Compartiment Burse

Cămin C12, camera 4

Telefon: 0232.201577
Fax: 0232.201578

Persoane de contact:

La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, studenţii pot primi următoarele tipuri de burse:

Burse de studiu şi de performanţă

Bursa de merit

Bursa se acordă începând cu al doilea semestru al fiecărui ciclu de studii celor mai buni studenţi, în ordinea descrescătoare a punctajelor. Bursa de merit este de 730 RON/lună.

Bursa de studiu (integrală sau parţială)

Bursele de studiu se acrodă semestrial strict în ordinea descrescătoare a punctajelor. Numărul de burse integrale şi parţiale se stabileşte în funcţie de fondurile alocate fiecărei facultăţi. Bursa de studiu integrală este de 630 RON/lună, iar cea parţială de 580 RON/lună.

Bursa de performanţă (ştiinţifică, sportivă sau cultural-artistică)

Bursele de performanţă se pot acorda, prin concurs, începând cu anul al II-lea de studiu, în funcţie de rezultatele obţinute în activitatea de cercetare stiinţifică, sportivă sau cultural-artistică. Bursa de performanţă ştiinţifică este de 1000 RON/lună. Bursele sunt acordate, după aprobarea de către Biroul Consiliului de Administrație, pentru 12 luni consecutive, inclusiv în perioada vacanţelor, începând cu data atribuirii.

Bursa de performanţă ştiinţifică se acordă studenţilor cu rezultate în activitatea de cercetare stiinţifică, precum participarea la sesiuni ştiinţifice, publicarea unor articole, brevetarea unor inventii.

Bursa de performanţă sportivă se acordă studenţilor care au obţinut titluri europene, mondiale şi olimpice.

Bursa de performanţă cultural-artistică se poate acorda studenților îmatriculați în orice facultate indiferent de specializare.

Bursa „Cum Laude”

Bursele „Cum Laude” se pot acorda studenţilor care, la sfârşitul unui an universitar, au obţinut primele cinci medii în ordinea punctajelor, pentru fiecare specializare/ domeniu de studii. Bursa se acordă o singură dată, la sfârşitul anului universitar.

Bursa ”Laudamus”

Se acordă studenţilor cu rezultate foarte bune la o disciplină sau portofoliu de discipline sau celor care obţin rezultate deosebite la manifestări extracurriculare, în afara domeniului de studiu la care sunt înmatriculaţi.

Bursa „Meritul Olimpic”

Bursa se poate acorda studenţilor anului I care au primit distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale în calitate de elevi ai clasei a XII-a şi se primeşte lunar, pe durata anului universitar, inclusiv a vacanţelor. Lista bursierilor este stabilită de Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice.

Bursa de performanţă pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural

Bursa se acordă în fiecare facultate studentului cu cele mai bune rezultate în activitatea didactică, dintre studenţii care au, atât ei, cât şi parinţii acestora, domiciliul în mediul rural. Suma se virează lunar, pe durata unui an universitar.Bursa de performanţă mediul rural este de 1000 RON/lună.

Bursa „Sfântul Dumitru”

Bursele „Sfântul Dumitru” reprezintă o recunoaştere a excelenţei pe plan academic, a performanţei în cadrul competiţiilor ştiinţifice studenţeşti şi a implicării sociale a studenţilor Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Acestea sunt oferite anual, începând cu anul 2010. Mai multe informaţii despre criteriile de acordare a burselor, precum şi conţinutul dosarelor aflaţi din regulamentul de acordare a burselor „Sfântu Dumitru”

Burse de sprijin social

Bursa de ajutor social

Bursele de ajutor social se acordă conform următoarelor priorităţi şi criterii: a) studenţilor orfani de un părinte/ ambii părinţi, celor proveniţi din plasament rezidențial sau plasament familial/asistent maternal profesionist, care nu realizează venituri; b) studenţilor bolnavi TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, celor care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular acut, handicap locomotor, boli rare, tulburări hematologice (hemofilie, talasemie, etc.), surditate, fibroză chistică, tulburări din spectrul autist; c) studenţilor a caror familie nu realizează pe ultimele trei luni un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul minim brut pe economie. Bursa este in valoare de 580 RON/lună.

Bursa de ajutor social ocazional

Bursa de ajutor social ocazional este de trei categorii: pentru îmbrăcăminte, pentru maternitate sau în caz de deces.

Burse pentru proiecte studenţeşti

Bursa pentru activităţi cultural-artistice

Bursa se poate acorda studenţilor care, sub îndrumarea unui cadru didactic al universităţii, desfăşoară activităţi neprevazute în planurile de învăţământ, dar recunoscute în instituţie, precum: interpretări vocal-instrumentale, dramaturgie, dansuri. Valoarea bursei se stabileşte în funcţie de fiecare caz, de Biroul Consiliului de Administrație.

Bursa pentru activităţi sociale în campusurile studenţeşti

Bursa se acordă lunar studenţilor care se implică voluntar în activităţi a căror derulare a fost aprobată în prealabil de către Biroul Consiliului de Administrație, precum editarea şi redactarea unor reviste , broşuri ale Universităţii, optimizarea activităţilor administrative desfăşurate în căminele studenţeşti şi în cantinele Universităţii sau implicarea în organizarea unor manifestari etc.

Pentru mai multe informaţii: