Activitățile de cercetare fundamentală și aplicată derulate de personalul academic se concentrează pe următoarele domenii prioritare:

1. Cercetări avansate în fizică și tehnologie;

2. Structuri fundamentale și aplicate în matematică;

3. Informatică teoretică și aplicată și inginerie software;

4. Chimia medicală și biodiversitate;

5. Chimia atmosferei;

6. Științe geonomice;

7. Istorie, limbă, literatură și civilizație românească și universală;

8. Economie, afaceri, societate – noi modele de creștere și inovare;

9. Studii religioase și interculturale;

10. Reprezentarea socială a sărăciei, puterii și minorităților;

11. Studii comportamentale și intervenții de suport psihologic și educațional;

12. Consolidarea statului de drept;

13. Evaluarea parametrilor morfofuncționali în sportul de performanță și la
persoanele cu dizabilități;

14. Dezvoltare regională; economie, teritorii, guvernanță;

15. Europa de Est; geopolitică, cultură și societate.

.

.

Regulamentul de organizare și desfășurare a activității de cercetare științifică în Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (23.03.2021)

Planul strategic de dezvoltare instituțională 2016-2020

Planului Operațional al Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași pentru anul 2017