Contact

Director: ing. Dorina PRISECARU
E-mail: dorina.prisecaru@uaic.ro
Telefon: 0232 20 1044

Prezentare

Activităţile desfăşurate în cadrul Direcţiei Tehnice, sunt coordonate şi realizate de personal cu pregătire în domeniul economic, administrativ şi tehnic de specialitate, fiind responsabili de respectarea prevederilor legale ce vizează domeniul lor de activitate si a Regulamentului de Ordine Interioara.Direcţia Tehnică este condusă de un director tehnic subordonat directorului general administrativ.

Misiune

 • îmbunătăţirea permanentă a activităţilor administrative desfăşurate, a eficienţei si eficacităţii, în condiţiile respectării reglementărilor legale;
 • dezvoltarea infrastructurii Universităţii prin îmbunătăţirea şi diversificarea bazei materiale, astfel încât să se creeze condiţii cât mai bune de studiu, lucru, cazare şi de cercetare, pentru profesori, personalul administrativ şi pentru studenţi;
 • creşterea motivaţiei personalului prin îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, a organizării muncii, prin perfecţionare continuă şi stimulare materială;
 • cultivarea responsabilităţii individuale şi aplicarea principiilor şi valorilor conduitei etice universitare;

Servicii și birouri/ateliere

 • Serviciul Tehnic şi Administrare Imobile
  • Birou Tehnic
  • Birou Inventariere Patrimoniu
  • Administrare Imobile Corp A, B, C, I, J, L, R, Casa Universitarilor
 • Serviciul Întreţinere
  • Atelier Didactic
  • Atelier Lăcătuşerie
  • Atelier Instalaţii
  • Formaţie Fochişti
  • Atelier Electric și Zidari
  • Atelier Tâmplărie
  • Magazia Ateliere
 • Serviciul Transporturi
 • Serviciul Investiții și Monitorizare Lucrări
 • Formația Pază