Inaugurarea expoziției va avea loc sâmbătă, 29 octombrie, orele 11.00

Tipul manifestării: Expoziţie flori, fructe şi seminţe

Invitati: Corala “Universitas” a Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Locul de desfășurare: Grădina Botanică “Anastasie Fătu” Iași, Sera expoziţională

Pagina web: www.botanică.uaic.ro

Date de contact coordonator: Prof. univ. dr. Cătălin TĂNASE, Directorul Grădinii Botanice “Anastasie Fătu” Iași, e-mail: tanase@uaic.ro, tel.: 0232 201 373

UNIVERSITATEA DIN IAȘI ÎN VREMEA MARELUI RĂZBOI

20-31 octombrie, orele 8.00-20.00

Tipul manifestării: Expoziția fotografică

Expozitia reunește imagini de epocă din Iași (capitala politică a României din noiembrie 1916), fotografii ale Palatului Universitar de la Copou, ale laboratoarelor și Bibliotecii, devenite sedii ale unor instituții publice centrale (Ministerul Instrucțiunii, Ministerul de Război etc.), dar și imagini ale unor profesori participanți la conflict. Fotografiile sunt însoțite de explicații și comentarii, care introduc privitorul în atmosfera vremii.

Locul de desfășurare: Sala Pașilor Pieduți, Corp A

Date de contact coordonator:Lect. univ.dr. Ionuț NISTOR, Directorul Muzeului Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, e-mail inistor2001@yahoo.com

FACULTY OF BIOLOGY ANNUAL SCIENTIFIC MEETING (FBASM 2016)

21-22 octombrie 2016

21 octombrie 2016, orele 8.00-19.30

Tipul manifestării: Sesiune ştiinţifică

Scopul sesiunii ştiinţifice a Facultăţii de Biologie este de a stabili o conexiune de nivel academic între cadre didactice, cercetători şi practicieni din diverse ramuri ale biologiei, medicinei şi altor domenii înrudite care vizează studiul sistemelor biologice.

Locul de desfăşurare: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Biologie, corp B, et. I, Amfiteatrul B-II

Moderatorul manifestării: Conf. univ.dr. Dragoş Lucian GORGAN

Parteneri: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi – Grădina Botanică „Anastasie Fătu”

Pagina web a manifestării: http://www.bio.uaic.ro/sesiune/2016/pages/organization.html

Date de contact coordonator: Conf. univ.dr. Dragoş Lucian GORGAN, e-mail lucian.gorgan@uaic.ro, tel.: 0232 201 574

22 octombrie 2016, orele 10.00-16.00

Tipul manifestării: Excursie ştiinţifică – vizită la Grădina Botanică „Anastasie Fătu”

Locul de desfăşurare: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi – Grădina Botanică „Anastasie Fătu”

Moderatorul manifestării: Prof. univ.dr. Cătălin TĂNASE – Directorul Grădinii Botanice „Anastasie Fătu”

Parteneri: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi – Grădina Botanică „Anastasie Fătu”

Pagina web a manifestării: http://www.bio.uaic.ro/sesiune/2016/pages/program.html

Date de contact coordonator: Prof. univ.dr. Cătălin TĂNASE, e-mail: tanase@uaic.ro, tel.: 0232 201 373

ÎNTÂLNIRI CU EXPERIENȚA, ÎNTÂLNIRI CU ABSOLVENȚII

26 octombrie 2016, ora 18.00

Tipul manifestării: Colocviu

Absolvenţi ai Facultăţii de Biologie vor prezenta repere ale devenirii lor profesionale şi vor răspunde întrebărilor celor prezenţi. Manifestarea va avea un caracter lunar. Prima întâlnire va avea loc în data de 26 octombrie 2016, orele 18.00 – Grădinile Orientului (prezintă Conf. dr. Carmen GACHE).

Locul de desfăşurare: Facultatea de Biologie, Corp B, et. I, Amfiteatrul B-II

Moderatorul manifestării: Conf. univ.dr. Lăcrămioara Carmen IVĂNESCU

Pagina web a manifestării: http://www.bio.uaic.ro/#home/home.html

Date de contact coordonator: Conf. univ.dr. Carmen GACHE, e-mail: cgache@uaic.ro

CONFERINȚA FACULTĂȚII DE CHIMIE, ediția 2016

27 octombrie 2016, ora 15.00  și 28 octombrie 2016, ora 09.00

Tipul manifestărilor: Simpozion internaţional şi Sesiune de manifestări ştiinţifice

Locul de desfășurare: Amfiteatru P3, Corp A

Moderatori: cadre didactice de la Facultatea de Chimie și invițatii lor

Pagina web a manifestării: http://www.chem.uaic.ro/ro/manifestari/zu2016.html

Date de contact coordonatori:  

Conf. univ.dr. Ramona DANAC, e-mail: rdanac@uaic.ro; tel.: 0232 201 342;

Prof.univ.dr. Aurel PUI, e-mail: aurel@uaic.ro, tel.: 0232 201 276

DREPTUL ȘI JUSTIȚIA ÎNTR-O EPOCĂ A PROVOCĂRILOR

24 octombrie 2016, ora 16.00

Tipul manifestării: Conferinţă naţională

Conferința va fi organizată pe patru secțiuni, asigurând un cadru pentru dezbateri pe teme actuale din spațiul științelor juridice: secțiunea de Științe penale, cu subtema Transformări legislative şi adaptări jurisprudenţiale în științele penale; secțiunea de Drept privat, cu subtema Stabilitate şi reformă în dreptul privat, secțiunea de Drept public: Reforma administraţiei şi statul de drept, secțiunea de Drept internaţional şi european: Ordinea juridică internaţională şi europeană în faţa provocărilor contemporane.

Locul de desfăşurare: Facultatea de Drept, amfiteatrele III.9., II.6., sala Vespasian Pella şi Sala de Consiliu

Moderatorul manifestării: Decanul Facultății de Drept, Lect.univ.dr. Vasile Septimiu PANAINTE

Partener: Editura Hamangiu

Date de contact coordonator: Conf.univ.dr. Ioana Maria COSTEA, e-mail: anale.drept@uaic.ro, tel.: 0232 201 158

GLOBALIZATION AND HIGHER EDUCATION IN ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION (GEBA 2016)

20-23 octombrie 2016

Tipul manifestării: Conferinţă internaţională

Cea de-a noua ediţie a Conferinţei internaţionale “Globalization and Higher Education in Economics and Business Administration” (GEBA 2016) va reuni specialiști de renume din țară și străinătate (SUA, Franța, Germania, Spania, Italia, Israel). Această manifestare științifică își propune să promoveze cooperarea internațională în domeniul educației și cercetării științifice economice. GEBA 2016 va reprezenta spațiul propice prezentării și dezbaterii celor mai recente provocări ale globalizării. Totodată, conferința GEBA 2016 va oferi cadrul necesar dezvoltării de noi teme de cercetare și abordări transdisciplinare în domeniul științelor economice.

Secțiunile în cadrul cărora vor avea loc dezbaterile conferinței sunt următoarele:

 • Higher Education: Trends, Challenges and Emerging Opportunities;
 • Higher Education during Global Crisis: The New Global Learning Framework;
 • Social, Economic and Political Dimensions of the Global Crisis: Implications for European Union;
 • Cycles, Crises and Global Economy;
 • Quantitative Analysis under Global Challenges;
 • Globalization and Business Information Systems;
 • Impact of Globalization on Finance and Banking;
 • Global Context of Financial and Accounting Reporting;
 • Marketing within the Triad: University – Business Environment – Society;
 • Globalization and Sustainable Development – Challenges and Trends in Organizational Management Services and Business Communication;
 • Citizen-Oriented Best Practices in Public Administration.

Pagina web a manifestării: http://www.feaa.uaic.ro/geba/

Locul de desfășurare: Corp R

Moderatorul manifestării: Decanul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, Prof.univ.dr. Dinu AIRINEI

Pagina web a manifestării: http://www.feaa.uaic.ro/geba/

Date de contact coordonator: Prof. univ.dr. Carmen PINTILESCU, e-mail: carmen.pintilescu@uaic.ro;  tel.: 0232 201 471.

CURSA CAIACELOR UNIVERSITARE

20 octombrie 2016, orele 12.00-14.00

Tipul manifestării: Competiție sportivă

Competiție de popularizare a activităților nautice în Iași. Lungimea traseului este de 2 km, participanți – studenții universităților din Iași.

Locul de desfășurare: Râul Bahlui

Parteneri: universitățile din Iași

Date de contact coordonatori: Asist. dr. Sava FETESCU, e-mail fetsava@yahoo.com, Lect.univ. dr. Radu IACOB, e-mail iacobradu1975@gmail.com     

ACTIVITĂȚI FIZICE PENTRU O COMUNITATE SĂNĂTOASĂ

22 octombrie 2016, orele 17.00-18.30

Manifestarea își propune promovarea stilului de viață sănătos prin activități de tip aerobic.

Tipul manifestării: Activitate motrică interactivă (Flash Mob)

Locul de desfășurare:  Palas Mall

Parteneri: Palas Mall, Primăria Municipiului Iași

Date de contact coordonator: Conf.univ.dr. Cristina MORARU, e-mail: gimcristinamoraru@yahoo.com  

BIG GAME UAIC

30 octombrie 2016, orele 10.00-14.00

Activitate de team-building sub formă de concurs pentru studenții și cadrele didactice ale universităților din Iași (se admit 8 echipe cu câte 8 membri – 3 fete și 5 băieți)

Locul de desfășurare:  Grădina Botanică “Anastasie Fătu” Iași

Tipul manifestării:  Activitate sportivă tip traseu aplicativ

Partener::Grădina Botanică “Anastasie Fătu” Iași

Date de contact coordonatori:  Lect.univ.dr. Bogdan UNGUREANU, e-mail bungurean@yahoo.com, lect. univ.dr. Cezar HONCERIU, e-mail chonceri@yahoo.fr

CONCURS DE POWERLIFTING

26 octombrie, orele 9.30- 12.00

Locul de desfășurare:  Sala  de Culturism  a Facultății de Educației Fizică și Sport, Corp D

Tipul manifestării:  competiție sportivă

Date de contact coordonatori: Lect. univ. dr. Alexandru OPREAN, e-mail alexandruoprean@yahoo.com, Lect. univ. dr. Renato Gabriel PETREA, e-mail petrea_renato@yahoo.com, Asist. univ. dr. Ionuț ONOSE, e-mail onoseionut@yahoo.com  

CAMPIONAT DE TENIS DE CÂMP

26 octombrie 2016, orele 10.00 – 18.00, 28 octombrie 2016, orele 10.00 – 18.00

Locul de desfășurare:  Terenul de tenis de câmp al Facultății de Educație Fizică și Sport, Corp D

Tipul manifestării: Competiție sportivă

Date de contact coordonatori: Asist. univ.dr. Ionuț ONOSE, e-mail onoseionut@yahoo.com, student Andrei SOVEJA  

KINETOTERAPEUTUL MODERN ȘI INTELIGENȚA SA SOCIALĂ

27 octombrie, orele 17.00-20.00

Locul de desfășurare:  Cabinetul de Anatomie al Facultății de Educație Fizică și Sport, Corp D

Tipul manifestării: Workshop

Date de contact coordonator: Prof.univ.dr. Paula DROSESCU, e-mail paula_drosescu@yahoo.com

WORKSHOP

terenul FEFS, Corp D,

Marti 25.10.2016 / 10-12 si 12-14

 1. Exercitii functionale de fitnes – responsabil Lect. dr. Iulian Dumitru
 2. Structuri tehnico-tactice din jocul de fotbal – Lect. dr. Florin Nichifor

CONSILIEREA ÎN FILOSOFIE – PERSPECTIVE, STRATEGII, OPORTUNITĂȚI

31 octombrie 2016, orele 16.00 – 18.00

Organizatorul manifestării: Departamentul de Filosofie

Tipul manifestării: Masă rotundă

Moderator: Prof.univ.dr. Petru BEJAN

Locul de desfăşurare: Sala de Consiliu a Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice

Date de contact coordonator: Prof.univ.dr. Petru BEJAN, e-mail pbejan@gmail.com

POLITICĂ ȘI SOCIETATE – TENDINȚE, MODELE, PERSPECTIVE

28 octombrie 2016, orele 16.00 – 18.00

Organizatorul manifestării: Departamentul de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene

Moderator: Conf. univ. dr. Virgil STOICA

Tipul manifestării: Sesiune de comunicări ştiinţifice

Locul de desfășurare: Sala D306

Date de contact coordonator: Conf. univ. dr. Virgil STOICA, e-mail virgilstoica@gmail.com

PROVOCĂRILE COMUNICĂRII ÎN EPOCA INTERNETULUI

28 octombrie 2016, orele 14.00 -20.00; 29 octombrie 2016, orele 9.00 – 12.00

Organizatorul manifestării: Departamentul de Ştiinţe ale Comunicării şi Relaţii publice, împreună cu Departamentul de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Facultatea de Litere şi Centrul de Studii în Comunicare

Tipul manifestării: Sesiune de comunicări ştiinţifice

Locul de desfăşurare: Sala de Consiliu a Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice

Moderatorul manifestării: Prof.univ.dr. Dan STOICA

Date de contact coordonatori: Conf.univ.dr. Gheorghe-Ilie FÂRTE e-mail farte@uaic.ro; Prof.univ.dr. Dan STOICA, e-mail dstoicaro@gmail.com; Lect.univ.dr. Alexandru LĂZESCU, e-mail alexandru.lazescu@gmail.com

SISTEMUL DE ÎNGRIJIRE PE TERMEN ÎNDELUNGAT. PRACTICI, PROVOCĂRI ȘI PERSPECTIVE

24-25 octombrie 2016

Organizatorul manifestării: Departamentul de Sociologie şi Asistenţă socială

Tipul manifestării: Workshop naţional

Locul de desfăşurare: 24 octombrie 2016 – Sala D1; 25 octombrie 2016 – Direcţia de Asistenţă Comunitară şi Centrul Diecezan Caritas Iaşi

Moderatorii manifestării: Prof.univ.dr. Daniela ŞOITU, Prof.univ.dr. Conţiu Tiberiu ȘOITU, decanul Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice și Conf.univ.dr. Adrian LUPU

Parteneri: Bella România, ADIV România, Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, Centrul Diecezan Caritas Iaşi

Date de contact coordonator:  Prof.univ.dr. Daniela ŞOITU, danielag@uaic.ro

RELIGIE ȘI VIOLENȚĂ ÎN EUROPA SECULARĂ

26 octombrie 2016, ora 16:00

Tipul manifestării: Lansare de carte şi dezbatere

Locul de desfăşurare:  Librăria-Cafenea Tafrali (Corp A)

Date de contact coordonator: Prof.univ.dr.Nicu GAVRILUȚĂ, e-mail nicolas@uaic.ro

FARPHYS (Fundamental and Applied Research in Physics)

29 octombrie 2016, orele 9.00-14.00 (9.00-12.00, prezentări orale, 12.00-14.00, postere)

Tipul manifestării: Workshop

Locul de desfășurare: Amfiteatrul Dragomir Hurmuzescu

Moderator: Conf. univ. dr. habil. Cristian ENĂCHESCU

Parteneri: Asociația absolvenților de Fizică SOPHYS

Pagina web: http://www.phys.uaic.ro/cercetare/conferinte.html

Date de contact coordonator: Conf. univ. dr. habil. Cristian ENĂCHESCU, e-mail: cristian.enachescu@uaic.ro, tel: 0232 202 543

