Contact

Adresa: B-dul Carol I, Nr.11, RO-700506 – Iaşi
Telefon: 0 232 20 1060; 20 1061
Fax: 0232 20 1160
E-mail: matematica@uaic.ro
Website: http://www.math.uaic.ro

Decan: Prof. univ. dr. Răzvan-Dinu LIȚCANU
Prodecan: Lect. univ. dr. Marius APETRII

0
de studenţi
0
de cadre didactice titulare
0
cadre didactice asociate

 Departamente

Departamentul de Matematică
Director: Prof. univ. dr. Ioan BUCĂTARU

Specializări

Studii universitare

 • de licenţă (6 semestre):
  • Matematică
   • Matematică (IF)
   • Matematică  informatică (IF)

Pentru detalii consultați Planurile de învățământ.

 • de masterat (4 semestre):
  • Matematică
   • Matematici aplicate (IF)
   • Matematici aplicate (în limba engleză)/ Applied Mathematics (IF)
   • Master de cercetare în matematică (IF)
   • Matematici fundamentale pentru învăţământ (IF)
   • Matematici fundamentale pentru învăţământ şi cercetare (IF)
   • Matematici fundamentale pentru învățământ (la Focșani) (IFR)

Pentru detalii consultați Planurile de învățământ.

 • de doctorat (6 semestre)
  • Matematică

Pentru detalii consultați Planurile de învățământ.

Prezentare

Facultatea de Matematică funcționează încă de la înființarea, în 1860, a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, la început ca secție a Facultății de Filosofie, apoi ca secție a Facultății de Științe, devenind ulterior facultate de sine stătătoare.

De-a lungul anilor, școala de matematică din Iași, în special Facultatea de Matematică, a contribuit la deschiderea unor vaste direcții de cercetare inițiate de faimoase personalități, cum ar fi: A. Myller, O. Mayer, C. Popovici, S. Sanielevici, M. Haimovici, A. Haimovici, D. Mangeron și alții. Matematicienii școlii de la Iași, profesori excepționali, au situat facultatea printre cele mai prestigioase din țară. Această tradiție s-a bucurat de o continuitate remarcabilă și, astfel, în zilele noastre, școala de matematică din Iași este reprezentată de numeroși specialiști recunoscuți în toată lumea.

Absolvenții își găsesc cu ușurință locuri de muncă în informatică, industrie, cercetare aplicată, mediul bancar și de asigurări, învățământul de toate gradele. Cei interesați pot continua studiile în cadrul Școlii doctorale din cadrul facultății sau la alte școli doctorale din țară sau străinătate, accesul fiindu-le facilitat de prestigiul și rezultatele obținute de membrii Facultății de Matematică a Universității  „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Pentru a facilita accesul studenților pe piața muncii, Facultatea de Matematică are încheiate parteneriate cu mai multe companii din Iași, în special din domeniul IT, astfel încât studenții au posibilitatea de a efectua stagii de practică.

Facultatea dispune de amfiteatre, săli de seminar și laboratoare dotate cu tehnică de calcul de ultimă generație, precum și de un observator astronomic, un planetariu și de o bibliotecă. Aceasta din urmă, cunoscută sub numele de Seminarul Matematic „A. Myller”, constituită de peste un secol (1910), a devenit cea mai bună bibliotecă de cercetare în domeniul matematic din România și rivalizează, prin fondul ei de carte, cu biblioteci de la universități importante din lume.

Absolvenți de top ai facultății sunt angajați la universități și institute de cercetare de prestigiu din SUA (Princeton, Berkeley, IBM, Microsoft), Franța, Canada, Italia, Germania etc. sau la companii de renume din domeniul IT (Amazon, Centric, Continental, Endava, Ness, Unicredit etc).

Biblioteca de Matematică se află în corpul B al Universităţii, parter, B-dul Carol I, nr. 20A, 700505, Iaşi, E-mail: bibmath@uaic.ro, Telefon: 0232 20 1561.

Facilităţi pentru studenţi:

 • O bună parte dintre studenți beneficiază de burse și au cazare asigurată în cămin
 • Acces Internet din căminele Universităţii
 • Biblioteca Facultăţii cuprinde peste 100.000 volume, reviste, periodice
 • Studenţii cu preocupări de cercetare au acces la Biblioteca Seminarului Matematic „Al. Myller”, una dintre cele mai reprezentative biblioteci de profil din ţară
 • 4 reţele, însumând peste 100 de calculatoare, cu acces la Internet
 • Suporturi de curs oferite studenților
 • Burse în străinătate prin programe europene sau naţionale
 • Planetariu şi Observator Astronomic
 • Acces la baze de date internaţionale, reviste şi cărţi online, software ştiinţific şi educaţional.

Cursuri demonstrative pentru elevi

Turul virtual al Facultății de Matematică