Prof. univ. dr. Liviu-George MAHA

Rectorul este preşedintele Consiliului de administraţie şi reprezintă legal Universitatea în relaţiile cu terţii; asigură conducerea executivă a Universităţii, fiind ordonatorul de credite.

Contact

Telefon: 0232 20 1121

E-mail: rectorat@uaic.ro

Agenda Rectorului
Tur Virtual – Cabinetul Rectorului