Contact

E-mail: promovare@uaic.ro
Telefon: 0232 20 1101
Adresa: Bulevardul Carol I, nr.11,Rectorat, etaj 2

Prezentare

Misiunea Serviciului de Marketing Educaţional, Evenimente şi Imagine Academică (MEDIA) este de a promova Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, vizând publicurile sale interne (studenţi, absolvenţi, angajaţi ai facultăţilor şi departamentelor etc.) şi publicurile externe (potenţiali studenţi, părinţi, comunitatea locală şi regională, naţională şi internaţională).

Scop

Principalul scop al serviciului este de a promova Universitatea. Acest obiectiv este îndeplinit prin creşterea gradului de conştientizare a misiunii asumate de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, prin generarea unei vizibilităţi mai bune a instituţiei şi prin crearea și menţinerea unei imagini pozitive.

Activităţi

Serviciul de Marketing Educaţional, Evenimente şi Imagine Academică promovează Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi în rîndul publicurilor ţintă prin intermediul:

 • publicaţiilor despre Universitate (broşuri de prezentare, raport anual , broşuri cuprinzând oferta academică);
 • relaţiilor cu mass media (conferinţe de presă, comunicate de presă, facilitarea de interviuri);
 • publicităţii pentru evenimentele şi acţiunile organizate de Universitate;
 • mijloacelor alternative de informare online (site-uri, bloguri, reţele sociale etc.);
 • participării la evenimente naţionale şi internaţionale din domeniul educaţiei;
 • activităţilor de consiliere privind crearea materialelor de promovare realizate de entităţi ale Universităţii (facultăţi şi departamente);
 • campaniilor de promovare a ofertei academice;
 • evenimentelor organizate de Universitate (conferinţe, simpozioane, festivităţi, ceremonii);
 • definirii standardelor vizuale – asigurând coerenţa în toate materialele de prezentare şi recunoaşterea brandului Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Personal:

Coordonator: Cristina MUNTEANU
Coordonarea activităţilor desfăşurate de către echipa serviciului.
E-mail:cristina.munteanu@uaic.ro
Telefon: 0232 20 1101

Administrator financiar: Lidia BOURCEANU
E-mail: lidia.bourceanu@uaic.ro
Telefon: 0232 20 1101

Activități:

 • inițierea și organizarea evenimentelor cultural – artistice și științifice (conferințe, simpozioane, lansări de carte, concerte);
 • redactarea conținutului pentru materialele informative print și online (pliante, broșuri, afișe, site-uri);
 • monitorizarea materialelor de promovare ale organizațiilor cu activități similare;
 • elaborarea materialelor de prezentare în limba engleză;
 • informaţii publice pentru public și mass-media;
 • gestionarea proiectului Viziteaza Universitatea.

Administrator financiar: Iustina MICHIU

E-mail: iustina.iftime@uaic.ro
Telefon: 0232 20 1101

Activități:

 • actualizarea informațiilor de pe site-ul Universității; redactarea și publicarea informaţiilor de pe prima pagina a site-ului Universităţii (evenimente, comunicate şi noutăţi, revista presei);
 • conceperea unor materiale destinate informării diferitelor publicuri-ţintă ;
 • relaționarea cu mass-media locală, regională și națională (oferirea de sprijin jurnaliștilor în vederea obținerii unor interviuri cu persoane abilitate, promovarea evenimentelor și noutăților din Universitate prin transmiterea de comunicate de presă);
 • realizarea de parteneriate cu diverse instituții (inspectorate școlare generale, mass-media etc), cu scopul promovării evenimentelor organizate de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”;
 • sprijinirea organizării și promovării evenimentelor academice și culturale desfășurate în cadrul UAIC.

Administrator financiar: Corina GURANDA
E-mail: corina.guranda@uaic.ro
Telefon: 0232 20 1101

Activități:

 • participarea la conceperea si derularea evenimentelor ce au ca scop promovarea imaginii Universității;
 • actualizarea informațiilor de pe www.uaic.ro;
 • gestionarea materialelor promoţionale.

Administrator financiar: Adrian DĂMĂCIANU
E-mail: adrian.damacianu@uaic.ro
Telefon: 0232 20 1101

Activități:

 • organizarea şi desfăşurarea, conform regulilor de protocol, a primirilor la Rectorul universității;
 • colaborarea cu structurile de protocol ale altor instituţii, în vederea aplicării unitare a normelor de protocol şi ceremonial;
 • elaborarea planurilor de amenajare corespunzătoare a sălilor în care urmează să aibă loc activităţi oficiale ale Rectorului universității;
 • gestionarea materialelor promoţionale.

Administrator financiar: dr. Alexandru FOTEA
E-mail: alexandru.fotea@uaic.ro
Telefon: 0232 20 1101

Activități:

 • participarea la conceperea si derularea evenimentelor ce au ca scop promovarea imaginii Universității;
 • asistenţă tehnică şi logistică a evenimentelor interne ce au loc în sălile Rectoratului;
 • conceperea materialelor de prezentare a Universităţii (pliante, afişe, broşuri).

Administrator financiar:  Alexandru GRIGORAȘ
E-mail: alexandru.grigoras@uaic.ro
Telefon: 0232 20 1101

Activități:

 • relațiile cu mass-media;
 • redactarea comunicatelor de presă;
 • parteneriate cu media locale, regionale şi naţionale;
 • asistenţă tehnică şi logistică a evenimentelor interne ce au loc în sălile Rectoratului;
 • actualizarea conţinutului canalelor de comunicare ale Universităţii (site-uri, conturi pe reţele sociale)
 • gestionarea materialelor promoţionale.

Grafician: Bogdan PANȚIR
E-mail: bogdan.pantir@uaic.ro
Telefon: 0232 20 1101

Activități:

 • creație publicitară (flyere, afișe, bannere pliante, broșuri etc.);
 • realizarea graficii materialelor de promovare a imaginii universităţii (mapa, tricou, stilou, memory stick etc.);
 • ilustrarea mesajelor campaniilor de promovare;
 • pregătirea materialelor pentru tipar;
 • lucru cu programele de grafică în vederea pregătirii pentru tipar;
 • verificarea pdf-ului în vederea trimiterii la tipar;
 • editarea si prelucrarea imaginilor/fotografiilor;
 • conceperea template-urilor pentru documente de PR şi de comunicare internă;
 • monitorizarea respectării identităţii vizuale a universităţii.