► Proiecte finalizate in anul 2019

Program 1.1: Bursa tanarului cercetator

Program 1.1: Proiecte de mobilitate pentru cercetatori (MC)

Program 4: Proiecte de Cercetare Exploratorie (PCE)

Plan sectorial de cercetare dezvoltare: 2018-2020

Granturi Interne – UAIC

► Proiecte finalizate in anul 2018

Program 1.1: Proiecte de mobilitate pentru cercetatori

Program 1.1: Bursa tanarului cercetator

Program 2/ 2.1: Competitivitate prin cercetare, dezvoltare și inovare (Bridge Grant)

Program 2/ 2.1: Proiect experimental demonstrativ (PED)

Program 3/3.1. Bilateral/multilateral

Program 3/3.2-Orizont 2020

Contracte de finantare nerambursabila incheiate cu Ministerul Culturii si Identitatii Nationale

Contracte de finantare nerambursabila incheiate cu Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni

► Proiecte finalizate in anul 2017

PN II Program I: RU- Proiecte Cercetare Tinere Echipe-2017

♥ Programul I-1.1. Proiecte de mobilitate pentru cercetatori- 2017

PN II: Proiecte in colaborare (RO-FR) -2017

PN III Program 2/2.1: Cecuri de inovare – 2017

PN III Programul 3/3.1: Bilateral/multilateral – 2017

Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativa-2017

Program STAR – 2017

Manifestari stiintifice – 2017

Granturi Interne UAIC -2017

Alte Finantari Interne UAIC – 2017

♥ Contracte incheiate cu terti –în anul 2017 s-au încheiat 4 contracte cu instituții din mediul socio-economic românesc, în valoare totală de 84816.40 lei.

► Proiecte finalizate in anul 2016

 PN II Programul I: Resurse Umane – 2016

 PN II Program I: RU- Proiecte Cercetare Tinere Echipe-2016

 PN II Programul 2: CAPACITATI-Bilaterale -2016

 PN II Programul 2: CAPACITATI-EURATOM/CERN -2016

 PN II Programul 3: IDEI -2016

 PN II: Proiecte in colaborare (RO-FR)-2016

 (PCCA)Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativa-2016

 Program STAR – 2016

 Manifestari stiintifice-2016

 Subventionarea literaturii tehnico-stiintifice – 2016

 Granturi Interne UAIC -2016

Contracte incheiate cu terti – în anul 2016 s-au încheiat 9 contracte cu instituții din mediul socio-economic românesc, în valoare totală de 152980 lei.

► Proiecte finalizate in anul 2015

♥  PN II Programul 1 RESURSE UMANE

♥  PN II Programul 2 – Modul III: Bilaterale

 PN II Programul 2 – Modul III: ERA-NET

 PN II Programul 3 IDEI

 Contracte finantate MEN

POS CCE finalizat 2015

Granturi interne -UAIC finalizate 2015

► Proiecte finalizate in anul 2014

♥ PN II Programul 1 RESURSE UMANE

PN II Programul 2 CAPACITĂȚI

♥ PN II Programul 3 IDEI