Contact

Adresa: B-dul Carol I, Nr. 20 A, RO-700505 – Iaşi
Telefon: 0232 20 1074; 20 1075
Fax: 0232 20 1474
E-mail: geoiasi@uaic.ro
Website: http://www.geo.uaic.ro

Decan: Prof. univ. dr. Adrian GROZAVU
Prodecan: Conf. univ. dr. Traian GAVRILOAIEI
Prodecan: Lect. univ. dr. Mihai BULAI

0
de studenţi
0
de cadre didactice titulare
0
de cadre didactice asociate

 Departamente

Departamentul de Geografie
Director: Conf. dr. ing. habil. Lilian NIACȘU

Departamentul de Geologie
Director: Șef lucr. dr. Ciprian CHELARIU

 • Centrul de Geochimie şi Geotermometrie determinativă (CGGD)

  Specializări

Studii universitare

 • de licenţă (6 semestre):
  • Geografie
   • Geografie (IF)
   • Geografia turismului (IF)
   • Geografia turismului (în limba franceză) (IF)
   • Geografia turismului (în limba engleză) (IF)
   • Planificare teritorială (IF)
   • Planificare teritorială (Focșani) (IF)
   • Hidrologie şi meteorologie (IF)
  • Stiinţa mediului
   • Geografia mediului (IF)
  • Geologie
   • Geochimie (IF)
  • Inginerie geologică
   • Inginerie geologică (8 semestre) (IF)
   • Inginerie geologică  (Bălți – Republica Moldova) (8 semestre) (IF)

Pentru detalii consultați Planurile de învățământ.

 • de masterat (4 semestre)
  • Geografie
   • Riscuri naturale și amenajarea teritoriului (IF)
   • Turism şi dezvoltare regională (IF)
   • Turism şi dezvoltare regională/ Tourisme et développement régional (în limba franceză) (IF)
   • Geomatică (IF)
   • Riscuri naturale, SIG și teledetecție (Focșani) (IF)
  • Ştiinţa mediului
   • Mediul actual şi dezvoltare durabilă (IF)
  • Geologie
   • Geochimia mediului (IF)
  • Inginerie geologică
   • Geologie de sondă (IF)

Pentru detalii consultați Planurile de învățământ.

 • de doctorat (6 semestre)
  • Geografie
  • Geologie
  • Ştiinţa mediului

Pentru detalii consultați Planurile de învățământ.

Prezentare

Învățământul superior în domeniul geo-științelor este legat de anii de început ai universității ieșene. În anul 1863, profesorul Grigore Cobălcescu era numit titular la Catedra de Științe Naturale din cadrul Facultății de Științe. Acesta a fost începutul învățământului geologic, urmat mai târziu de cel geografic.

Facultatea oferă studenților o pregătire cu o viziune complexă asupra lumii, bazată în primul rând pe cunoștințe din sfera științelor pământului. Planurile de învățământ cuprind și aplicații practice, studenții domeniilor Geografie și Știința Mediului beneficiind de cele trei stațiuni de practică studențească ale facultății – una situată în masivul Rărău, cea de-a doua la Tulnici, în Subcarpații Vrancei, și a treia la Mădârjac, în Podișul Moldovei.

Facultatea beneficiază de o infrastructură pentru cercetare de importanță considerabilă la nivel național și competitivă la nivel internațional. Sunt puse la dispoziția studenților laboratoare moderne de Teledetecție și Fotointerpretare, Cartografie-Topografie, Climatologie și Meteorologie, Geoinformatică, Microscopie Optică, Spectrometrie de Absorbție Atomică, Analiza materiei organice și Geochimie, precum și colecții științifice de Mineralogie, Petrologie și Paleontologie.

Recent, în cadrul Departamentului de Geografie au fost înființate două laboratoare noi, integrate în structurile de cercetare ale Universității: Laboratorul de Geoarheologie și Laboratorul de Enviromatică. Acestea sunt dotate cu tehnică de analiză și echipamente de ultimă generație, precum analizor laser granulometric, eco-sondă batimetrică, senzor de determinare a nivelului de umiditate a solului, spectometru de masă cu plasmă inductiv cuplată etc. De asemenea, la Departamentul de Geologie funcționează alte două laboratoare: Laboratorul de Spectrometrie de fluorescență de raze X (XRF) și Laboratorul de Spectrometrie vibrațională (Raman și IR).

Planurile de învățământ cuprind, pe lângă cursurile teoretice, și aplicații practice, astfel încât studenții pot pune în practică ceea ce învață în firmele partenere românești și străine din domeniul turismului, ingineriei geologice ș.a. În plus, studenților li se oferă și o experiență complexă în teren, nu doar prin practica obligatorie, ci și prin oportunități de tip internship (3 luni) în țările Spațiului Economic European. Aproximativ 20% dintre studenți beneficiază de astfel de mobilități europene.

Absolvirea Facultății de Geografie și Geologie deschide noi orizonturi și oferă numeroase perspective de carieră în învățământul preuniversitar și universitar, turism, planificare teritorială, urbanism, meteorologie, hidrologie, analiza și monitorizarea calității solurilor, apelor și aerului, managementul riscurilor naturale și antropogene, geologie petrolieră, mineralogie tehnică și experimentală, evaluarea pietrelor prețioase, sau în institute de cercetare etc.

Biblioteca de Geografie-Geologie se află în corpul B al Universităţii, la etajul III, B-dul Carol I, nr. 20A, 700505, Iaşi, E-mail: bib.geo@uaic.ro, Telefon: 0232 26 1796.

Cursuri demonstrative pentru elevi

Turul virtual al Facultății de Geografie şi Geologie