Contact

Adresa: B-dul Carol I, Nr. 11, RO-700506 – Iaşi
Telefon: 0232 20 1050; 20 1051
Fax: 0232 20 1150
E-mail: fizica@uaic.ro
Website: http://www.phys.uaic.ro/

Decan: Prof. univ. dr. habil. Cristian ENĂCHESCU
Prodecan: Lect. univ. dr. Ionuț Cristian TOPALĂ

0
de studenţi
0
de cadre didactice titulare
0
de cadre didactice asociate

 Departamente

Director: Conf. univ. dr. Iordana AȘTEFĂNOAEI

 Specializări

Studii universitare

 • de licenţă (6 semestre)
  • Fizică
   • Fizică (IF)
   • Fizică (în limba engleză) (IF)
   • Fizică medicală (IF)
   • Biofizică (IF)
   • Fizică informatică (IF)
  • Știinţe inginereşti aplicate
   • Fizică tehnologică (IF)
   • Fizică tehnologică (Bălţi – Republica Moldova) (IF)

Pentru detalii consultați Planul de învățământ.

 • de masterat (4 semestre):
  • Fizică
   • Biofizică şi fizică medicală (în limba engleză)/ Biophysics and Medical Physics (IF)
   • Metode fizice aplicate în kinetoterapie şi recuperare medicală (IF)
   • Ştiinţe (interdisciplinar cu domeniile: Chimie, Biologie) (IF)
   • Fizică aplicată în tehnologiile informației și comunicații (Bălți -Republica Moldova) (IF)
   • Fizică pentru tehnologii avansate / Physics for advanced technologies (în limba engleză) (IF)
   • Optică și optometrie (IF)

Pentru detalii consultați Planul de învățământ.

 • de doctorat (6 semestre).
  • Fizică

Prezentare

Învățământul de Fizică de la Iași are o tradiție de peste un secol și jumătate, având rădăcini în cadrul Academiei Mihăilene. Încă din 1835 exista un puternic curent de preocupări pentru studiul științelor naturii. Datorită marilor personalități ale fizicii, Ștefan Procopiu, Ilie Bursuc, Vasile Tutovan, Mircea Sanduloviciu, Constantin Păpușoi, Mardarie Sorohan, Ioan Gottlieb și a urmașilor lor, Facultatea de Fizică, înființată ca unitate de sine stătătoare în anul 1962, a cunoscut o dezvoltare continuă.

Facultatea propune astăzi programe de licență în domenii „clasice” ale fizicii, dar și direcții cu caracter interdisciplinar, la care se adaugă programe de master cu predare în limba engleză, în domenii avansate ale fizicii.

Suportul tehnic oferit de dotarea cu echipamente performante este asigurat în toate ciclurile și programele de studii. Un exemplu în acest sens îl reprezintă dotarea cu cel mai puternic super-calculator din România, alături de numeroase alte echipamente de cercetare, cu o valoare de mai multe milioane de euro.

Cercetarea abordează domenii interdisciplinare cum ar fi: bio-nano-tehnologiile, științele informației, biofizica, fizica medicală, fizica plasmei și a suprafețelor și interfețelor, materiale inovative. Facultatea de Fizică este cunoscută la nivel internațional pentru rezultatele publicate și citate în cele mai prestigioase reviste științifice din lume.

Anual, peste 50% dintre cadrele didactice realizează stagii de documentare și cercetare în universități din Europa, America de Nord, Asia și Australia. Nu doar aceștia au un contact permanent cu lumea științifică de peste hotare, dar și studenții. Aceștia participă la stagii de cercetare, în cadrul programului Erasmus+, în laboratoare partenere din străinătate. Prin implicarea în numeroase proiecte naționale și internaționale, facultatea își încurajează studenții încă de la nivelul de master să se implice ca membri de echipă în granturi de cercetare, pentru care sunt remunerați. Doctorii beneficiază de burse postdoctorale sau sunt angajați, în calitate de cercetători, pe proiecte de cercetare.

Facultatea de Fizică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași ocupă un loc de frunte în învățământul românesc, oferind absolvenților posibilitatea de a urma cariere de succes ca: fizician medical, cercetător științific, fizician-informatician, biofizician, inginer fizician, profesor în învățământul preuniversitar și universitar etc.

Biblioteca de Fizică se află în corpul A al Universităţii, parter, B-dul Carol I, nr. 11, 700506, Iaşi, E-mail: bib.fiz@uaic.ro, Telefon: 0232 20 1151.

Turul virtual al Facultății de Fizică