Formalități de deplasare în străinătate

Aici găsiți cererea tip pentru emiterea dispoziţiei rectorului pentru deplasările în străinătate, cât și regulamentul privind deplasările în străinătate.

Cererea tip pentru emiterea dispoziţiei rectorului pentru deplasările în străinătate trebuie completată de către toate cadrele didactice, studenţii şi personalul din administraţia universitară care se deplasează în străinătate în interes profesional. UAIC eliberează acest tip de document numai pentru cadrele didactice, studenţii cu frecvenţă şi angajaţii săi (nu se emit dispoziţii studenţilor / doctoranzilor fără frecvenţă). Cererea este obligatoriu însoţită de o copie după invitaţia oficială, care să certifice durata deplasării. Vă rugăm să citiţi cu atenţie toate informaţiile de pe pagina a 2-a a cererii.