Domenii, programe de master și forme de învățământ

din Hotărârea Guvernului nr. 651/2023 pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 356/2023 privind aprobarea domeniilor și programelor de studii universitare de master acreditate și a numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2023—2024, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 din 4 august 2023

Forme de învățământ:

 • IF- învățământ cu frecvență (la ZI)
 • IFR – învățământ cu frecvență redusă
 • ID – învățământ la distanță

Facultatea de Biologie

 • Biologie
  • Biotehnologii microbiene şi celulare (IF)
  • Genetică moleculară (IF)
  • Conservarea biodiversității (IF)
  • Laborator medical (IF)
 • Ştiinţa mediului
  • Consiliere de mediu (IF)
  • Eco-antreprenoriat (IF)

Pentru detalii consultați Planurile de învățământ.

Facultatea de Chimie

 • Chimie
  • Chimia mediului şi siguranţă alimentară (IF)
  • Chimia produselor cosmetice şi farmaceutice (IF)
  • Chimie clinică (IF)
  • Chimie criminalistică (IF)
  • Studii avansate în chimie (în limba engleză) (IF)

Pentru detalii consultați Planurile de învățământ.

Facultatea de Drept

 • Drept
  • Drept european (IF)
  • Drept european (Bălți – Republica Moldova) (IF)
  • Dreptul afacerilor (IF)
  • Ştiinţe penale (IF)
  • Criminalistică (IF)
  • Carieră judiciară  (IF)
  • Jurisdicţii speciale (IF)
  • Drept și ordine publică (la Focșani) (IF)
 • Economie şi afaceri internaţionale (Centrul de Studii Europene)
  • Dezvoltare regională (interdisciplinar cu domeniile: Geografie, Finanţe, Administrarea afacerilor, Ştiinţe administrative) (IF)
  • Studii europene (interdisciplinar cu domeniile: Ştiinţe administrative, Ştiinţe politice, Drept) (IF și IFR)
 • Relaţii internaţionale şi studii europene (Centrul de Studii Europene)
  • Studii europene şi vecinătatea estică a UE (în limba engleză) (IF)

Pentru detalii consultați Planurile de învățământ.

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

 • Administrarea afacerilor
  • Administrarea afacerilor (IF și IFR)
  • Management în turism (IF) (Bălți- Republica Moldova)
  • Management turistic şi hotelier (IF)
  • Managementul proiectelor (IF și IFR)
 • Informatică economică
  • Sisteme informaţionale pentru afaceri (IF)
  • Dezvoltare software și sisteme informatice de afaceri/  Software Development and Business Information Systems (în limba engleză) (IF)
 • Cibernetică şi statistică
  • Statistică şi actuariat în asigurări şi sănătate (IF)
  • Data mining (IF)
 • Contabilitate
  • Contabilitate, diagnostic, evaluare (IF)
  • Contabilitate, expertiză şi audit (IF)
  • Contabilitatea afacerilor (IF și IFR)
 • Economie
  • Economia şi dreptul afacerilor (interdisciplinar cu domeniul: Drept) (IF)
 • Economie şi afaceri internaţionale
  • Economie şi afaceri internaţionale (IF)
  • Afaceri internaţionale şi strategii interculturale (IF)
 • Finanţe
  • Finanţe – asigurări (IF)
  • Bănci şi pieţe financiare (IF)
  • Finanţe şi managementul riscului (în limba engleză) (IF)
 • Management
  • Achiziţii, distribuţie, logistică (IF)
  • Managementul organizaţiilor (IF)
  • Managementul resurselor umane (IF și IFR)
  • Managementul şi dezvoltarea resurselor umane (IF)
  • Managementul strategic al resurselor umane în Europa/ Strategic human resources management in Europe (în limba engleză) (IF)
 • Marketing
  • Analiză şi strategie de marketing (IF)
  • Marketing şi comunicare în afaceri (IF)
  • Negocieri-relaţii publice (IF)
 • Ştiinţe administrative
  • Administraţie publică (IF)

 Pentru detalii consultați Planurile de învățământ.

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

 • Știința sportului și educației fizice
  • Fitness şi estetică corporală (IF)
  • Kinetoterapia în traumatologia sportivă (IF)
  • Kinetoterapia în traumatologia sportivă – la Chișinău (IF)
  • Educație fizică și sportivă școlară (IF)
  • Kinetoterapie în geriatrie (IF)
  • Kinetoterapie în geriatrie (în limba engleză)/ Physical Therapy in Geriatrics (IF)

Pentru detalii consultați Planurile de învățământ.

Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice

 • Sociologie
  • Securitate comunitară şi controlul violenţei (IF)
  • Sociologia organizaţiilor şi a resurselor umane (IF)
 • Asistență socială
  • Familia şi managementul resurselor familiale (IF)
  • Supervizare şi planificare socială (IF)
  • Probaţiune, mediere şi asistenţa socială a victimelor infracţiunilor (IF)
  • Starea de bine pe tot parcursul vieții și îmbătrânire sănătoasă / Lifelong well-being and healthy ageing (în limba engleză) (IF)
 • Ştiinţe politice
  • Politici publice şi management instituţional (IF)
  • Studii de dezvoltare internaţională/ Studies International Development (în limba engleză) (IF)
 • Filosofie
  • Filosofie aplicată şi management cultural (IF)
 • Ştiinţe ale comunicării
  • Relaţii publice şi publicitate (IF)

Pentru detalii consultați Planurile de învățământ.

