Contact

Adresa: Facultatea de Istorie, Catedra de istorie veche şi arheologie (Casa Catargi)
B-dul Carol I, nr. 11, Cod 700506 Iaşi

Coordonator: Lector univ. dr. Vasile Cotiugă
E-mail: vasicot@uaic.ro
Telefon: 0232 20 1636

Prezentare

Colecţia Seminarului de Arheologie este constituită pe baza rezultatelor cercetărilor efectuate în cadrul Şantierelor arheologice-şcoală (Tg. Frumos, Isaiia, Siliştea, Siret, Histria) coordonate de Facultatea de Istorie. Fondul acestei expoziţii, aflată în sala H1 şi pe culoarul de acces către această sală, se constituie pe baza ceramicii precucuteniene şi cucuteniene la care se adaugă artefacte aparţinând Epocii bronzului, Antichităţii greco-romane şi din perioada medievală.

Untitled