FARPHYS (Fundamental and Applied Research in Physics) – Extensiunea Bălți

26 octombrie 2016, orele 14.00-17.00

Tipul manifestării: Workshop

Locul de desfășurare: Amfiteatrul Corpul II, Universitatea “Alecu Russo” Bălți

Moderator: Conf. univ. dr. habil. Cristian ENĂCHESCU

Parteneri: Asociația absolvenților de Fizică SOPHYS

Pagina web: http://www.phys.uaic.ro/cercetare/conferinte.html

Date de contact coordonator: Conf. univ. dr. habil. Cristian ENĂCHESCU, e-mail: cristian.enachescu@uaic.ro, tel: 0232 202 543

SEMINARUL GEOGRAFIC INTERNAȚIONAL “DIMITRIE CANTEMIR”, ediția a XXXVI-a

21-23 octombrie 2016, orele 08:00 – 20:00

Tipul de manifestare: Simpozion internațional

Seminarul Geografic Internațional ”Dimitrie Cantemir” își propune o serie de dezbateri legate de aspectele fizice ale învelișurilor Pământului (de la gestiunea apei la schimbările climatice) sau de aspectele culturale sau economice (de la turism la geopolitică), cu o privire specială asupra rezilienței teritoriale, a dezvoltării durabile și a noilor forme de guvernanță.  

Locul de desfășurare: Corp A – Aula Magna “Mihai Eminescu” (21 octombrie, între orele 8.00-14:00), Corp B – Amfiteatru B8 și săli Geografie et. III, aripa dreaptă

Moderatorul manifestării: Prof. univ.dr. Corneliu IAȚU

Parteneri: Agence Universitaire de la Francophonie, Cramele Averești, Podgoria Huși, Primăria Comunei Pădureni, Jud. Vaslui, Filarmonica Moldova Iași

Pagina web: http://www.geo.uaic.ro/cantemir/2016/

Date de contact coordonatori: Lect.univ.dr.Ionut MINEA și Lect.univ.dr. Mihai BULAI, e-mail seminar_cantemir@yahoo.com sau seminar.cantemir@uaic.ro

SIMPOZIONUL ȘTIINȚIFIC NAȚIONAL “MIRCEA SAVUL”, ediția a XIV -a

29 octombrie 2016, orele 9.00 -19:00

Tipul de manifestare: Simpozion internațional

Locul de desfășurare: Corp B – Amfiteatru B6 și săli Geologie et. II aripa dreaptă

Moderatorul Manifestării:  Prof.univ.dr.   Dan STUMBEA

Pagina web:  geology.uaic.ro

Date de contact coordonator: Prof.univ.dr.Dan STUMBEA, e-mail geology@uaic.ro;  tel. 0232 201 461

SIMPOZIONUL ȘTIINȚIFIC “GRIGORE COBĂLCESCU”, ediția a LXII -a

29 octombrie 2016, orele  09:00-19:00

Tipul de manifestare: Simpozion internațional

Locul de desfășurare: Corp B – Amfiteatru B6 și săli Geologie et. II, aripa dreaptă

Moderatorul manifestării:  Prof.univ.dr. Crina MICLĂUȘ

Pagina web:  geology.uaic.ro

Date de contact coordonator:  Asist.univ.dr. Bogdan RĂȚOI,  e-mail  geology@uaic.ro  

STARTUP EUROPE

20 octombrie 2016, orele 15.45-20.00

Tipul manifestarii: Sesiune de comunicări științifice urmată de o masă rotundă

Locul de desfăşurare: Sala Senat, corp A

Pagina web a manifestării: http://profs.info.uaic.ro/~itc2fii/events/index.html

Date de contact coordonator: Conf. univ. dr. Lenuța ALBOAIE, e-mail: adria@info.uaic.ro

TINERII CERCETĂTORI

21 octombrie 2016, ora 13.00

Fiecare doctorand al FII își va prezinta tema de cercetare și eventualele rezultate de până acum (20 min). Acest eveniment se doreste a fi un exercițiu de prezentare pentru doctoranzi, cât și o ocazie pentru membrii facultății care pot să vadă ce se „mai” cercetează în celelalte grupuri de lucru. Evenimentul este deschis de asemenea studenților de master/licența interesați de cercetare.

Coordonatorii de doctorat pot susține o scurtă prezentare, în același scop.

Tipul manifestării: Sesiune de comunicări științifice

Locul de desfăşurare: Sala C308

Date de contact coordonator: Lect. univ. dr. Vlad RĂDULESCU, e-mail: rvlad@info.uaic.ro

PROIECTE DE CERCETARE LA FII

28 octombrie 2016, ora 12.00

Colegii de departament de la FII sunt invitați să prezinte preocupările științifice curente și rezultatele obținute, inclusiv privind proiectele în desfășurare sau recent încheiate/câștigate

Tipul manifestării: Sesiune de comunicări științifice

Locul de desfăşurare: Sala C308

Date de contact coordonator: Prof. univ. dr. Dorel LUCANU, e-mail: dlucanu@info.uaic.ro

ANALELE FACULTĂŢII DE INFORMATICĂ

21 octombrie 2016, ora 12.00

„Evolutia revistei facultatii in ultimii 11 ani”

Comitetul editorial invita toti colaboratorii (membri in echipa editoriala, recenzori, autori) si cititorii acestei reviste.
In principal, se prezinta cresterea revistei de la momentul 2006 pana la indexarile majore din ultimii ani si atingerea nivelului Q1. Mai multe informatii despre revista se gasesc la http://www.info.uaic.ro/Annals/

Locul de desfăşurare: Sala C308

Date de contact coordonator: Prof. univ. dr. Gabriel CIOBANU și lect. univ. dr. Sorin IFTENE, e-mail: siftene@info.uaic.ro

ConsILR

27-29 octombrie 2016

Vă invităm la cea de a XII-a manifestare din seria conferințelor Consorțiului de Informatizare pentru Limba Română (ConsILR), serie intitulată „Resurse lingvistice şi instrumente pentru prelucrarea limbii române”.

