Alte tipuri de burse

Alte tipuri de burse2022-08-30T11:15:33+03:00

Alte tipuri de burse

Burse oferite de Ministerul Educației

Ministerul Educației, prin Agenția de Credite și Burse de Studii (www.roburse.ro), anunță lansarea concursurilor naționale pentru acordarea burselor de studii/ cercetare/ cursuri de vară în străinătate pentru anul universitar 2023-2024.

Bursele sunt oferite elevilor, studenților, cadrelor didactice și cercetătorilor pentru a urma:

– studii universitare de licenţă / de masterat / de doctorat (complete sau parțiale);
– stagii de cercetare / specializare (cu durata de 3 – 10 luni);
– cursuri de vară de limbă, cultură și civilizație.

Persoanele care doresc să obţină o bursă de studii în străinătate oferită de Ministerul Educaţiei și Cercetării, prin Agenția de Credite și Burse de Studii, trebuie să participe la concursurile naţionale pentru acordarea burselor de studii în străinătate.
Informații privind ofertele pentru anul universitar 2023/2024 (condiții de eligibilitate, termene limită de transmitere a dosarelor, numărul și tipul burselor oferite etc.) se găsesc în fișierele de mai jos sau pe site-ul www.roburse.ro, la secțiunea Burse / Acord bilateral:

Pentru informaţii suplimentare, datele de contact sunt:

Site: www.roburse.ro  
Adresa: Str. Caransebeş nr. 1, etaj 7, sector 1, Bucureşti (sediul A.C.B.S.)
Telefon: 021/310.19.05
Fax: 021/310.22.17
E-mail: burse@roburse.ro 

Vă rugăm să consultați site-ul oficial pentru informații (click aici)

Granturi Utrecht Network pentru tineri cercetători

Utrecht Network anunță deschiderea competiției pentru acordarea a 20 de granturi tinerilor cercetători din cele 30 de universități membre.

La competiție pot participa studenții înscriși la studii universitare de master și doctorat în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, care nu sunt eligibili pentru stagii în programul Erasmus+.

Stagiul de cercetare, cu o durată între 1 și 6 luni, se poate derula în perioada 1 aprilie 2021 – 31 martie 2022, inclusiv în perioada vacanțelor, dacă se obține un acord în acest sens din partea universității gazdă.

Dosarele complete de candidatură se depun până la data de 27 ianuarie 2021, la secretariatul Facultății.

Pentru obținerea acestui grant, fiecare universitatea membră în Rețeaua Utrecht va nominaliza maximum trei candidați.

Mai multe informații sunt publicate la adresa : https://www.utrecht-network.org/activities/young-researchers-grant/

Comisia Fulbright Româno-Americană anunță deschiderea competiției Fulbright Student Award pentru studii universitare de master sau pentru cercetare doctorală,  la universități din Statele Unite ale Americii, pentru o durată de un an academic (9 luni, începând cu luna august a anului 2022).

Fulbright Student Award se adresează absolvenților, masteranzilor, studenților la programe de licență aflați în an final și doctoranzilor români de la toate disciplinele, exceptându-le pe cele clinice.

Candidaturile pentru această competiție pot fi depuse online (https://apply.iie.org/ffsp2022) până la data de 10 mai 2021.

Mai multe informații despre Fulbright Student Award  sunt publicate la adresa: https://fulbright.ro/competition/the-2022-2023-fulbright-student-award/

L’Agence Universitaire de la Francophonie Europe centrale et orientale lance un appel à candidatures pour des séjours scientifiques doctoraux de 3 mois consécutifs, au sein d’une université membre de l’AUF. L’appel s’adresse aux jeunes chercheurs inscrits en thèse dans une des universités membre de l’AUF en Europe centrale et orientale et il est ouvert jusqu’au 30 avril 2021 (23h00, heure de Bucarest).

Chaque bourse comprend la prise en charge du billet d’avion aller-retour, une couverture sociale et une allocation de séjour, s’encadrant dans une enveloppe de maximum 3000 €.

Critères d’éligibilité 

  • être inscrit en thèse de doctorat dans un des établissements membres de l’AUF en ECO
  • être dans la deuxième ou troisième année de thèse au moment de déroulement de la mobilité
  • être francophone, avec un niveau répondant aux exigences de la recherche déroulée

Domaines d’étude concernés 

Le (la) candidat(e) peut solliciter une bourse de mobilité dans tout champ disciplinaire sans exclusion. Néanmoins, une priorité sera donnée à ceux qui s’inscrivent dans les thématiques prioritaires de l’AUF Europe centrale et orientale :

  • santé
  • environnement (énergies nouvelles et renouvelables, eau)
  • sciences de l’ingénieur
  • analyse économique, théorie économique
  • analyse des politiques publiques
  • sociologie ; géographie ; anthropologie…

Dépôt du dossier de candidature 

Les dossiers complets sont à envoyer jusqu’au 30 avril 2021 au plus tard, à 23h00 (heure de Bucarest), via le formulaire en ligne https://formulaires.auf.org/

Pour répondre à l’appel :

Pour des renseignements complémentaires : recherche-innovation-eco@auf.org