Contact

Adresa: B-dul Carol I, Nr.11, RO-700506 – Iaşi
Telefon: 0232 20 1056; 20 1057
Fax: 0232 20 1156
E-mail: istorie@uaic.ro
Website: http://history.uaic.ro

Decan: Prof. univ. dr. Lucrețiu-Ion BÎRLIBA

0
studenţi
0
de cadre didactice titulare
0
de cadre didactice asociate

 Specializări

Studii universitare

 • de licenţă (6 semestre):
  • Istorie
   • Istorie (IF și ID)
   • Istorie (la Focșani) (ID)

Pentru detalii consultați Planurile de învățământ.

 • de masterat (4 semestre):
  • Istorie
   • Instituţii şi ideologii ale puterii în Europa (IF)
   • Relaţii, instituţii şi organizaţii internaţionale (IF)
   • Arheologie, civilizaţie  și artă antică (IF)
   • Patrimoniu şi turism cultural (IF)
   • Arhivistică (IF)

Pentru detalii consultați Planurile de învățământ.

 • de doctorat (6 semestre)
  • Istorie

Pentru detalii consultați Planurile de învățământ.

Prezentare

Istoria se numără printre cele mai vechi discipline din învățământul superior românesc din Principate. În Moldova, această disciplină figura în programa Seminarului de la Socola din Iași încă din 1808. Mai târziu, la Academia Mihăileană a luat naștere cea dintâi Catedră de Istoria Românilor, primul reprezentant fiind, între anii 1843-1844, Mihail Kogălniceanu. După fondarea Universității din Iași, cursurile de istorie au fost predate timp de mai multe decenii în cadrul Facultății de Litere, a Facultății de Filosofie și Litere și, ulterior, a Facultății de Istorie – Filosofie, individualizarea acesteia având loc în ianuarie 1990.

Facultatea de Istorie urmărește formarea de profesori și specialiști pentru învățământul preuniversitar și universitar, cercetare științifică, muzee, arhive, relații internaționale, jurnalism etc.

În domeniul cercetării, Facultatea de Istorie deține una dintre cele mai performante platforme din domeniul arheologiei din Europa de Est și de Sud-Est – Arheoinvest. Această platformă multi-disciplinară reprezintă o investiție de milioane de euro, permițând scanarea vestigiilor arheologice până la 20 de metri sub pământ, analize de datare cu carbon, reconstruirea 3D a cetăților antice. De asemenea, se remarcă laboratoarele specializate din domeniul biologiei (arheogenetică), geografiei (studiul solurilor) și conservării.

Rezultatele activității de cercetare științifică desfășurată în cadrul Facultății de Istorie sunt recunoscute pe plan național prin numeroasele premii acordate de Academia Română și prin diplomele de merit acordate de Ministerul Culturii. Sub egida acestei facultăți își desfășoară activitatea următoarele centre de cercetare: Centrul de Studii Clasice și Creștine, Centrul de Istorie a Evreilor și Ebraistică, Centrul de Istorie a Relațiilor Internaționale, Centrul de Studii asupra Comunismului și Postcomunismului. În cadrul facultății mai există două centre de excelență: Centrul Interdisciplinar de Studii Arheoistorice (CISA) și Centrul de Istorie  „Gheorghe I. Brătianu”.

Principalele domenii de cercetare sunt: istoria universală (domeniu prin care este continuată o tradiție care datează încă de la fondarea facultății), arheologia preistorică și antică (domeniu în care s-a format o adevărată școală cu recunoaștere națională și internațională), editarea izvoarelor Evului Mediu românesc, genealogia istorică, fenomene și evenimente importante ale istoriei moderne și contemporane. O serie de direcții noi    s-au conturat în ultimii ani, în acord cu cele mai recente evoluții istoriografice: istoria socială și a mentalului colectiv, istoria urbană, istoria culturii și a ideilor, antropologia politică etc.

Facultatea a stabilit și dezvoltat o serie de legături de cooperare științifică și didactică cu mai multe universități străine, materializate prin mobilități ale cadrelor didactice și studenților și prin programe comune de cercetare cu universități din Bari (Italia), Liège (Belgia), Angers, Reims, Dijon (Franța), Amsterdam (Olanda), Berlin, Mainz, Konstanz (Germania), Viena (Austria) sau Salonic (Grecia).

Biblioteca de Istorie se află în Complexul Studenţesc Codrescu, Str. Gh. Asachi, nr. 14, 700483, Iaşi, Telefon: 0232 20 1663.

Cursuri demonstrative pentru elevi

Turul virtual al Facultății de Istorie