Organizatorii tradiţionali ai serie de conferințe ConsILR continuă colaborarea și pentru realizarea împreună a acestei manifestări: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, prin Facultatea de Informatică (UAIC-FII), Academia Română, prin Institutul de Cercetări în Inteligenţă Artificială (AR-ICIA) Bucureşti şi Institutul de Informatică Teoretică Iaşi (AR-IIT). Ca și în alte dăți, ConsILR-16 se va desfășura sub auspiciile Academiei de Științe Tehnice din România (ASTR).

Tipul manifestării: Sesiune de comunicări științifice

Locul de desfăşurare: Mălini, jud. Suceava

Date de contact coordonator: Prof. univ. dr. Dan CRISTEA, e-mail: dcristea@info.uaic.ro

Conf. univ. dr. Diana TRANDABĂŢ, e-mail: dtrandabat@info.uaic.ro, C.S.III. Daniela GÎFU

COMUNICĂRI ALE CADRELOR DIDACTICE ŞI ALE CERCETĂTORILOR DE LA FACULTATEA DE ISTORIE

27 octombrie 2016, orele 16.00-19.00

28 octombrie 2016, orele 9.00-20.00

Tipul manifestării: Simpozion naţional

Simpozionul va reuni contribuţiile ştiinţifice ale profesorilor şi cercetătorilor de la Facultatea de Istorie, precum şi cele ale unor colegi de la Institutele de cercetare ale Academiei Române din Iaşi şi din ţară. Tematica tratată în aceste comunicări este una extrem de variată, acoperind nu numai toate epocile istorice, dar fiind şi expresia unor cercetări interdisciplinare.

Locul de desfăşurare: Sala H1, corpul H al Universităţii (Casa Catargi)

Moderatorul manifestării: Prof. univ. dr. Petronel ZAHARIUC

Parteneri: DAAD Alumni Club Iaşi

Pagina web a manifestării: http://history.uaic.ro/cercetare/manifestari-stiintifice/

Date de contact coordonator: Prof. univ. dr. Lucreţiu BÎRLIBA, e-mail blucretiu@yahoo.com,

tel.: 201619

COLOCVIILE ŞCOLII DOCTORALE – EDIŢIA a X-a – COMUNICĂRI ALE DOCTORANZILOR DE LA FACULTATEA DE ISTORIE

29 octombrie 2016, orele 9.00-19.00

Tipul manifestării: Colocviu

Colocviul va reuni contribuţiile ştiinţifice ale doctoranzilor de la Facultatea de Istorie, acoperind prin conţinutul lor teme variate, din preistorie până la perioada comunismului.

Locul de desfăşurare: Sala H1, corpul H al Universităţii (casa Catargi)

Moderatorul manifestării: Prof. univ. dr. Lucreţiu BÎRLIBA

Parteneri: DAAD Alumni Club Iaşi

Pagina web a manifestării: http://history.uaic.ro/cercetare/manifestari-stiintifice/

Date de contact coordonator: Prof. univ. dr. Lucreţiu BÎRLIBA, e-mail blucretiu@yahoo.com, tel.: 201619

COMUNICĂRI ALE STUDENŢILOR DE LA FACULTATEA DE ISTORIE

29 octombrie 2016, orele 9.00-14.00

Tipul manifestării: Sesiune de comunicări

Simpozionul va reuni contribuţiile ştiinţifice ale studenţilor de la Facultatea de Istorie, atât din ciclul de licenţă, cât şi cel de master, acoperind prin tematică toate epocile istorice.

Locul de desfăşurare: Sala I.2, corpul A al Universităţii

Moderatorul manifestării: Prof. univ. dr. Laurenţiu RĂDVAN

Parteneri: DAAD Alumni Club Iaşi

Pagina web a manifestării: http://history.uaic.ro/cercetare/manifestari-stiintifice/

Date de contact coordonator: Prof. univ. dr. Lucreţiu BÎRLIBA, e-mail blucretiu@yahoo.com,

tel.: 201619

CĂLINESCU ‒ 75 DE ANI DE LA APARIȚIA ISTORIEI LITERATURII ROMÂNE DE LA ORIGINI PÂNĂ ÎN PREZENT

25 octombrie 2016, orele 12.00-15.00

Tipul manifestării: Colocviu

În anul împlinirii a 75 de ani de la publicarea ISTORIEI LITERATURII ROMÂNE DE LA ORIGINI PÎNĂ ÎN PREZENT, operă fundamentală a istoricului literar G. Călinescu, scrisă la Iași, colocviul va deschide diverse perspective asupra construcției, lecturii, interpretării și situării ei în cultura românească.