Facultatea de Fizică

 • Fizică
  • Biofizică şi fizică medicală/Biophysics and Medical Physics (în limba engleză) (IF)
  • Metode fizice aplicate în kinetoterapie şi recuperare medicală (IF)
  • Ştiinţe (interdisciplinar cu domeniile: Chimie, Biologie) (IF)
  • Fizică aplicată în tehnologiile informației și comunicații (Bălți – Republica Moldova) (IF)
  • Fizică pentru tehnologii avansate / Physics for advanced technologies (în limba engleză) (IF)
  • Optică și optometrie (IF)
  • Fizică medicală aplicată (IF)

Pentru detalii consultați Planurile de învățământ.

Facultatea de Geografie şi Geologie

 • Geografie
  • Riscuri naturale și amenajarea teritoriului (IF)
  • Turism şi dezvoltare regională (IF)
  • Turism şi dezvoltare regională/ Tourisme et développement régional (în limba franceză) (IF)
  • Geomatică (IF)
  • Riscuri naturale, SIG  și teledetecție (Focșani) (IF)
 • Ştiinţa mediului
  • Mediul actual şi dezvoltare durabilă (IF)
 • Geologie
  • Geochimia mediului (IF)
 • Inginerie geologică
  • Geologie de sondă (IF)

Pentru detalii consultați Planurile de învățământ.

Facultatea de Informatică

 • Informatică
  • Ingineria sistemelor software / Software Engineering (în limba engleză) (IF)
  • Sisteme distribuite/ Distributed Systems (în limba engleză) (IF)
  • Securitatea informaţiei/ Information Security (în limba engleză) (IF)
  • Optimizare computaţională/ Computational Optimisation (în limba engleză) (IF)
  • Lingvistică computaţională/ Computational Linguistics (în limba engleză) (IF)
  • Studii avansate în informatică/ Advanced Studies in Computer Science (în limba engleză) (IF)
  • Inteligență artificială și optimizare (în limba engleză) (IF)

Pentru detalii consultați Planurile de învățământ.

Facultatea de Istorie

 • Istorie
  • Instituţii şi ideologii ale puterii în Europa (IF)
  • Relaţii, instituţii şi organizaţii internaţionale (IF)
  • Arheologie, civilizaţie  și artă antică (IF)
  • Patrimoniu şi turism cultural (IF)
  • Arhivistică (IF)

Pentru detalii consultați Planurile de învățământ.

Facultatea de Litere

 • Filologie
  • Literatura română şi hermeneutică literară (IF)
  • Lingvistică generală şi românească (IF)
  • Studii francofone (în limba franceză) (IF)
  • Cultura germană în context european (în limba germană) (IF)
  • Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba română, italiană/ spaniolă/ rusă) (IF)
  • Literatură universală şi comparată (IF)
  • Traducere şi terminologie (în limba română, engleză, franceză) (IF)
  • Studii americane (în limba engleză) (IF)
  • Lingvistică franceză aplicată (în limba franceză) (IF)
  • Lingvistică aplicată – Limba engleză ca limbă străină (în limba engleză) (IF)
  • Retorica discursului științific, literar, jurnalistic, publicitar și electoral (la Botoșani) (IF)

Pentru detalii consultați Planurile de învățământ.

Facultatea de Matematică

 • Matematică
  • Matematici aplicate (IF)
  • Matematici aplicate (în limba engleză)/ Applied Mathematics (IF)
  • Master de cercetare în matematică (IF)
  • Matematici fundamentale pentru învăţământ (IF)
  • Matematici fundamentale pentru învăţământ şi cercetare (IF)
  • Matematici fundamentale pentru învățământ (la Focșani) (IFR)

Pentru detalii consultați Planurile de învățământ.

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

 • Psihologie
  • Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului (IF)
  • Psihologie educaţională şi consiliere (IF)
  • Psihologie clinică şi psihoterapie (IF)
  • Evaluare clinică, consiliere și psihoterapie de cuplu și familie (IF)
  • Evaluare clinică, consiliere și psihoterapie de cuplu și familie (la Focșani) (IF)
 •  Ştiințe ale educaţiei
  • Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale (IF)
  • Politici şi management în educaţie (IF)
  • Didactici aplicate pentru învăţământul primar (IF)
  • Educaţie timpurie (IF)
  • Masterat didactic în Geografie (IF)
  • Masterat didactic în Teologie (Teologie ortodoxă) (IF)
  • Masterat didactic în Biologie (IF)
  • Masterat didactic în Fizică (IF)
  • Masterat didactic în Educaţie fizică şi sport (IF)

Pentru detalii consultați Planurile de învățământ.

Facultatea de Teologie Ortodoxă

 • Teologie
  • Teoria şi practica formării religioase (IF)
  • Artă sacră în patrimoniul cultural (IF)
  • Comunicare și consiliere psihologică și spirituală (interdisciplinar cu Filosofie, Psihologie și Științe ale Educației) (IF)
  • Familia creștină contemporană (IF)
  • Misiune și slujire pastorală (IF)

Pentru detalii consultați Planurile de învățământ.

Facultatea de Teologie Romano-Catolică

 • Teologie
  • Teologie romano-catolică practică și misionară (IF)

Pentru detalii consultați Planurile de învățământ.

 

Vezi și: