Cine poate beneficia de taberele studențești

Beneficiarii de locuri gratuite în taberele studențești, în perioada vacanțelor de vară și de iarnă, în limita fondurilor bugetare aprobate și a numărului de locuri aferente pe universități, sunt studenții care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  •  Sunt înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, la programul de studii universitare de licență, la programul de studii universitare de masterat și doctorat;
  • Sunt integraliști respectiv au promovat examenele la toate disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizare și au promovat examenele la toate disciplinele în sesiunea de iarnă, în cazul studenților din anul I;
  • Sunt studenți în vârstă de până la 35 de ani în conformitate cu prevederile art.2, alin.2, lit.a) din Legea tinerilor nr.350/2006, cu modificările și completările ulterioare;

În cazul categoriilor de studenți cazuri sociale și studenți care activează în cadrul CCS/CCSS Tei și ai Federațiilor Studențești, criteriul de student integralist nu se aplică, ierarhizarea acestora făcându-se exclusiv pe baza criteriilor sociale, respectiv a criteriilor de selecție specifice.

Studenții care se află în an terminal pot beneficia de loc gratuit în taberele studențești, chiar dacă au susținut toate examenele privind finalizarea studiilor.

Vezi aici categoriile de beneficiari ai taberelor studențești.

Cum pot solicita un loc în tabără

Studenții care doresc ocuparea unui loc gratuit în taberele studențești pot depune cererea de solicitare a unui loc în tabără prin una dintre următoarele modalități:

  • completarea și depunerea cererii tip (Anexa nr.4), direct la secretariatele facultăților;
  • transmiterea cererii tip prin e-mail sau prin fax, pe adresa sau numărul de telefon afișate de avizierul facultăților.

Cererile semnate de studenți vor fi însoțite de documentele justificative care atestă  situația rezultatelor deosebite obținute la învățătură, implicarea în activități extracurriculare sau încadrarea studentului în unul dintre cazurile sociale prevăzute la art.5 alin.(1) lit. a) și vor primi un număr de înregistrare de la secretariatul facultății.

Cererile tip vor fi puse la dispoziția studenților la secretariatele facultăților și pe site-urile acestora.

În cazul studenților cu dizabilități, aceștia vor putea solicita în cererea tip să fie însoțiți în tabără de persoana desemnată ca asistent personal de comisia medicală, în limita locurilor alocate universității.

Calendarul privind desfășurarea taberelor studențești de iarnă

Vezi aici calendarul privind desfășurarea taberelor studențești de iarnă UAIC 2024.

Repartizarea numărului de studenți beneficiari

Vezi aici repartizarea numărului de studenți beneficiari ai Programului Național „Tabere studențești iarnă 2024″.

Selecția și afișarea rezultatelor

Mai multe informații sunt publicate în Metodologia privind organizarea taberelor studențești.

Documente

Vezi și: