Proiecte FDI

PROIECTUL CNFIS-FDI-2022-0606 – INTERNAȚIONALIZARE PRIN SUSȚINEREA MOBILITĂȚII ACADEMICE ȘI A CAPACITĂȚILOR DE IMPLICARE ÎN REȚELE EUROPENE DE CERCETARE (ISMACIREC)

Domeniu: Internaționalizarea învățământului superior din România

Buget aprobat: 320.000 lei

Director proiect: Prof. univ. dr. Andrei Corneliu HOLMAN

Perioada implementare: 01.04.2022 – 16.12.2022

Obiectivele proiectului, definite în conformitate cu planul strategic de dezvoltare instituțională a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, au fost:

 • dezvoltarea și promovarea ofertei educaționale în scopul creșterii numărului de studenți internaționali înmatriculați la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași în toate ciclurile de studii, fie la studii complete;
 • creșterea vizibilității și promovarea Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași pentru susținerea realizării EHEA (European Higher Education Area) ṣi implementarea procesului Bologna;
 • creșterea gradului de „internaționalizare acasă” la nivelul întregului campus universitar, prin promovarea mobilității internaționale și prin facilitarea interacțiunii dintre comunitatea academică locală și oaspeții internaționali,
 • dezvoltarea capacităților membrilor comunității academice a UAIC de concepere și implementare a proiectelor de cercetare europene;
 • dezvoltarea capacităților membrilor școlilor doctorale ale UAIC de colaborare internațională, a competențelor de cercetare și de publicare în reviste internaționale;
 • dezvoltarea parteneriatului cu reprezentanții programului doctoral International Joint PhD in Social Representations, Culture and Communication implementat de un consorțiu de universități din Europa;
 • stimularea mobilității internaționale în scopul dezvoltării cercetării stiințifice la nivel instituțional prin participarea la conferințe și workshop-uri științifice internaționale a doctoranzilor și cadrelor didactice tinere;
 • consolidarea relațiilor de colaborare existente și dezvoltarea și diversificarea activităților de relații internaționale prin participarea la activitățile Grupului Coimbra.

Următoarele activități au fost derulate în cadrul proiectului:

 • Organizarea online a celei de a 5-a ediții a Școlii Internaționale de Vară JASSY (4-15 iulie 2022). La ediția din anul 2022 au participat 78 de cursanți din 15 țări (China, Elveția, Finlanda, Franța, Germania, India, Irlanda, Italia, Olanda, Republica Moldova, România, Spania, Statele Unite ale Americii, Turcia și Ucraina). Aceștia au urmat cursuri în cadrul a 6 module interdisciplinare și au obținut 6 credite ECTS. Școala Internațională de Vară JASSY va continua și în anul 2023 în același format;
 • Organizarea de cursuri de limba română pentru studenții incoming veniți la UAIC în primul semestru al anului academic 2022-2023. 62% din studenții internaționali s-au înscris pentru a urma cursurile de limbă română. Aceste cursuri de limbă română, nivel începător, pentru studenții internaționali, sunt organizate la UAIC în fiecare semestru, susținerea financiară din FDI fiind una esențială.
 • Pregătirea și susținerea unor prelegeri de cultură românească pentru studenții internaționali, în perioada 17-21 octombrie 2022. Au fost organizate 4 cursuri, reprezentând o continuare a unei activități aferente proiectului FDI 2021, prin care s-a realizat volumul de cultură românească destinat oaspeților și studenților internaționali ai universității.
 • Realizarea unui kit informațional de promovare a universității în cadrul târgurilor internaționale și al vizitelor de promovare a universității în vederea atragerii de studenți internaționali. Activitatea a constat în achiziționarea de broșuri informative și de pliante de prezentare a universității, în limba engleză, în vederea oferirii acestora, în cadrul vizitelor și târgurilor de promovare, candidaților interesați să urmeze studii la UAIC.
 • Dotarea căminelor UAIC unde sunt cazați studenți, cadre didactice și cercetători internaționali, în vederea îmbunătățirii condițiilor de ședere a acestora la Iași. 8 camere din căminul Gaudeamus, unde sunt cazați lectori străini și profesori invitați, au fost dotate cu aparate de aer condiționat. În căminul C5, care găzduiește majoritatea studenților incoming, au fost amenajate două spații pentru socializare și servit masa, au fost modernizate 131 de camere, sala de lectură și cele 5 chicinete.
 • Stimularea mobilității internaționale în scopul dezvoltării cercetării științifice la nivel instituțional prin participarea cu articole/ postere/ prezentări la congrese, conferințe, workshop-uri și colocvii științifice internaționale a doctoranzilor și cadrelor didactice tinere care nu fac parte din echipele proiectelor de cercetare a fost, de asemenea, atins prin fondurile proiectului CNFIS-FDI-2022-0606. Astfel, au fost finanțate 13 participări (2 online și 11 cu prezență fizică) la congrese și conferințe internaționale pentru 8 doctoranzi și 5 cadre didactice tinere (cu vârsta maximă de 35 ani). Participanții la conferințe sunt de la următoarele facultăți: Geografie și Geologie, FEAA, Filosofie și Științe Social-Politice, Litere, Matematică și Psihologie și Științe ale Educației.
 • Pentru atingerea obiectivului de consolidare a relațiilor de colaborare existente, dezvoltare și diversificare a activităților de relații internaționale prin participarea la activitățile Grupului Coimbra, la UAIC au avut loc două participări la activitățile organizate în cadrul Coimbra Group (CG), la CG High-Level Seminar on Education Policy (Uppsala, 7-11 noiembrie 2022). Implicarea activă a UAIC în activitățile Grupului Coimbra contribuie la dezvoltarea de noi parteneriate cu universitățile partenere în vederea desfășurării de proiecte de cooperare academică.
 • Obiectivul care vizează dezvoltarea capacităților membrilor comunității academice a UAIC de concepere și implementare a proiectelor de cercetare europene a fost atins prin organizarea unui workshop în perioada 3-4 noiembrie 2022, cu titlul „Seminarii Proiectele Horizon Europe de cercetare – dezvoltare”, în manieră fizică, implicând susținerea de tutoriale pe tema conceperii proiectelor Horizon Europe de către trei cercetători străini cu vastă experiență în consorții care au derulat proiecte câștigătoare în competițiile organizate de Comisia Europeană, și anume: Sofia Strid, Associate Professor, Gothenburg & Örebro University, Suedia; Fabio Feudo, Senior Researcher K&I (Knowledge and Innovation) Roma, Italia; Ricardo Garcia Mira, Professor, Coruna University, Spania.
 • Obiectivul de a organiza un seminar științific internațional care să contribuie la dezvoltarea capacitățile membrilor școlilor doctorale de a derula cercetări empirice și de a disemina rezultatele acestora în reviste științifice internaționale a fost atins, prin organizarea unui eveniment în perioada 22-24 noiembrie 2022, în manieră fizică, care a inclus activități tutoriale realizate de lectori cadre didactice din universități și centre de cercetare din străinătate, și anume: Christian KLÖCKNER, Professor la NTNU (Norwegian University of Science and Technology); Giovanni CAIATI, Senior Researcher K&I Roma, Italia, Nachatter SINGH, cercetător postdoctoral la Universitatea Coruna din Spania.
 • Obiectivul de a organiza întâlniri de lucru între reprezentanții UAIC și coordonatorii programului doctoral internațional International Joint PhD in Social Representations, Culture and Communication a fost îndeplinit pe data de 5 decembrie 2022. Eevenimentul organizat s-a desfășurat online, din cauza dificultății reprezentanților celor patru universități din acest consorțiu (Universitatea Sapienza din Roma, Italia, Universitatea Pecs din Ungaria, Universitatea Aix-Marseille din Franța) de a identifica un interval comun în care să poată participa fizic la aceste întâlniri în Iași.

