Biroului Probleme Sociale – Compartiment Burse

Adresa: Str. Gheorghe Asachi nr. 7 (Campus Codrescu, Cămin C12, camera 4 și camera 5)

Telefon: 0232.201577

Fax: 0232.201578

Persoane de contact:

Program de lucru cu publicul: 8.00 – 16.00, pauza de masă: 12.30 – 13.00

La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, studenţii pot primi următoarele tipuri de burse:

Burse de studiu şi de performanţă

Bursa de merit

Bursa se acordă începând cu al doilea semestru al fiecărui ciclu de studii celor mai buni studenți, în ordinea descrescătoare a punctajelor.

Bursa de merit este de 730 RON/lună.

Bursa de studiu (integrală sau parţială)

Bursele de studiu se acordă semestrial strict în ordinea descrescătoare a punctajelor. Numărul de burse integrale și parțiale se stabilește în funcție de fondurile alocate fiecărei facultăți.

Bursa de studiu integrală este de 630 RON/lună, iar cea parţială de 580 RON/lună.

Bursa de performanţă (ştiinţifică, sportivă sau cultural-artistică)

Bursele de performanță se pot acorda, prin concurs, începând cu anul al II-lea de studiu, în funcție de rezultatele obținute în activitatea de cercetare științifică, sportivă sau cultural-artistică. Bursa de performanță este de 1000 RON/lună. Bursele sunt acordate pentru 12 luni consecutive, inclusiv în perioada vacanțelor, începând cu data atribuirii. Studenții care beneficiază de acest tip de bursă nu trebuie să aibă restanțe.

Bursa de performanţă ştiinţifică se acordă studenţilor cu rezultate în activitatea de cercetare stiinţifică, precum participarea la sesiuni ştiinţifice, publicarea unor articole, brevetarea unor invenții.

Bursa de performanță sportivă se acordă studenților care au obţinut titluri europene, mondiale şi olimpice.

Bursa de performanţă cultural-artistică se poate acorda studenților îmatriculați în orice facultate, indiferent de specializare.

Bursa „Cum Laude”

Bursele „Cum Laude” se pot acorda studenţilor care, la sfârşitul unui an universitar, au obţinut primele cinci medii în ordinea punctajelor, pentru fiecare specializare/ domeniu de studii. Bursa se acordă o singură dată, la sfârşitul anului universitar.

Bursa „Laudamus”

Se acordă studenţilor cu rezultate foarte bune la o disciplină sau portofoliu de discipline sau celor care obţin rezultate deosebite la manifestări extracurriculare, în afara domeniului de studiu la care sunt înmatriculaţi.

Bursa „Meritul Olimpic”

Bursa se poate acorda studenţilor anului I care au primit distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale în calitate de elevi ai clasei a XII-a şi se primeşte lunar, pe durata anului universitar, inclusiv a vacanţelor. Lista bursierilor este stabilită de Ministerul Educației.

Bursa „Sfântul Dumitru”

Bursele „Sfântul Dumitru” reprezintă o recunoaştere a excelenţei pe plan academic, a performanţei în cadrul competiţiilor ştiinţifice studenţeşti şi a implicării sociale a studenţilor Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Acestea sunt oferite anual, începând cu anul 2010. Mai multe informaţii despre criteriile de acordare a burselor, precum şi conţinutul dosarelor aflaţi din regulamentul de acordare a burselor „Sfântu Dumitru”.

Bursa de performanţă pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural

Bursa se acordă în fiecare facultate studentului cu cele mai bune rezultate în activitatea didactică, dintre studenții care au, atât ei cât și părinții acestora, domiciliul în mediul rural. Suma se virează lunar, pe durata unui an universitar.

Bursa de performanță pentru studenții cu domiciliul în mediul rural este de 1000 RON/lună.

Burse de sprijin social

Bursa de ajutor social

Bursele de ajutor social se acordă conform următoarelor priorități și criterii:

a) studenților orfani de unul sau ambii părinți, celor proveniți din casele de copii sau plasament familial, care nu realizează venituri;

b) studenților bolnavi de tuberculoză, care se află în evidența unităților medicale — pe perioada tratamentului tuberculostatic, diabet insulinonecesitant, boli maligne, sindroame de malabsorbție severe, boală cronică de rinichi în program de dializă, astm bronșic persistent moderat sau sever, epilepsie grand mal, cardiopatii congenitale, hepatită cronică cu fibroză avansată (stadiu F3 sau F4), glaucom, miopie gravă, boli imunologice autoimune forme severe, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice severe care necesită tratament continuu sau spitalizări frecvente, surditate bilaterală, fibroză chistică, cei infectați cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor și încadrați într-un grad de invaliditate;

c) studenților a căror familie nu realizează pe ultimele trei luni un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie.

Bursa este în valoare de 580 RON/lună.

Bursa de ajutor social ocazional

Bursa de ajutor social ocazional este de trei categorii: pentru îmbrăcăminte, pentru maternitate sau în caz de deces și se primește o singură dată pe semestru

Bursa contractuală de studiu pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural

Bursa se acordă studenților care se obligă prin contract ca, după terminarea studiilor universitare, să profeseze în învățământul din mediul rural, o perioadă cel puțin egală cu cea pentru care au primit bursa, în calitate de titulari sau suplinitori, în specialitățile pentru care s-au pregătit. Studenții care doresc să încheie un astfel de contract trebuie să depună la Direcția Cămine și Cantine, Biroul Probleme Sociale următoarele documente: copie după cartea / buletinul de identitate, adeverință de student, contractul în 5 exemplare, cerere adresată decanului facultății și vizată de către acesta.

Burse pentru proiecte studenţeşti

Bursa pentru activităţi cultural-artistice

Bursa se poate acorda studenţilor care, sub îndrumarea unui cadru didactic al universităţii, desfăşoară activităţi neprevăzute în planurile de învăţământ, dar recunoscute în instituţie. Valoarea bursei se stabileşte în funcţie de fiecare caz, de Biroul Executiv al Consiliului de Administraţie al Universităţii.

Bursa pentru activităţi sociale în campusurile studenţeşti

Bursa se acordă studenţilor care se implică voluntar în activităţi ale căror derulare a fost aprobată în prealabil de către Biroul Executiv al Consiliului de Administraţie, precum protejarea şi curăţarea mediului înconjurător, editarea şi redactarea unor reviste, broşuri ale Universităţii, optimizarea activităţilor administrative desfăşurate în căminele studenţeşti şi în cantinele Universităţii sau implicarea în organizarea unor manifestări etc. Valoarea bursei se stabileşte în funcţie de fiecare caz, de Biroul Executiv al Consiliului de Administraţie

Secretariatele facultăților și Direcția Cămine și Cantine, prin Biroul Probleme Sociale, gestionează activitățile referitoare la acordarea burselor.

Pentru mai multe informații: