Contact

E-mail: gbot.is@uaic.ro
Telefon: 0232 201373
Fax: 0232 201385
Adresa: Str. Dumbrava Roşie, 7-9
Cod 700487, Iaşi
Website: http://botanica.uaic.ro

Director: Prof. univ. dr. Cătălin TĂNASE
E-mail: tanase@uaic.ro

Program

 • În perioada 1.10 – 14.04
  • exterior: zilnic între orele 9.00 – 17.00
  • sere: între orele 9.00 – 16.00
 • În perioada 15.04 – 30.09
  • exterior: zilnic între orele 9.00 – 20.00
  • sere: între orele 9.00 – 18.00

În zilele de luni şi miercuri, serele sunt închise.

Prezentare

Grădina Botanică, înfiinţată în anul 1856, poartă numele fondatorului său, medicul şi naturalistul Anastasie Fătu. Este prima grădină botanică universitară românească şi, în acelaşi timp, cea mai mare din ţară, unică prin numărul mare de specii vegetale şi prin măsurile speciale de conservare aplicate. Amenajarea grădinii botanice pe Dealul Copou, începută în anul 1963, a fost continuată şi dezvoltată permanent. Pe actualul amplasament ocupă o suprafaţă de 87,95 de hectare, fiind organizată în 10 secţii: Sistematică, Fitogeografică, Complexul de Sere, Flora şi Vegetaţia României, Silvostepa Moldovei, Biologică, Plante Utile, Dendrarium, Ornamentală şi Rosarium.

În prezent colecţiile Grădinii Botanice reunesc 7.530 de taxoni vegetali, care provin din diferite regiuni biogeografice, fiind cultivaţi în condiţii protejate şi în exterior. Cadrul natural, oferă condiţii excelente pentru conservarea fondului genetic de plante indigene şi exotice, educaţie, cercetare şi recreere.

Caracterul unic al Grădinii Botanice din Iaşi este conferit de valoarea patrimonială remarcabilă a colecţiilor ştiinţifice şi de secţia destinată persoanelor cu dizabilităţi de vedere, unde speciile de plante, bogate în uleiuri eterice, sunt prevăzute cu explicaţii în alfabetul Braille.

De asemenea, menționăm prezența a două exemplare de tei argintii, care provin din drajonii colectați din Teiul lui Eminescu și plantați în anul 1981, în secția Biologică.

 

În lunile februarie-august sunt prezentate colecţii cu azalee, camelii, orhidee, crotoni, cactuşi, bonsai, lalele, irişi, narcise, trandafiri şi dalii, iar în lunile septembrie-noiembrie, începând cu anul 1976 sunt expuse, sub genericul Flori de toamnă, crizanteme, fructe, seminţe, varză, sfeclă, ardei şi dovleci decorativi, care atrag anual peste 330.000 vizitatori, din ţară şi din străinătate.

Expoziţia de plante exotice 2021

Expoziţia de plante exotice 2022

Azalee

Camelie

Expoziţia „Flori de toamnă” (ediţia XLVI, 2022)

Doamna Toamnă – 2021

Zoomorfe topiare 2023

Grădina Botanică colaborează cu peste 450 de instituţii din ţară şi din străinătate. Din anul 2000 este membru fondator al Asociaţiei Grădinilor Botanice din România, membru în International Plant Exchange Network (2009) şi Botanical Gardens of Coimbra Group Universities (2011).

Secţia Sistematică (4,6 ha)  prezintă clasificarea filogenetică a regnului vegetal. În cadrul acestei secţii s-au amenajat un bazin pentru plante de apă, câteva stâncării, o turbărie, un auditorium şi s-au plantat, până în prezent, 828 taxoni.

Bazinul cu nuferi

Secţia Fitogeografică (11,57 ha)940 taxoni, cuprinde plante grupate după locul de origine, pe continente şi zone biogeografice.

Complexul de Sere – 2200 taxoni, este o secţie destinată cultivării plantelor tropicale, subtropicale şi mediteraneene, cuprinde 20 corpuri de sere cu o suprafaţă totală de 5.000 m2.

Secţia Flora şi Vegetaţia României (21,76 ha) 717 taxoni, grupează fitotaxonii din ţara noastră pe provincii istorice. În acelaşi timp, ţinându-se cont de relieful terenului, fitocenozele sunt incluse în zonalitatea şi etajarea vegetaţiei.

Secţia Silvostepa Moldovei (19,89 ha) 200 taxoni, urmăreşte conservarea in situ şi ex situ a principalelor tipuri de ecosisteme din silvostepa Moldovei.

Secţia Biologică (5,41 ha) 1071 taxoni, prezintă unele aspecte ale organizării şi evoluţiei plantelor, adaptările la mediul de viaţă, precum şi influenţa omului în procesul de ameliorare.

Secţia Plante Utile (1,35 ha) 766 taxoni, grupează resurse vegetale care provin din flora spontană sau introduse în cultură în scop alimentar sau medicinal.

Secţia Dendrarium (18,029 ha) 207 taxoni, reuneşte specii de plante lemnoase indigene şi exotice grupate din punct de vedere ecologic, sistematic şi peisagistic.