PROIECTUL CNFIS-FDI-2021-0546 – INTERNAȚIONALIZARE PRIN CREȘTEREA VIZIBILITĂȚII OFERTEI EDUCAȚIONALE ȘI SUSȚINEREA MOBILITĂȚII ACADEMICE (VIZIBIL)

Domeniu: Internaționalizarea învățământului superior din România

Buget aprobat: 320.000 lei

Director proiect: Prof. univ. dr. Daniela COJOCARU

Perioada implementare: 10.05.2021 – 17.12.2021

Obiectivele proiectului, definite în conformitate cu planul strategic de dezvoltare instituțională a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, au fost:

 • dezvoltarea și promovarea ofertei educaționale în scopul creșterii numărului de studenți internaționali înmatriculați la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași în toate ciclurile de studii, fie la studii complete, fie în mobilități de studiu, cercetare sau practică,
 • creșterea vizibilității și promovarea Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași și a învățământului superior românesc pentru susținerea realizării EHEA (European Higher Education Area) ṣi implementarea procesului Bologna
 • creșterea gradului de „internaționalizare acasă” la nivelul întregului campus universitar, prin promovarea mobilității internaționale și prin facilitarea interacțiunii dintre comunitatea academică locală și oaspeții internaționali,
 • Stimularea mobilității internaționale în scopul dezvoltării cercetării științifice la nivel instituțional prin participarea cu articole/ postere/ prezentări la congrese, conferințe, workshop-uri și colocvii științifice internaționale a doctoranzilor și cadrelor didactice tinere care nu fac parte din echipele proiectelor de cercetare finanțate prin alte programe;
 • Îmbunătățirea serviciilor pentru studenții și personalul academic și de cercetare internațional;
 • Consolidarea relațiilor de colaborare existente și dezvoltarea și diversificarea activităților de relații internaționale prin participarea la activitățile Grupului Coimbra.

Următoarele activități au fost derulate în cadrul proiectului:

 • Organizarea online a celei de a 4-a ediții a Școlii Internaționale de Vară JASSY (5-16 iulie 2021). La ediția din anul 2021 au participat 86 de cursanți din 18 țări (Algeria, Austria, Bangladesh, Danemarca, Federația Rusă, Georgia, Germania, Italia, Olanda, Pakistan, Polonia, Republica Moldova, România, Slovenia, Spania, Turcia, Ucraina, Vietnam). Aceștia au urmat cursuri în cadrul a 6 module interdisciplinare și au obținut 6 credite ECTS. Școala Internațională de Vară JASSY va continua și în anul 2022 în același format;
 • Acordarea de mini-granturi cadrelor didactice ale UAIC pentru internaționalizarea curriculumului. Au fost încheiate contracte individuale de muncă în vederea acreditării de programe de masterat cu predare în limba engleză la Facultatea de Chimie și la Facultatea de Educație Fizică și Sport, pentru pregătirea unui modul de cultură românească la Facultatea de Litere și pentru pregătirea unui curs cu predare în limba engleză pentru studenții incoming la Facultatea de Istorie. În cadrul celor două programe de masterat cu predare în limba engleză, începând cu anul academic 2022-2023 (cu condiția obținerii acreditării ARACIS), studenții internaționali vor putea urma cursuri fie la studii complete, fie sub forma mobilităților Erasmus. Modulul de cultură românească și cursul cu predare în limba engleză vor putea fi urmate de studenții internaționali;
 • Pregătirea unui volum de cultură românească aferent modulului de cultură românească pregătit pentru studenții internaționali. Acest volum va fi oferit lectorilor străini și oaspeților internaționali ai universității. Activitatea corespunde obiectivelor 1, 2 și 3 ale proiectului;
 • Organizarea de cursuri de limba română pentru studenții internaționali veniți la UAIC în primul semestru al anului academic 2021-2022. 33,60% din studenții internaționali urmează cursurile de limbă română. În fiecare semestru, UAIC organizează cursuri de limbă română pentru studenții internaționali;
 • Organizarea de cursuri de limba engleză pentru personalul universității. În lunile septembrie și octombrie, angajați ai UAIC care interacționează în mod direct cu studenții și oaspeții internaționali (cămine și cantine) au beneficiat de cursuri de nivel începător care să le permită o minimă comunicare cu oaspeții internaționali. Din cele 55 de persoane înscrise la cursul de limba engleză, 23 persoane au participat efectiv la aceste cursuri. Activitatea va fi continuată, în vederea asigurării unei comunicări reale între serviciile universității și studenții internaționali;
 • Achiziționarea de echipamente (minitrepied, lampă circulară LED, microfoane, stabilizator imagine) pentru realizarea de noi materiale video de promovare a universității (testimoniale video cu foști studenți Erasmus+ incoming sau outgoing, tururi ghidate pentru oaspeții internaționali) și a unor servicii pentru realizarea unui material video de prezentare a universității în limba engleză. Acestea au fost necesare mai ales în contextul pandemiei de Covid-19, când promovarea instituțiilor de învățământ superior (la târguri educaționale, conferințe, workshop-uri etc) se desfășoară cu precădere online;
 • Dotarea căminelor UAIC unde sunt cazați studenți, cadre didactice și cercetători internaționali, în vederea îmbunătățirii condițiilor de ședere a acestora la Iași. 8 camere din căminul Gaudeamus, unde sunt cazați lectori străini și profesori invitați, au fost dotate cu aparate de aer condiționat. În căminul C5, care găzduiește majoritatea studenților incoming, au fost amenajate două spații pentru socializare și servit masa, au fost modernizate 131 de camere, sala de lectură și cele 5 chicinete.
 • Participarea cu articole/ postere/ prezentări la congrese, conferințe, workshop-uri și colocvii științifice internaționale a doctoranzilor și cadrelor didactice tinere care nu fac parte din echipele proiectelor de cercetare. Astfel, au fost finanțate 15 participări (9 online și 6 cu prezență fizică) la congrese și conferințe internaționale pentru 14 doctoranzi și un cadru didactic tânăr (cu vârsta maximă de 35 ani). Participanții la conferințe sunt de la următoarele facultăți: Chimie, Drept, Educație Fizică și Sport, Filosofie și Științe Social-Politice, Fizică și Litere.
 • Participarea și implicarea activă a UAIC la activitățile Grupului Coimbra. La UAIC au avut loc două participări la activitățile organizate în cadrul Coimbra Group (CG), la CG High-Level Research Policy Seminar (Geneva, 21-22 octombrie 2021). Implicarea activă a UAIC în activitățile Grupului Coimbra contribuie la dezvoltarea de noi parteneriate cu universitățile partenere în vederea desfășurării de proiecte de cooperare academică.

În vederea atingerii obiectivelor de creștere a numărului de studenți internaționali la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC), de creștere a vizibilității și a promovării UAIC, de consolidare a relațiilor de cooperare existente și dezvoltare a noi parteneriate, au fost realizate următoarele activități în cadrul proiectului VINCIT 4:

 • Participarea UAIC la târgurile educaționale online Study in Europe (organizat de Uniunea Europeană pe 26.09.2020 în Singapore), International Mobility Fair (organizat de University of Barcelona pe 1 decembrie 2020) și la activitatea organizată de Izmir University of Economics în vederea atragerii de studenți Erasmus+ (decembrie 2020). În cadrul activităților menționate, UAIC și-a prezentat oferta academică, un video de promovare a universității, precum și o serie de materiale informative adresate studenților internaționali. Participarea UAIC la aceste târguri online a reprezentat o adaptare la situația de fapt ca urmare a anulării târgului educațional EAIE din luna octombrie 2020 (în format fizic).
 • Organizarea online a celei de a 3-a ediții a Școlii Internaționale de Vară JASSY (6-17 iulie 2020). La ediția din acest an s-au înscris 56 cursanți din 12 țări (Argentina, Bulgaria, Cehia, China, Coreea de Sud, Franța, Germania, Lituania, Polonia, Olanda, Republica Moldova și România), care au participat la 4 module interdisciplinare, obținând 6 credite ECTS.
 • Traducerea în limba engleză a descrierilor de curs disponibile pe pagina web a UAIC și pe platforma studyinromania.ro, în vederea înlesnirii accesului la informații pentru studenții internaționali. 7 facultăți au realizat traduceri în limba engleză a descrierilor de curs pentru studenții internaționali (Chimie, Educație Fizică și Sport, Fizică, Geografie și Geologie, Istorie, Matematică și Psihologie și Științe ale Educației).
 • Organizarea unei vizite în Kazahstan a fost înlocuită cu o serie de cursuri online care au fost susținute în perioada 7-10 decembrie 2020 de un profesor de la UAIC, de la Facultatea de Litere. La aceste cursuri au participat studenți de la L.N. Gumilyov Eurasian National University. S-a urmărit astfel atragerea de studenți la studii complete la Iași, promovarea Școlii de vară JASSY și a ofertei de studii a UAIC cu predare în limba engleză.

Ca urmare a situației generate de pandemia de Covid-19, au fost incluse în proiect noi activități care contribuie la atingerea obiectivelor mai sus-menționate:

 • Pregătirea și distribuirea de kit-uri informative și de promovare pentru lectoratele de limbă română și pentru universitățile partenere din străinătate unde se studiază limba română, în vederea sprijinirii procesului de predare a limbii române și atragerii de studenți prin programele de mobilitate academică și la studii complete. Activitatea propusă a fost realizată prin achiziționarea de manuale și broșuri de specialitate în vederea distribuirii acestora către partenerii externi.
 • Organizarea de și participarea la campanii online și offline de promovare a programelor de mobilitate academică (Erasmus+, SEE și altele) și a programelor de studii în limbi de circulație internațională în rândul universităților partenere. Această activitate a vizat întocmirea de materiale și organizarea de întâlniri/ campanii de promovare de către Serviciul Relații internaționale cu sprijinul reprezentanților facultăților UAIC.
 • Dotarea parțială a Cafenelei Erasmus în campusul UAIC. Activitatea a constat în achiziționarea de echipamente pentru dotarea Cafenelei Erasmus în campusul UAIC, ca spațiu destinat promovării programelor de schimb academic pentru studenții UAIC și interacțiunii acestora cu studenții internaționali care studiază la Iași.

Obiectivul vizând dezvoltarea cercetării științifice la nivel instituțional prin participarea doctoranzilor și masteranzilor Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași la congrese, conferințe și colloques scientifiques internaționale a fost atins. Au fost finanțate 11 participări online la congrese și conferințe internaționale pentru 9 doctoranzi și 1 masterand, din 4 facultăți.

Pentru atingerea obiectivului de dezvoltare și diversificare a activităților de relații internaționale, la UAIC au avut loc următoarele participări online la activitățile organizate în cadrul Coimbra Group (CG):

 • 8 reprezentanți CG la Conferința Anuală organiză de Charles University (Praga, 10-12 iunie 2020);
 • 16 participări la Grupurile de lucru permanente CG;
 • 1 participare la CG High-Level Webinar on Education Policy (3-4 decembrie 2020).

Participarea și implicarea activă a UAIC în activitățile organizate în cadrul CG contribuie decisiv la îndeplinirea obiectivelor de consolidare a relațiilor de cooperare existente/ dezvoltarea de noi parteneriate cu universitățile partenere în vederea desfășurării de proiecte de cooperare academică.

Pandemia de COVID-19 a dus la imposibilitatea realizării unor cheltuieli cu deplasările personalului, propuse în bugetul proiectului, deși toate obiectivele stabilite inițial au fost atinse. Economiile realizate au fost destinate atingerii unui nou obiectiv, Îmbunătățirea serviciilor oferite studenților și oaspeților internaționali, cu următoarele activități:

 • Dezvoltarea unui kit informațional ce va fi distribuit studenților incoming și oaspeților internaționali, precum și studenților care realizează mobilități outgoing. Activitatea a presupus achiziționarea de materiale promoționale, materiale informative și de învățare a limbii române și de promovare a UAIC și a orașului Iași.

Organizarea de cursuri de limba română pentru studenții internaționali veniți la UAIC în primul semestru al anului academic 2020-2021.