Senatul Universităţii este cel mai înalt for de decizie şi deliberare.  Regulamentele şi hotărârile adoptate de Senat sunt obligatorii pentru toţi membrii comunităţii academice.

Președinte: Prof. univ. dr. Ovidiu Gabriel IANCU

Vicepreședinți:

Secretariat Senat: Diana APARASCHIVEI
E-mail: diana.aparaschivei@uaic.ro

Telefon:+40 0232 201167

 1). Comisia pentru pentru activitatea didactică, formare continuă și patrimoniu muzeal

2). Comisia pentru pentru cercetare științifică, dezvoltare, inovare și transfer de cunoștințe

3). Comisia pentru legislație, finanțare, strategie și dezvoltare instituțională

4). Comisia pentru relaţii internaţionale şi parteneriate de studii şi cercetare

5). Comisia pentru dezvoltarea infrastructurii informaționale și relația cu studenții, mediul economico-social și comunitatea Alumni

6). Comisia pentru resurse umane, managementul calității și activități culturale

7). Comisia pentru stațiuni didactice și de cercetare, filiale și extensii universitare, învățământ preuniversitar

8). Comisia pentru studii universitare de doctorat

Membrii Senatului (2024-2029)

Facultatea de BIOLOGIE

 1. Prof. univ. dr. Marius ȘTEFAN
 2. Conf. univ. dr. Lăcrămioara IVĂNESCU
 3. Șef lucrări dr. Elena TODIRAȘCU – CIORNEA
 4. Stud. Paul Iulian DONCIU
Facultatea de INFORMATICĂ

 1. Conf. univ. dr. Andrei ARUSOAIE
 2. Conf. univ. dr. Cristian GAŢU
 3. Lector univ. dr. Emanuel Florentin OLARIU
 4.  Stud. Adia – Ioana ROMANESCU
Facultatea de CHIMIE

 1. Prof. univ. dr. Aurel PUI
 2. Prof. univ. dr. Romeo Iulian OLARIU
 3. Stud. Paula CREȚU
Facultatea de ISTORIE

 1. Prof. univ. dr. Lucian LEUȘTEAN
 2. Prof. univ. dr. Petronel ZAHARIUC
 3.  Stud. Andreea Ioana URSULESCU
Facultatea de DREPT

 1. Conf. univ. dr. Vasile SEPTIMIU PANAINTE
 2. Prof. univ. dr. Ioana Maria COSTEA
 3. Lector univ. dr. Teodor Lucian MOGA
 4. Stud. Lavinia-Simona CÎRDEI

Facultatea de LITERE

1. Prof. univ. dr. Dorina Lăcrămioara PETRESCU
2. Prof. univ. dr. Iulia Andreea MILICĂ
3. Prof. univ. dr. Dorina-Claudia TĂRNĂUCEANU
4. Prof. univ. dr. Codrin Liviu CUȚITARU
5. Conf. univ. dr. Anca Cristina PETRAȘ
6. Lector univ. dr. Sorin MOCANU
7. Stud. Gabriela TOMINA

Facultatea de ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

1. Prof. univ.dr. Marin FOTACHE
2. Prof. univ. dr. Mircea GEORGESCU
3. Prof. univ. dr. Costel ISTRATE
4. Prof. univ. dr. Andreea IACOBUȚĂ – MIHĂIȚĂ
5. Prof. univ. dr. Ovidiu STOICA
6. Prof. univ. dr. Adriana PRODAN
7. Prof. univ. dr. Cristina Teodora ROMAN
8. Prof. univ. dr. Daniela Tatiana AGHEORGHIESEI
9. Conf. univ. dr. Bogdan Gabriel ZUGRAVU
10. Stud. Ana-Denisa CUCOȘ
11. Stud. Sebastian MOLDOVAN
12. Stud. Denis-Iulian DARIE

Facultatea de MATEMATICĂ

 1. Prof. univ. dr. Ioan BUCĂTARU
 2. Prof. univ. dr. Răzvan – Dinu LIȚCANU
 3. Lect. univ. dr. Marius-Ovidiu APETRII
 4.  Stud. Ruxandra-Adeline BOBOC

 

Facultatea de EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

 1. Conf. univ. dr. Cezar HONCERIU
 2. Lect. univ. dr. Ionuț ONOSE
 3.  Stud. Maria-Andreea COTEAȚĂ

 

Facultatea de PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

1. Prof. univ. dr. Maria Nicoleta TURLIUC
2. Prof. univ. dr. Nicoleta Laura POPA
3. Prof. univ. dr. Marius Ciprian CEOBANU
4. Conf. univ. dr. Mihaela BOZA
5. Stud. Carmen IACOB
6. Stud. Ioana-Dumitrița GRASU 

Facultatea de FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE

1. Prof. univ. dr. Ioan Alexandru TOFAN
2. Prof. univ. dr. Cristina GAVRILUȚA
3. Conf. univ. dr. Ștefania BEJAN
4. Lector univ. dr. Ovidiu GHERASIM-PROCA
5. Stud. Robert – Cătălin URSU

         Facultatea de TEOLOGIE ORTODOXĂ

 1. Conf. univ. dr. Constantin Iulian DAMIAN
 2. Lect. univ. dr. pr. Emilian Iustinian ROMAN
 3.  Stud. Cătălin BĂRBOSU

 

Facultatea de FIZICĂ

1. Prof. univ. dr. Cristian ENĂCHESCU
2. Prof. univ. dr. Dan Gheorghe DIMITRIU
3. Prof. univ. dr. Ionuț Cristian TOPALĂ
4. Stud. Victor DOBRINESCU

Facultatea de TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ

 1. Lect. univ. dr. Iosif IACOB
 2.  Stud. Cătălina POPESCU
Facultatea de GEOGRAFIE ŞI GEOLOGIE

 1. Prof. univ. dr. Ovidiu Gabriel IANCU
 2. Conf. univ. dr. Ionuț MINEA
 3. Conf. univ. dr. Lilian NIACȘU
 4. Șef. lucr. dr. Ciprian CHELARIU
 5.  Stud. Larisa ONOFREI

 

Institutul de Cercetări Interdisciplinare

Departamentul de Cercetare Științe Socio-Umane

1. CS II dr. Mihaela MOCANU

Departamentul de Cercetare Științe

1. CS I dr. Sorin TAȘCU