Locul de desfășurare: Sala Senatului Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Moderatorii manifestării: Prof. univ. dr. Lăcrămioara PETRESCU, Conf. univ. dr. Nicolae CREȚU

Date de contact coordonator: Prof. univ. dr. Lăcrămioara PETRESCU,

e-mail: lacramioara.petrescu@gmail.com

VALORILE EDUCAŢIEI – EDUCAŢIA VALORILOR, DIN ANTICHITATE PÂNĂ AZI: ABORDĂRI TEORETICE, SOLUŢII PRACTICE (EDIŢIA a III-a)

28 octombrie 2016, orele 9:00-18:00

Tipul manifestării: Simpozion naţional

Manifestarea, organizată sub egida Facultăţii de Litere, în cadrul Zilelor Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, are o dominantă inter- şi pluridisciplinară probată de prezenţa activă a specialiştilor de la mai multe universităţi şi facultăţi din ţară  (Litere, Istorie, Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Teologie Ortodoxă, Teologie Romano-Catolică). Temele de interes pe care le propunem şi în acest an au ca punct nodal conceptul de valoare, manifestat în diferite forme de discurs: literar, filosofic, religios, istoric, publicistic, juridic.

Locurile de desfăşurare: Seminarul „Al. Dima” şi Seminarul de Filologie clasică

Moderatorii manifestării:  Conf. univ. dr. Emanuela ILIE, Conf. univ. dr. Claudia TĂRNĂUCEANU

Pagina web a manifestării: http://media.lit.uaic.ro/?page_id=6274 

Date contact coordonatori: Conf. univ. dr. Emanuela ILIE, e-mail: iliemma@yahoo.com,

Conf. univ. dr. Claudia TĂRNĂUCEANU,  e-mail: dorinaclaudia@yahoo.com.

SHAKESPEARE LIVES: RE-READING, RE-WRITING, RE-CONTEXTUALIZING SHAKESPEARE

27-28 octombrie 2016, orele 9.30-19.30

Tipul manifestării: Conferinţă internaţională

Conferinţa este dedicată împlinirii a 400 de ani de la moartea lui Shakespeare, eveniment sărbătorit, de altfel, prin manifestări speciale în întreaga lume. Conferinţa reuneşte specialişti de mare prestigiu în domeniul limbii şi literaturii engleze, precum şi reputaţi shakespearologi britanici şi români: prof. David Crystal, dr. Siobhan Keenan, prof. Michael Hattaway, prof. Monica Matei-Chesnoiu, prof. Laurence Raw.

Locurile de desfăşurare: Aula Magna, Sala Senatului, amfiteatre ale Facultăţii de Litere

Moderatorul manifestării: conferinţa va avea mai mulţi moderatori (v. programul conferinţei http://shakespeare.linguaculture.ro/images/sampledata/Conference%20programme_short(1).pdf)

Parteneri: British Council, Centrul de cercetare LINGUACULTURE afiliat Catedrei de limba şi literatura engleză

Pagina web a manifestirii: http://shakespeare.linguaculture.ro

Date de contact coordonator: Prof. univ. dr. Rodica DIMITRIU, e-mail: dimat@uaic.ro

ANTICHITATEA ŞI MOŞTENIREA EI SPIRITUALĂ

29 octombrie 2016, orele 10:00-18:00

Tipul manifestării: Simpozion

Şi la această a XII-a ediţie a simpozionului, tema propusă spre dezbatere priveşte Antichitatea greco-romană şi iudeo-creştină, dar şi ereditatea şi receptarea acesteia de-a lungul timpului până în epoca modernă. Problematica va fi abordată din diverse perspective, participanţii fiind specialişti din domenii foarte variate: filologie, istorie, teologie, arte plastice, ştiinţe juridice, ştiinţe ale educaţiei.

Moderatorii manifestării: Conf. univ.dr. Claudia TĂRNĂUCEANU, Asist. univ. dr. Iulian HRUŞCĂ, Asist. cercet. dr. Liviu PETCU

Date de contact coordonator: Conf. univ. dr. Claudia TĂRNĂUCEANU, e-mail: dorinaclaudia@yahoo.com

LITERATURA FRANCEZĂ CONTEMPORANĂ

28 octombrie 2016, ora 17.00

Tipul manifestarii: Dezbatere

Întâlnire-dezbatere cu doi scriitori francezi contemporani, Jean Rouaud şi François-Henri Deserable

Locul de desfăşurare: Institutul Cultural Francez Iaşi

Moderatorul manifestării: Prof. univ. dr. Simona MODREANU

Parteneri: IFI Iaşi

Date de contact coordonator: Prof. univ. dr. Simona MODREANU,

e-mail:simoona.modreanu@gmail.com

PROVOCĂRILE COMUNICĂRII ÎN EPOCA INTERNETULUI

28-29 octombrie 2016

Tipul manifestării: Sesiune de comunicări

Intenția organizatorilor este aceea de a oferi un forum în care să discutăm maniera în care noile tehnologii influențează actualele strategii de comunicare în mediul economic, în politică şi administrație, în arealul societății civile: ce s-a schimbat, ce rămîne valabil la nivel fundamental în materie de comunicare, cum trebuie să se adapteze mesajele noilor restricții și oportunități, cum trebuie gestionată distribuția acestora, cum putem măsura impactul campaniilor de comunicare? Dorim ca formatul să fie, în ton cu vremurile, unul interactiv în care autorii comunicărilor să dialogheze cu cei prezenți după încheierea prezentărilor.

