Contact

Medic primar medicina muncii: Dr. Cristina IVAN
E-mail:palivancristina@gmail.com

Telefon: 0232 20 1355, 0745 629230
Adresa: Cămin C8, camera 2

“Angajatorii au obligaţia să asigure accesul salariaţilor la serviciul medical de medicina muncii” (Art. 182- Codul Muncii)

Program

Program consultaţii la cabinet

 • Luni, Miercuri, Vineri: 8.00 – 12.30
 • Marţi, Joi: 8.00 – 10.00 şi 13.00 – 16.00

Activitate de teren

 • Luni, Miercuri, Vineri: 13.00 – 16.00
 • Marţi, Joi: 10.00 – 12.30

Prezentare

Activităţi

 •  supravegherea sănătaţii salariaţilor în relaţie cu condiţiile de muncă, tratamente, consulturi curente, direcţionare către alte consulturi de specialitate
 • întocmire şi reactualizare anuală a dosarelor medicale pentru toţi angajaţii
 • stabilirea aptitudinii în muncă şi eliberarea anuală a fişei de aptitudine în muncă
 • participare la evaluarea riscului profesional specific locului de muncă
 • avizarea concediilor medicale şi raportarea lor către D.S.P, conform metodologiei
 • vizarea fişelor de protecţia muncii privind vizita medicală de medicina muncii
 • dispensarizarea gravidelor conform metodologiei curente
 • consultanţă în probleme de reabilitare şi reangajare a unor categorii de personal
 • consilierea în probleme specifice grupurilor vulnerabile: femei gravide, mame în perioada de alăptare, adolescenţi, vârstnici, persoane cu disabilităţi
 • informarea şi educaţia angajaţilor în probleme de sănătate în muncă
 • activitate de teren în toate punctele de lucru din cadrul Universităţii

Atenţie! Vizarea concediilor medicale eliberate de alte unităţi sanitare (medic de familie, spital, medic specialist) se face la cabinetul medical din căminul C8 (parter), complex studenţesc ,,Titu Maiorescu”, în termen de 14 zile de la data eliberării adeverinţelor.

Observaţii

 • Serviciul de medicina muncii organizat la nivel de instituţie nu are nici o legătură cu reţeaua medicului de familie sau cabinetul studenţesc C8 din campus!
 • Controalele medicale anuale, obligatorii, de medicina muncii se adresează tuturor salariaţilor, indiferent de tipul de contract de muncă, periodicitatea examinării fiind stabilită prin actele normative în vigoare (anual sau mai frecvent pentru anumite categorii de meserii/profesii).
 • Conform legislaţiei în vigoare, prezentarea la controalele de medicina muncii este obligatorie, neprezentarea la medic atrăgând răspunderea individuală a salariaţilor şi a şefilor ierarhici a acestora, conform legislaţiei muncii.
 • Investigaţiile medicale sunt prevăzute de lege în funcţie de expunerea profesională, individuală, putând fi recomandate numai de medicul de medicina muncii cu informarea angajatorului.
 • Controlul medical se efectueaza numai prin prezentarea anuală a salariaţilor la cabinetul propriu de medicina muncii al Universităţii, cămin C8, camera 2.

Controalele de medicina muncii sunt un complex de examinări medicale anuale prevăzute de lege ca fiind obligatiatorii pentru toti salariatii.

Aceste controale medicale la locul de munca sunt efectuate numai de către medicul de medicina muncii şi finalizate prin eliberarea fişei de aptitudine în munca.. Cadrul legal: HG nr. 355/2007(R/2011) privind supravegherea sanatatii salariatilor, legea 319/2006 privind sanatatea si securitatea muncii.

Pentru buna desfăsurarea a vizitei medicale anuale, obligatorii, toţi salariatii Universităţii sunt asteptati la cabinetul de medicina muncii al Universităţii conform programarii.

Organizarea controlului medical se va efectua in colaborare cu Conducerile Facultatilor, Departamentelor, Serviciilor etc, care vor anunta si mobiliza salariatii pentru controlul medical.
Pentru aprecierea corectă a starii de sănătate în raport cu activitatea desfasurata orice evaluari medicale efectuate in particular de catre salariati (analize de laborator, investigatii medicale, bilete de iesire din spital) vor fi aduse la cabinetul medical pentru completarea dosarelor medicale.
Controlul medical se efectueaza numai prin prezentarea anuala a salariatilor la cabinetul propriu de medicina muncii al Universitatii, camin C8, camera 2, tel: (0232 20) 1355.

Documente