Serviciul Relații Internaționale

Adresă:

Serviciul Relaţii Internaţionale
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Bulevardul Carol I nr.11
700506 – IASI / ROMANIA
Fax: 0232 20 1802

Email: relint(at)uaic.ro

Program de lucru cu publicul: luni – joi, orele 10.00 – 12.30

Șef serviciu

Ioana Andreea SERAFINCEANU

 E-mail: ioana.serafinceanu(at)uaic.ro

Telefon: 0232 20 1111

Biroul Parteneriate Internaționale

Gabriela Cornelia BÂRGĂOANU

E-mail: gabriela.bargaoanu(at)uaic.ro
Telefon: 0232 20 1022

 • Asistență și consiliere studenți străini Full-Degree la UAIC
 • International Summer Courses ”Romania – Language and Civilization”

Ionela Lăcrămioara CIOBANAȘU

E-mail: ionelac(at)uaic.ro
Telefon: 0232 20 1112

 • Acorduri de colaborare inter-universitară cu spaţiul francofon şi schimburi în cadrul AUF
 • Întocmirea ordinii de zi a BECA pentru Prorectoratul  RI
 • Formalităţi de deplasare în străinătate
 • Programul de burse de cercetare doctorală și postdoctorat “Eugen Ionescu”
 • Burse de studii în străinătate (AUF, Agenţia de Credite şi Burse de Studii etc.)
 • Asistență lectori francofoni la UAIC

Gina MARINESCU

E-mail: gina.marinescu(at)uaic.ro
Telefon: 0232 20 1839

 • Acorduri de colaborare inter-universitară 
 • Formalităţi de deplasare în străinătate
 • Consiliere studenţi români pe probleme de mobilităţi (Reţeaua Utrecht, români şi străini – AEN şi MAUI)
 • Școala internațională de vară JASSY
 • Schimburi studențești în cadrul  parteneriatelor academice (exchange students) și pe cont propriu (free-movers)
 • Asistență lectori străini la UAIC

Ana-Maria OPRIA

E-mail: anamaria.opria(at)uaic.ro
Telefon: 0232 20 1021

 • Promovarea evenimentelor din cadrul SREI
 • Elaborarea materialelor de promovare
 • Administrare pagini web și alte canale de comunicare online
 • Redactare comunicate de presă privitoare la activitățile și proiectele gestionate în cadrul SREI;
 • Întocmire situaţii statistice și raportări cu privire la activitatea SREI

Biroul Erasmus+

Norica – Luminița BĂCILĂ

E-mail: norica.butnaru(at)uaic.ro
Telefon: 0232 20 1780

 • Programul Erasmus+ (stagii studenţeşti incoming)

Andreea-Cătălina CIRIDARIU

E-mail: andreea.ciridariu(at)uaic.ro
Telefon: 0232 20 1821

 • Administrarea financiară a stagiilor ERASMUS+ cu țările participante

Ioana Carmen PĂŞTINARU

E-mail: ioana.pastinaru(at)uaic.ro
Telefon: 0232 20 1889

 • Programul ERASMUS+ cu țările participante – UE (mobilități incoming – personal didactic și nedidactic)
 • Programul ERASMUS+ cu țările partenere – non-UE (mobilități incoming și outgoing – studenți, personal didactic și nedidactic; acorduri bilaterale)

Cerasela Florentina PIȘTA

E-mail: cerasela.jufa(at)uaic.ro
Telefon: 0232 20 1113

 • Programul ERASMUS+ (stagii studenţeşti de studiu outgoing)

Alina-Mihaela ROBU

E-mail: mihaela.robu(at)uaic.ro
Telefon: 0232 20 1821

 • Administrarea financiară a stagiilor ERASMUS+ cu țările partenere

Petronela SPIRIDON-URSU

E-mail: petronela.spiridon(at)uaic.ro
Telefon: 0232 20 1812

 • Programul ERASMUS+ (stagii studenţeşti de practică outgoing)

Alexandra TEODORESCU

E-mail: alexandra.teodorescu(at)uaic.ro
Telefon: 0232 20 1021

 • Programul ERASMUS+ cu țările participante – UE (stagii outgoing personal didactic şi nedidactic; acorduri bilaterale)
 • Programul SEE (stagii outgoing și incoming personal didactic și nedidactic; stagii outgoing și incoming studenți; acorduri bilaterale)