Facultatea de Geografie şi Geologie
Departamentul de Geologie

Contact

Muzeograf: drd. ing. Sergiu LOGHIN
E-mail: sergiu.loghin@uaic.ro
Adresa: B-dul Carol I nr. 20 A, corp B, etaj 2, Iaşi, 700505
Website: http://geology.uaic.ro/muzee/paleontologie/

Muzeul Colecțiilor Paleontologice Originale conține:

 • exemplare fosile originale (peste 50.000 de exemplare, grupate în peste 8.000 de numere de inventar) care fac obiectul lucrărilor de paleontologie publicate de diferiți
  cercetători care au lucrat în principal la Iași, în decurs de mai mult de 140 de ani;
 • colecții paleontologice achiziționate în scop didactic și ca material comparativ (peste 4.000 numere de inventar);
 • documente vechi legate de istoricul colecției.

Prezentare

Nucleul colecției de originale poate fi considerat materialul fosil care a stat la baza realizării primei monografii geologice și paleontologice scrise în românește și făcută de un român, nimeni altul decât Grigore Cobălcescu, întemeietorul geologiei românești. În această lucrare, intitulată „Studii geologice și paleontologice asupra unor tărâmuri terțiare din unele părți ale României” și publicată în anul 1883, în Memoriile geologice ale Școalei Militare din Iași, autorul descrie 100 de specii fosile din Sarmațian și Pliocen. Din lipsa unui spațiu de depozitare corespunzător la Universitate, materialul fosil a fost păstrat la Școala Militară din Iași, unde Cobălcescu fusese profesor. În 1888, după îndelungate insistențe obține un spațiu adecvat în Str. Golia nr. 67 (Casa Maria David Ferber) unde își aduce și colecția de moluște, precum și fondurile necesare cu care achiziționează de la firma germană Krantz o colecție geologică formată din cca 9000 de eșantioane de minerale, roci și fosile, punând astfel bazele unui muzeu de geologie propriu-zis.
În 1892, după moartea lui Grigore Cobălcescu, catedra de Mineralogie-Geologie se scindează în Catedra de Mineralogie și cea de Geologie-Paleontologie. Același lucru se întâmplă și cu colecția de minerale, roci și fosile.
Cu timpul, colecția de Paleontologie-Stratigrafie a fost îmbogățită cu numeroase eșantioane de fosile descrise și figurate în lucrări științifice, constituindu-se astfel un adevărat muzeu.

Muzeul Colecțiilor Paleontologice Originale cuprinde un număr impresionant de exemplare fosile, majoritatea făcând obiectul cercetărilor geologice de teren efectuate de personalul didactic din domeniul Paleontologiei, publicate în decursul a peste 130 de ani. Printre acestea există și unele piese importante cum ar fi holotipurile unor specii (descrise de Gr. Cobălcescu, I. Simionescu, N. Macarovici, I. Turculeț etc.) precum și unele piese rare ca:

 •  mulajul natural endocranian de Hipparion sebastopolitanum (N. Macarovici și N. Paghida, 1964);

 • Ichthyosaurus din Triasicul dobrogean (Simionescu, 1913);
 • Megalosaurus din Cretacicul din Dobrogea (Simionescu, 1913);

 • broaște țestoase, păsări, mamifere, insecte etc.

Printre cele mai importante colecții științifice se remarcă:

 • Colecția de moluște neogene a lui Grigore Cobălcescu (1883) reprezentată prin 68 de taxoni de moluște dintre care unele reprezintă specii noi valabile și în prezent.
 • Colecțiile lui Ion Simionescu – 550 de taxoni de moluște, branchiopode, echinoderme și vertebrate din Paleozoic, Mezozoic și Terțiarul din România;
 • Colecția lui Nicolae Macarovici – peste 350 de taxoni de moluște, branchiopode, vertebrate și plante paleozoice, neogene și cuaternare;
 • Colecțiile lui Theodor Văscăuțanu din Silurianul de pe Nistru și din Sarmațianul din Basarabia – 61 de taxoni de moluște, artropode și branchiopode;
 • Colecțiile lui Ilie Turculeț – peste 1000 de taxoni de foraminifere, moluște, branchiopode, echinoderme și plante mezozoice;
 •  Colecția Bica Ionesi – peste 500 de taxoni de moluște, foraminifere și ostracode din Neogenul din România;
 • Colecția Nicolae Moroșanu care cuprinde eșantioane din Paleoliticul din Basarabia și Dobrogea;
 • Colecția Pierre Jeanrenaud – cu numeroase exemplare de moluște sarmațiene.

În afară de materialul fosil original, publicat de paleontologi din România, Muzeul păstrează şi colecţii achiziţionate sau primite, prin schimb, din străinătate. Astfel, una dintre cele mai mari colecții paleontologice din țară este colecţia Krantz, achiziţionată din Germania încă din 1888 de către Gr. Cobălcescu şi care cuprinde peste 3500 de taxoni de plante şi animale fosile. Acesteia i se adaugă și alte colecții primite de-a lungul timpului, cum ar fi: Colecția  Grossouvre cu 95 taxoni, Penecke cu 340 taxoni, colecţia de „Scoici marine”- cu peste 500 taxoni etc. Toate acestea au o mare valoare didactică şi ştiinţifică.