1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor, după cum urmează:

Preşedinte:      – Prof. univ. dr. Costel Istrate

Membri:           – Lect. univ. dr. Renato – Gabriel Petrea

– Stud. Tudor Mugurel Aursulesei

– Stud. Andrei Baltag

 

 1. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor de sinteză asupra concursurilor de ocupare a posturilor didactice de asistent universitar, perioadă determinată, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2018-2019. Numirea pe post se va face începând cu prima zi a semestrului al II-lea al anului universitar 2018-2019.

 

 1. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor de sinteză asupra concursurilor de ocupare a posturilor didactice de asistent universitar, perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2018-2019. Numirea pe post se va face începând cu prima zi a semestrului al II-lea al anului universitar 2018-2019.

 

 1. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor de sinteză asupra concursurilor de ocupare a posturilor didactice de lector universitar şi şef de lucrări, perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2018-2019. Numirea pe post se va face începând cu prima zi a semestrului al II-lea al anului universitar 2018-2019.

 

 1. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor de sinteză asupra concursurilor de ocupare a posturilor didactice de conferenţiar universitar şi profesor universitar, perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2018-2019. Numirea pe post se va face începând cu prima zi a semestrului al II-lea al anului universitar 2018-2019.

 

 1. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor de sinteză asupra concursurilor de ocupare a posturilor de cercetare de asistent de cercetare științific şi cercetător științific, perioadă determinată, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2018-2019. Numirea pe post se va face începând cu prima zi a semestrului al II-lea al anului universitar 2018-2019.

 

 1. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor de sinteză asupra concursurilor de ocupare a posturilor de cercetare de cercetător științific III, perioadă determinată, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2018-2019. Numirea pe post se va face începând cu prima zi a semestrului al II-lea al anului universitar 2018-2019.
 2. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor de sinteză asupra concursurilor de ocupare a posturilor de cercetare de cercetător științific III, perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2018-2019. Numirea pe post se va face începând cu prima zi a semestrului al II-lea al anului universitar 2018-2019.

 

 1. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor de sinteză asupra concursurilor de ocupare a posturilor de cercetare de cercetător ştiinţific II, perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2018-2019. Numirea pe post se va face după validarea concursului de către Ministerul Cercetării şi Inovării, confirmată prin ordinul de numire pentru funcția de Cercetător științific II.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării Organigramei Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Statutului Institutului de Cercetări Interdisciplinare – ICI UAIC.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Institutului de Cercetări Interdisciplinare – ICI UAIC.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2019-2020.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea înființării Școlii Doctorale în Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice în cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea programelor postdoctorale de cercetare avansată în cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la programele postdoctorale de cercetare avansată organizate în cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (2019 – 2021).

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiei de concurs pentru ocuparea postului de cercetător ştiinţific I, perioadă determinată, în cadrul proiectului de cercetare nr. 151/2017, ID PN-III-P4-ID-PCE-2016-0759, Etnoarheologia sării în spaţiul intracarpatic al României, acronim EthnosalRo.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiei de concurs pentru ocuparea postului de cercetător ştiinţific III, poziţia 3, perioadă determinată, în cadrul proiectului de cercetare PN-III-P1-1.1-TE-2016-0367, Dezvoltarea unei biotehnologii bazate pe microorganismul Arthrobacter nicotionovorans pentru producerea de compuşi neuro-protectivi.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării componenței comisiei de analiză a abaterilor disciplinare săvârşite de personalul didactic auxiliar şi administrativ din cadrul Şcolii şi Grădiniţei „Junior”, după cum urmează:

Preşedinte:  Costel Palade, Director General Administrativ;

Membri:        Prof. Liliana Minea, Director Şcoala şi Grădiniţa „Junior”;

                     Prof. Alexandra Jitariu;

Reprezentant Sindicat – ec. Mariana Alina Orlanschi;

Reprezentant DRU – Serviciul Personal şi Dezvoltare Profesională.

 

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării componenței comisiei de analiză a abaterilor disciplinare săvârşite de personalul didactic şi de cercetare din cadrul Facultăţii de Informatică, după cum urmează:

Preşedinte:  Prof. univ. dr. Dorel Lucanu;

Membri:        Conf. univ. dr. Lenuţa Alboaie;

Conf. univ. dr. Ştefan Ciobâcă;

Reprezentant Sindicat – Lect. univ. dr. Ionuţ Pistol;

Reprezentant DRU – Serviciul Personal şi Dezvoltare Profesională;

Secretar:       DRU – Serviciul Personal şi Dezvoltare Profesională.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenței comisiei de analiză a abaterilor disciplinare săvârşite de personalul didactic auxiliar si administrativ din cadrul Staţiunii de Cercetare şi Practică Studenţească „Ion Gugiuman” Rarău, după cum urmează:

Preşedinte:  Prof. univ. dr. Corneliu Iaţu, Prorector;

Membri:        Conf. univ. dr. Dan – Cristian Lesenciuc, Director staţiune;

Costel Palade, Director General Administrativ;

Reprezentant Sindicat – Ciocoiu Cerasela Nectara;

Reprezentant DRU – Serviciul Personal şi Dezvoltare Profesională;

Secretar:       o persoană din cadrul Serviciului Personal şi Dezvoltare Profesională.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenței comisiei de analiză a abaterilor disciplinare săvârşite de personalul didactic auxiliar si administrativ din cadrul Staţiunii de Cercetare şi Practică Studenţească „Simion Mehedinţi” Tulnici, după cum urmează:

Preşedinte:  Prof. univ. dr. Corneliu Iaţu, Prorector;

Membri:        Costel Palade, Director General Administrativ;

Lect. univ. dr. Ionuţ Vasiliniuc, Director staţiune;

Reprezentant Sindicat – Ciocoiu Cerasela Nectara;

Reprezentant DRU – Serviciul Personal şi Dezvoltare Profesională;

Secretar:       o persoană din cadrul Serviciului Personal şi Dezvoltare Profesională.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenței comisiilor de analiză a abaterilor disciplinare săvârşite de personalul de cercetare şi de personalul didactic auxiliar si administrativ din cadrul SCADEA a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza din Iaşi”, după cum urmează:
 2. Comisia de analiză pentru cercetarea abaterilor disciplinare săvârșite de personalul de cercetare:

Preşedinte:  Prof. univ. dr. Corneliu Iaţu, Prorector;

Membri:       Prof. univ. dr. Ionel Mangalagiu, Prorector;

Dr. ing. Cristian – Alin Barbacariu;

Reprezentant Sindicat – Prof. univ. dr. Mihaela Tofan;

Reprezentant DRU – Serviciul Personal şi Dezvoltare Profesională;

Secretar:       o persoană din cadrul Serviciului Personal şi Dezvoltare Profesională.

 1. Comisia de analiză pentru cercetarea abaterilor disciplinare săvârșite de personalul didactic auxiliar şi administrativ:

Preşedinte:  Dr. ing. Cristian – Alin Barbacariu;

Membri:       Adm. fin. Eugen Oprea;

Reprezentant Sindicat – Prof. univ. dr. Mihaela Tofan;

Reprezentant DRU – Serviciul Personal şi Dezvoltare Profesională;

Secretar:       o persoană din cadrul Serviciului Personal şi Dezvoltare Profesională.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenței comisiei de analiză a abaterilor disciplinare săvârşite de personalul didactic auxiliar si administrativ din cadrul Staţiunii Biologice Marine „Prof. dr. Ioan Borcea” Agigea, după cum urmează:

Preşedinte:  CS III dr. Emanuel Ştefan Baltag;

Membri:        Şef lucrări dr. Ovidiu Alin Popovici;

Conf. univ. dr. Lucian Gorgan;

Reprezentant Sindicat – Şef lucrări dr. Irinel Popescu;

Reprezentant DRU – Serviciul Personal şi Dezvoltare Profesională;

Secretar:       o persoană din cadrul Serviciului Personal şi Dezvoltare Profesională.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenței comisiei de analiză a abaterilor disciplinare săvârşite de personalul didactic auxiliar si administrativ din cadrul Biroului Managementului Calităţii, după cum urmează:

Preşedinte:  Prof. univ. dr. Corneliu Iaţu, Prorector;

Membri:        Conf. univ. dr. Ştefan Andrei Neştian, Şef Birou;

Administrator finaciar I (S) Alexandra Vosniuc;

Reprezentant Sindicat – Prof. univ. dr. Daniela Tatiana Agheorghiesei;

Reprezentant DRU – Serviciul Personal şi Dezvoltare Profesională;

Secretar:       o persoană din cadrul Serviciului Personal şi Dezvoltare Profesională.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenței comisiei de analiză a abaterilor disciplinare săvârşite de personalul didactic auxiliar si administrativ din cadrul Biroului Proiecte de Dezvoltare, după cum urmează:

Preşedinte:  Prof. univ. dr. Mihaela Onofrei, Ordonator de Credite;

Membri:        Corina Berica, Şef Birou;

