Contact

Coordonator: Şef. lucr. dr. Viorel IONESI
E-mail: vioion@uaic.ro
Telefon: 0232 20 1459
Adresa: Facultatea de Geografie şi Geologie, B-dul Carol I nr. 20 A Iaşi, 700505

Prezentare

Muzeul colecțiilor paleontologice păstrează colecţii de importanţă majoră, unicate pe plan naţional şi chiar continental. Vom menţiona aici colecţia de moluşte neogene a lui Cobâlcescu (1883), colecţiile de amoniţi şi nautiloidee triasice din Dobrogea ale lui I. Simionescu, cea de cefalopode jurasice a aceluiaşi autor, colecţiile de mactre ale lui N. Macarovici, precum şi colecţiile de Aptychus din Malm- Neocomianul carpatic ale lui I. Turculeţ şi C. Grasu (1964-2000).

Valoarea acestor colecţii reiese şi din interesul major pe care îl au în mediile ştiinţifice internaţionale. Astfel, cercetători de pe toate meridianele Globului, din America şi până în Siberia şi Japonia au venit să le consulte, să-şi clarifice argumentarea interpretărilor şi viabilitatea concluziilor.

În afară de materialul fosil original, din România, Muzeul păstrează şi colecţii achiziţionate sau primite, prin schimb, din străinătate. Astfel, există: colecţia Krantz, achiziţionată din Germania încă din 1888 de către Gr. Cobâlcescu şi care cuprinde peste 3580 taxoni de plante şi animale fosile, apoi sunt colecţiile Grossouvre cu 95 taxoni, Penecke cu 340 taxoni, colecţia de „Scoici marine”- cu peste 500 taxoni etc. Toate acestea au o mare valoare didactică şi ştiinţifică.