Contact

Adresa: B-dul Carol I, Nr. 11, RO-700506 – Iaşi
Telefon: 0232 20 1050; 20 1051
Fax: 0232 20 1150
E-mail: fizica@uaic.ro
Website: http://www.phys.uaic.ro/

Decan: Prof. univ. dr. Ionuț-Cristian TOPALĂ

0
de studenţi
0
de cadre didactice titulare
0
de cadre didactice asociate

 Departamente

Director: Conf. univ. dr. Iordana AȘTEFĂNOAEI

Director: Prof. univ. dr. Diana MARDARE

 Specializări

Studii universitare

 • de licenţă
  • Fizică (6 semestre)

   • Fizică (IF)
   • Fizică (în limba engleză) (IF)
   • Fizică medicală (IF)
   • Fizică informatică (IF)
  • Știinţe inginereşti aplicate (8 semestre)

   • Fizică tehnologică (IF)
   • Fizică tehnologică (Bălţi – Republica Moldova) (IF)

Pentru detalii consultați Planurile de învățământ.

 • de masterat (4 semestre):
  • Fizică
   • Biofizică şi fizică medicală/Biophysics and Medical Physics (în limba engleză) (IF)
   • Metode fizice aplicate în kinetoterapie şi recuperare medicală (IF)
   • Ştiinţe (interdisciplinar cu domeniile: Chimie, Biologie) (IF)
   • Fizică aplicată în tehnologiile informației și comunicații (Bălți -Republica Moldova) (IF)
   • Fizică pentru tehnologii avansate / Physics for advanced technologies (în limba engleză) (IF)
   • Optică și optometrie (IF)
   • Fizică medicală aplicată (IF)

Pentru detalii consultați Planurile de învățământ.

 • de doctorat (6 semestre)
  • Fizică

Pentru detalii consultați Planurile de învățământ.

Prezentare

Fizică constituie unul din domeniile de avangardă ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prin integrarea activității didactice cu activitățile de cercetare științifică, dezvoltare, inovare și transfer de cunoștințe către societate, activități susținute de o tradiție de peste un secol și jumătate. Învățământul de Fizică de la Iași își găsește rădăcinile în cadrul Academiei Mihăilene, unde încă din 1835 exista un puternic curent de preocupări pentru studiul științelor naturii. După fondarea primei instituții moderne de învățământ superior din România, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (1860), unde primul profesor de fizică a fost Ștefan Micle, au fost coagulate și dezvoltate catedre de fizică sub îndrumarea unor personalități ca Petru Bogdan, Dragomir Hurmuzescu, Horia Hulubei, Theodor V. Ionescu, Ștefan Procopiu, Șerban Țițeica, Constantin Mihul, Teofil T. Vescan. Datorită acestor mari personalități ale fizicii și a continuatorilor lor – Ilie Bursuc, Vasile Tutovan, Mircea Sanduloviciu, Constantin Păpușoi, Mardarie Sorohan, Ioan Gottlieb – Facultatea de Fizică, înființată ca unitate de sine stătătoare în anul 1962, a cunoscut o dezvoltare continuă.

Bază a tuturor tehnologiilor moderne și cu răspunsuri pentru fenomenele de la nivel nanoscopic până la nivelul Universului, Fizica constituie în societatea modernă o disciplină fundamentală, cu variate aplicații în domeniile tehnice și de specializare inteligentă, energie și materialele viitorului, științele spațiului, științele vieții și ale Pământului etc. Facultatea propune astăzi programe de licență în domenii „clasice” ale fizicii, dar și direcții cu caracter interdisciplinar. În cadrul tuturor specializărilor, se pune accentul pe studiul fizicii ca disciplină fundamentală, cunoștințele dobândite urmând a fi aplicate în domenii interdisciplinare precum nanotehnologiile și știința materialelor (Fizică, Fizică tehnologică), medicină și biotehnologii (Fizică medicală, Biofizică), tehnologia informațiilor și comunicațiilor (Fizică informatică). Se adaugă programe de master cu predare în limba engleză, în domenii avansate ale fizicii sau în limba română, în domenii profesionale care necesită cunoștințe avansate de fizică și un program de studii doctorale. Practica de specialitate a studenților se desfășoară atât în laboratoarele Facultății cât și în cadrul unor instituții partenere sau companii cu care sunt încheiate acorduri de parteneriat.

Cercetarea științifică desfășurată de către personalul Facultății de Fizică abordează domenii variate, cum ar fi bio-nano-tehnologiile, științele informației și comunicațiilor, biofizică, fizica medicală, fizica plasmei și a suprafețelor și interfețelor, materiale inovative, fizică teoretică. Facultatea de Fizică este cunoscută la nivel internațional pentru rezultatele publicate și citate în cele mai prestigioase reviste științifice din lume. În cadrul Facultății funcționează patru centre de cercetare, cu rezultate deosebite pe plan național și internațional, în cadrul cărora își desfășoară activitatea cadrele didactice și studenți de la toate ciclurile de studii: 1. Centrul de excelență CARPATH – Centrul de cercetări aplicate în fizică și tehnologii avansate (deținătorul premiului acordat de Ministerul Educației și Cercetării pentru cel mai bun grup de cercetare universitar din România); 2. Centrul de cercetări avansate în fizica plasmei din Iași – IPARC; 3. Centrul de cercetări avansate experimentale și teoretice în fizica materiei condensate; 4. Centrul de cercetări avansate în științele vieții și nanoștiințe.

Anual, majoritatea cadrelor didactice realizează stagii de documentare și cercetare în universități din Europa, America de Nord, Asia și Australia. Echipe din cadrul Facultății fac parte din marile colaborări intenționale (CERN, EUROfusion, Fusion for Energy, IUCN Dubna) sau participă în mod continuu la cooperări bilaterale. Nu doar cadrele didactice au un contact permanent cu lumea științifică de peste hotare, dar și studenții. Aceștia participă la stagii de cercetare, în cadrul programului Erasmus+, în laboratoare partenere din străinătate. Prin implicarea în numeroase proiecte naționale și internaționale, facultatea își încurajează studenții încă de la nivelul de master să se implice ca membri de echipa granturilor de cercetare. Absolvenții programului de doctorat beneficiază de burse postdoctorale sau sunt angajați, în calitate de cercetători, pe proiecte de cercetare.

Facultatea de Fizică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași ocupă un loc de frunte în învățământul românesc, oferind absolvenților posibilitatea de a urma cariere de succes ca: manager proiect, analist programator, team leader, project administration support, tester, system test engineer, senior analyst, compliance associate, analist, business process manager, web site editor, software developer, HR analyst, lead analyst, business intelligence developer, mechanical simulation engineer, programator, quality technician, technical software engineer, informatician, reprezentant vânzări, administrator de patrimoniu, reprezentant vânzări, coordonator logistică, fizician medical, registrator medical, administrator medicina muncii, graduate trainee clinical scientist, cercetător, asistent de cercetare științifică, tehnician de laborator, postdoctoral researcher, profesor, tehnician proiectant mecanic, manager de producție, tehnician calitate, service engineer, inginer suport tehnic, consilier tehnic, inginer tehnolog.

Biblioteca de Fizică se află în corpul A al Universităţii, parter, B-dul Carol I, nr. 11, 700506, Iaşi, E-mail: bib.fiz@uaic.ro, Telefon: 0232 20 1151

Cursuri demonstrative pentru elevi

Turul virtual al Facultății de Fizică