Administrator finaciar II (S) Stanislav Percic;

Reprezentant Sindicat – Alina Mariana Orlanschi;

Reprezentant DRU – Serviciul Personal şi Dezvoltare Profesională;

Secretar:       o persoană din cadrul Serviciului Personal şi Dezvoltare Profesională.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării componenţei Comisiei speciale a Senatului Universitar, cu caracter temporar, pentru revizuirea și adaptarea regulamentelor universității în raport cu legislația în vigoare și strategia proprie prin înlocuirea domnului conf. univ. dr. pr. Dan Sandu cu domnul lect. univ. dr. pr. Constantin Iulian Damian de la Facultatea de Teologie Ortodoxă. Noua componență a Comisiei speciale a Senatului Universitar, cu caracter temporar, pentru revizuirea și adaptarea regulamentelor universității în raport cu legislația în vigoare și strategia proprie este următoarea:

Președinte:      – conf. univ. dr. Ioana Maria COSTEA, Facultatea de Drept;

Membri:           – prof. univ. dr. Liviu George MAHA, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor;

– conf. univ. dr. Ovidiu GAVRILOVICI, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației;

– conf. univ. dr. Ioan Alexandru TOFAN, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice;

– conf. univ. dr. Ştefan CIOBÂCĂ, Facultatea de Informatică;

– lect. univ. dr. Constantin Iulian DAMIAN, Facultatea de Teologie Ortodoxă;

– ec. Costel PALADE, Director General Administrativ;

– ec. Marina SÂRBU, Director Resurse Umane;

– Loredana GIOSAN, Consilier Juridic;

– Adm. financiar Ligia BOCA, Biroul Managementul Calității;

– Stud. Tudor Mugurel AURSULESEI, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea propunerilor unor facultăți de acordare a statutului de cadru didactic asociat, pentru anul universitar 2018-2019, după cum urmează.
 • Facultatea de Biologie:
  • Anna Marabotti, Ph.D., Assistant Professor, Department of Chemistry and Biology „A. Zambelli” University of Salerno, Italy;
  • Hema Bye-A-Jee, biocurator, Protein Function Content, European Bioinformatics Institute (EMBL-EBI), Wellcome Genome Campus, Hinxton, Cambridgeshire, UK;
  • Matthew Conroy, Scientific Curator, Protein Data Bank, Electron Microscopy Data Bank (PDBe), European Bioinformatics Institute (EMBL-EBI), Wellcome Genome Campus, Hinxton, Cambridgeshire, UK;
  • Andrei J. Petrescu, Departamentul de Bioinformatică şi Biologie Structurală, Institutul de Biochimie al Academiei Române, Bucureşti.
 • Facultatea de Informatică:
  • Enăchescu Cristian, doctorand la Facultatea de Litere, profesor la Şcoala Gimnazială Gîrbeşti.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea ca următoarele programe de studii universitare să intre în lichidare începând cu anul universitar 2019 – 2020, după cum urmează:
 • Arheologie, IF – program de studii universitare de licenţă în domeniul Istorie, Facultatea de Istorie;
 • Matematică – în limba engleză, IF – program de studii universitare de licenţă în domeniul Matematică, Facultatea de Matematică;
 • Teologie Romano – Catolică Didactică, IF – program de studii universitare de licenţă în domeniul Teologie, Facultatea de Teologie Romano – Catolică;
 • Strategii ale carităţii creştine, IF – program de studii universitare de master în domeniul Teologie, Facultatea de Teologie Romano – Catolică.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea depunerii dosarelor de autoevaluare a următoarelor programe de studii universitare de licenţă din cadrul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice, pentru care se declanşează procedura de evaluare periodică de către ARACIS:
 • Asistenţă socială, ID;
 • Comunicare şi relaţii publice, ID.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării componenţei Comsiei de Etică din cadrul Facultăţii de Informatică, după cum urmează:

Președinte:      – Lect. univ. dr. Anca Ignat;

Membri:           – Lect. univ. dr. Vlad Rădulescu;

– Conf. univ. dr. Diana Trandabăţ.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării componenţei Comisiei de evaluare şi asigurarea calităţii din cadrul Facultăţii de Informatică, după cum urmează:

Președinte:      – Lect. univ. dr. Vlad Rădulescu;

Membri:           – Conf. univ. dr. Corina Forăscu;

– Conf. univ. dr. Sabin Buraga;

– stud. Valentin – Bogdan Roşca;

Secretar:          – Alina Popescu.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului Strategic 2016 – 2020 al Facultăţii de Biologie.