Politici europene privind dezvoltarea domeniului CDI

Strategia de inovare si cercetare a U.E. 2020-2024

Spatiul European de Cercetare (European Research Area)

Programul cadru de Cercetare Inovare al U.E. „Orizont Europa” (2021-2027)

Dezvoltarea cadrului Open Science in Romania

Open Science (web)

Research and innovation (web)

Open Innovation, Open Science, Open to the World – a vision for Europe (.pdf)

Providing Researchers with the Skills and Competencies they need to Practise Open Science (.pdf)

Open innovation resources: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/past-research-and-innovation-policy-goals/open-innovation-resources_en