Secţia Ornamentală (3,21 ha)1684 taxoni, grupează specii şi soiuri de plante ornamentale cultivate sau care provin din flora spontană. În acest spaţiu s-a organizat şi o subsecţie pentru persoanele cu dizabilităţi de vedere.

Secţia Rosarium (1,6 ha) reuneşte aproximativ 800 de specii, soiuri şi hibrizi de trandafiri, repartizate în grupe horticole după habitus, dimensiunea plantelor şi culoarea florilor. În spaţiile periferice sunt amplasate speciile sălbatice genitoare, distribuite după originea lor biogeografică.

Din anul 2008 funcţionează în cadrul Grădinii Botanice Laboratorul pentru micropropagare şi prezervare a germoplasmei, destinat biotehnologiilor moderne de conservare a unor specii de plante cu valoare horticolă sau ecologică/sozologică deosebită. Dotarea laboratorului cu infrastructură adecvată permite obţinerea in vitro de linii celulare şi de ţesuturi vegetale, micropropagarea unor specii de plante şi de prezervare prin tehnici neconvenţionale a acestora. Activităţile desfăşurate în cadrul laboratorului includ atât cultura ţesuturilor de plante, cât şi izolarea, cultivarea şi prezervarea unor specii fungice sau testarea miceliului fungic pentru potenţialul de a fi utilizate în biocontrolul unor categorii de agenţi fitopatogeni.

Grădina Botanică include un herbar (cu peste 47.812 coli), o bibliotecă (cărţi: 16.140 bucăţi şi 6.950 bucăţi reviste şi volume periodice) şi un muzeu cu eşantioane de fructe, seminţe şi mostre care provin de la diferite esenţe lemnoase indigene sau exotice.

Dintre publicaţiile Grădinii Botanice, revista Journal of Plant Development este editată în sistem Open Access și are alocat începând cu volumul 25/2018 prefixul DOI (Digital Object Identifier): 10.47743. Revista Grădinii Botanice se editează într-un volum pe an, format online şi tipărit (ISSN-L 2065-3158). Revista a fost inclusă în regim full-text în baze de date internaţionale dar şi în alte surse de indexare electronice: EBSCO, DOAJ, CABI, INDEX COPERNICUS Journal Master list (ICV 2022 – 100.00), CSA ProQuest, AGRICOLA (USDA – NAL Catalog), CrossRef, Ulrich’s International Periodicals Directory, Electronic Journals Library (EZB), Smithsonian Institution Libraries, EVISA, BASE Bielefeld Academic Search Engine,  WorldWideSciense etc.

Angajaţi

77  la Grădina Botanică şi 6 angajaţi la Sectorul Spaţii Verzi al Universităţii:

 • Biolog principal dr. Camelia IFRIM, coordonator Secţia Complexul de Sere şi   Laborator de micropropagare şi prezervare a germoplasmei; camelia.ifrim@uaic.ro;
 • Biolog principal  dr. Adrian OPREA, coordonator Secţia Sistematică, Herbar şi Catalogul pentru schimburi de seminţe; aoprea@uaic.ro;
 • Biolog principal  dr. Constantin MARDARI, coordonator Secţia Flora şi vegetaţia României şi Secţia Silvostepa Moldovei; constantin.mardari@uaic.ro;
 • Biolog principal  dr. Cristiana PETRE, coordonator Secţia Plante Utile si colecţia de ardei decorativi; cristiana.petre@uaic.ro;
 • Biolog principal  dr. Lidia ADUMITRESEI, coordonator Secţia Biologică şi colecţia de varză decorativă; lidia.adumitresei@yahoo.com;
 • Biolog principal  dr. Ciprian BÎRSAN, coordonator Secţia Dendrarium; ciprian.birsan@uaic.ro;
 • Biolog principal  dr. Ana COJOCARIU, coordonator Secţia Ornamentală (crizanteme şi colecţii plante ornamentale din spaţii protejate) si editor la Journal of Plant Development; ana.cojocariu@uaic.ro;
 • Inginer Mihaela POPA, coordonator Secţia Ornamentală (colecţii plante ornamentale din spaţii .exterioare, forme topiare şi subsecţia nevăzători); popa_gbi@yahoo.com;
 • Inginer Mihaela MIHALACHE, coordonator Secţia Rosarium şi colecţia de dovleci decorativi; mihaela_mihalache10@yahoo.ro;
 • Inginer Iuliana GAŢU, coordonator Secţia Fitogeografică; iuliana.gatu@yahoo.com;
 • Inginer Monica MURARIU – Laborator sistem informatic, evenimente şi imagine; monica.murariu@uaic.ro;
 • Inginer Viorel HANGANU, coordonator Sector Spaţii Verzi; hanganuviorel60@yahoo.com;
 • Economist Eugen CIOBANU – coordonator Sector Administrativ; stefanciobanu30@yahoo.com;
 • Economist Carmen SCHIN – secretar şi bibliotecar; carmeni_2005@yahoo.com;
 • Administrator financiar Valerica SUSAN – specialist Complexul de Sere: valerica70@yahoo.com.
 • Administrator financiar Petru CIOBANU – administrator; ciobanupetru59@yahoo.com;
 • Administrator financiar Oltina SCURTU – tehnician Laborator de micropropagare şi prezervare a germoplasmei: oltinas@yahoo.co.uk;
Turul virtual al Gradinii Botanice „Anastasie Fătu”