Locul de desfăşurare: Facultatea de Litere

Moderatorul manifestării: Prof. univ. dr. Gheorghe Ilie FÂRTE, Prof. univ. dr. Dan STOICA,

Lect. univ. dr. Alexandru LĂZESCU

Parteneri: Catedra de Comunicare şi Relaţii Publice de la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Centrul de Studii în Comunicare

Date de contact coordonator: Ioana GRANCEA, e-mail: ioana_grancea@yahoo.com

LECTURI STUDENȚEȘTI

ediția a V-a

Simpozion științific organizat de Catedra de Slavistică „Petru Caraman” în parteneriat cu Catedra de Filologia rusă, UNIVERSITATEA  EUROPEANĂ „LEV GUMILIOV”  (Astana, KAZAHSTAN)

29 octombrie 2016, ora 10, lab. B, corp A

Întâlnire cu scriitoarea şi traducătoarea MARINA STEPNOVA (Rusia)

28 octombrie 2016,ora 10-11.30,Catedra de Slavistică, corpA

Moderator – conf.dr. Marina Vraciu

DEZVOLTAREA COOPERĂRII ÎNTRE FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI MEDIUL ECONOMIC

27 octombrie 2016, orele 11.00 – 13.00

Tipul manifestării: Masă rotundă

La masa rotundă sunt invitați reprezentanţi ai agenţilor economici care se constituie ca potenţiali angajatori ai absolvenţilor Facultăţii de Matematică şi care ar putea oferi oportunităţi de training sau internship pentru studenţi.

Locul de desfăşurare: Sala de Conferinţe a Facultăţii de Matematică

Moderatorul manifestării: Prof. univ. dr. Răzvan LIŢCANU, Decanul Facultății de Matematică

Pagina web a manifestării: http://www.math.uaic.ro

Date de contact coordonator: Lect. univ. dr. Marius APETRII, Prodecanul Facultăţii de Matematică, mapetrii@uaic.ro, tel.: 0232/201060

SESIUNEA DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE A FACULTĂŢII DE MATEMATICĂ

28 octombrie 2016, orele 16.00 – 20.00

Tipul manifestării: Sesiune de comunicări ştiinţifice

În cadrul sesiunii de comunicări științifice, organizată tradiţional cu acest prilej, sunt prezentate o serie de rezultate obținute recent de membrii facultății în activitatea de cercetare ştiinţifică

Locul de desfăşurare: Amfiteatrul „Alexandru Myller”, Amf. II.4, Amf. I.3, Sala de conferinţe a facultăţii, Sălile 2.1, 2.5 și 2.6

Moderatorul manifestării: Conf. univ. dr. Cătălin GALEŞ, Directorul Departamentului de cercetare, şi cadre didactice ale facultăţii, ca moderatori ai secţiunilor organizate.

Pagina web a manifestării: http://www.math.uaic.ro

Date de contact coordonator: Conf. univ. dr. Cătălin GALEŞ, cgales@uaic.ro, tel.: 0232/201060

DIDACTICA MATEMATICII  ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ŞI UNIVERSITAR

29 octombrie 2016, orele 9.30 – 13.00

Tipul manifestării: Comunicări ştiinţifice şi masă rotundă

Manifestarea va include două comunicări cu un caracter didactic, urmate de o masă rotundă la care vor participa reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar, profesori din învăţământul preuniversitar şi membri ai facultăţii. Vor fi abordate subiecte legate de formarea iniţială şi continuă a profesorilor de matematică şi implicarea facultăţii (studenți şi cadre didactice) în activităţi cu elevii.

Locul de desfăşurare: Amfiteatrul „Alexandru Myller”

Moderatorul manifestării: Prof. univ. dr. Răzvan LIŢCANU, Decanul Facultății de Matematică

Pagina web a manifestării: http://www.math.uaic.ro

Date de contact coordonator: Lect. univ. dr. Oana CONSTANTINESCU, oanacon@uaic.ro, tel.: 0232/201060

DIMENSIUNEA SPIRITUALĂ A DREPTURILOR OMULUI. EDUCAŢIA PENTRU VALORI

20-22 octombrie 2016

Tipul manifestării: Simpozionul internaţional; Sesiune de comunicări ştiinţifice

Se vor prezenta lucrări teoretice consacrate cadrului juridic, metodelor, mijloacelor, contextelor şi conţinuturilor educaţiei pentru valori precum și rezultate ale unor cercetări.

Locul de desfăşurare: Sala Senatului

Moderatorul manifestării: Prof. univ. dr. Laurenţiu ŞOITU

Parteneri: Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Episcopia Romano – Catolică Iaşi

Date de contact coordonator: Prof. univ. dr. Laurenţiu ŞOITU, e-mail:soitu@uaic.ro

CONFERINŢA  NAŢIONALĂ DE TERAPIE NARATIVĂ ŞI APLICAŢII NARATIVE ÎN ORGANIZAŢII ŞI COMUNITĂŢI (TN+ANCO)

21-22 octombrie 2016

Tipul manifestării: Conferinţă; Sesiune de comunicări ştiinţifiice

Scopul conferintei este de a promova abordarea narativă şi aplicaţiile sale clinice, educaţionale, sociale, comunitare şi organizaţionale. Este o conferinţă multidisciplinară, pornind din sfera psihologiei aplicate şi având conexiuni cu sociologia, antropologia, filosofia aplicată, asistența socială, managementul, ştiinţele educaţiei şi domenii conexe.

Locul de desfăşurare: Sala D206, corp D

Moderatorul manifestării: Conf. univ. dr. Ovidiu GAVRILOVICI

Parteneri: Asociatia Psiterra Iaşi

Date de contact coordonator: Conf. univ. dr. Ovidiu GAVRILOVICI, e-mail:gavrilov@uaic.ro

OMAGII ALE CREDINŢEI

octombrie-noiembrie 2016

Tipul manifestării: Expoziţie de pictură bisericească, restaurare icoană şi carte veche restaurată

Locul de desfășurare: Facultatea de Teologie Ortodoxă, sala Profesori şi hol principal

Pagina web a manifestării: http://teologie.uaic.ro/main/selectednews/307/general


CREDINŢĂ ŞI CREATIVITATE

Tipul manifestării: Expoziţie de artă sacră

Locul de desfăşurare: Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Policlinica Providenţa

Pagina web a manifestării: http://teologie.uaic.ro/main/selectednews/306/general

PROFESORI DE TEOLOGIE DE ALTĂDATĂ – PARADIGME PENTRU MISIUNEA BISERICII DE ASTĂZI

28 octombrie 2016, ora 14.00

Tipul manifestării: Simpozion

Locul de desfăşurare: Facultatea de Teologie Ortodoxă, Sala T 24

Pagina web a manifestării: http://teologie.uaic.ro

TRADIŢII EDUCATIV-FORMATIVE ÎN EPISCOPIA ROMANO-CATOLICĂ DE IAŞI

29 octombrie 2016, orele 9.00-17.00

Tipul manifestării: Simpozion național

Simpozionul își propune să facă o analiză a inițiativelor educativ-formative care s-au desfășurat de-a lungul veacurilor pe teritoriul Episcopiei Romano-Catolice de Iași. Principalele aspecte cercetate vor fi școlile și institutele de educație a tinerilor, activitatea pastorală, catehetică și omiletică; inițiativele caritativ-sociale.

Locul de desfășurare: Aula Magna, Institutul Teologic Romano-Catolic Iași, str. Văscăuțeanu nr.6, 700462, Iași

Moderatorul manifestării: Conf. univ. dr. pr. Iulian FARAOANU

Parteneri: Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iași, Episcopia Romano Catolica de Iași

Pagina web a manifestării: www.ftrc.uaic.ro

Date de contact coordonator: Conf. univ. dr. pr. Ștefan LUPU, e-mail: stefan.lupu@uaic.ro,

tel.: 0232/276132

IA PARTE! CONFRUNTAREA VIITOAREI GENERAŢII CU PROVOCĂRILE POLITICII EXTERNE ALE EUROPEI DE EST

27 octombrie 2016, orele 09.00–16.00

Tipul manifestării: atelier de lucru / seminar

Atelierul creează cadrul pentru dezbaterea politicii externe și de securitate regională a României și sprijinirea schimbului de idei între actuala și  viitoarea generație de experți și factori de decizie din regiune. Participanții vor avea posibilitatea sa își aprofundeze cunoștințele de politică externă și de securitate în Europa de Est și să contribuie în mod direct cu idei și soluții inovatoare la un document final pe baza recomandărilor făcute, care va fi distribuit instituțiilor guvernamentale de profil în regiune.

Locul de desfășurare: Corp I – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, sala I.1

Moderatorul manifestării: Lect. univ. dr. Teodor Lucian MOGA

Parteneri: Fundația Hans Siedel, Centrul de Documentare Europeană „Jean Monnet”

Pagina web a manifestării: http://cse.uaic.ro/ia_parte.html

Date de contact coordonator: Lect. univ. dr. Teodor Lucian MOGA, e-mail: teodor.moga@uaic.ro

DIFFERENCES IN HUMAN CAPITAL AND OPENESS TO TRADE AS BARRIERS TO GROWTH AND CONVERGENCE IN THE EU

20 octombrie 2016, orele 16.00-18.00

Tipul manifestării: Seminar

Prelegere susținută de dna. prof. Adelaide Duarte (Universitatea din Coimbra, Portugalia) în cadrul

Seminarului ştiinţific „Regional development in the European Union. Economy, territoriality, policies”

Locul de desfășurare: Corp I – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, sala I.1.

Moderatorul manifestării: Prof. univ. dr. Gabriela Carmen PASCARIU

Parteneri: Centrul de Documentare Europeană „Jean Monnet”

Date de contact coordonator: Prof. univ. dr. Gabriela Carmen PASCARIU, e-mail: gcpas@uaic.ro,

EXPOZIŢIE DE ARTE PLASTICE „VEŞNICIA S-A NĂSCUT LA SAT”

20-25 octombrie 2016, 09.00-20.00

Tipul manifestării: Expoziție

Expoziție de fotografie ce promovează viața satului românesc, așa cum se regăsește ea astăzi.

Locul de desfășurare: Galeria de artă „i” a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

(corp I)

Moderatorul manifestării: CS.dr. Sorin MAZILU

Parteneri: Centrul de Documentare Europeană „Jean Monnet”, Cercul Studenților de Cultură Japoneză din Iași, Biblioteca Austria

Date de contact coordonator: CS.dr. Sorin MAZILU, e-mail:mazilu.sorin@yahoo.com

Partener media
Parteneri Media SSSI 2012
Sponsori