Planul Strategic pentru perioada 2021-2024 este fundamentat pe dispozițiile legislaţiei naționale și a Cartei Universității. În același timp, sunt însușite principiile care stau la baza conducerii și funcționării Universității „Alexandru Ioan Cuza” din lași:

Obiectivul general al Planului Strategic 2021-2024 constă în consolidarea poziției de instituție recunoscută pe plan internațional pentru calitate în predare şi cercetare și de partener pentru comunitatea pe care o serveşte, cu preocuparea continuă pentru îmbunătăţirea
experienței de învățare ca student la UAIC.

Planul strategic de dezvoltare instituțională 2021-2024

Regulamentul de organizare și desfășurare a activității de cercetare științifică în Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (23.03.2021)

Consiliul cercetării științifice are următoarea componență:

Președinte: Prof. dr. Ionel MANGALAGIU, Prorector pentru programe de cercetare științifică și transfer de cunoștințe

Membri:

  • CS II Mihaela MOCANU, Departamentul Interdisciplinar Socio-Uman, Institutul de Cercetări Interdisciplinare
  • CS II Iustinian BEJAN, Departamentul Interdisciplinar Științe, Institutul de Cercetări Interdisciplinare
  • Conf. dr. Florin BRÎNZĂ, Facultatea de Fizică
  • Conf. dr. Cristian Dan LESENCIUC, Facultatea de Geografie și Geologie
  • Lect. dr. Horia ȚIȚ, Facultatea de Drept
  • Prof. dr. Andrei HOLMAN, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
  • Prof. dr. Lucreațiu-Ion BÎRLIBA, Facultatea de Istorie
  • Prof. dr. Alexandru Arnold Francis GAFTON, Facultatea de Litere

Activitățile de cercetare fundamentală și aplicată derulate, se concentrează pe următoarele domenii de cercetare majore:

I. Domeniul: Matematică și Științe ale Naturii

  • Compuși chimici cu aplicații în bio/nano științe, medicină și mediu
  • Chimia atmosferei
  • Cercetări avansate în fizică și tehnologie
  • Dinamici geosistemice și transformări societale-reziliența și dezvoltare durabilă
  • Geochimia crustei terestre (roci, minereuri, minerale, soluri, ape)
  • Structuri matematice fundamentale și aplicații
  • Matematici aplicate în științe și tehnologii inteligente
  • Inteligență artificială și noile tehnologii digitale
  • Informatică avansată și generația următoare a Internetului
  • Noi substanțe active și medicamente
  • Conservarea biodiversității și gestionarea durabilă a resurselor ecosistemice

II. Domeniul Științelor sociale

  • Digitalizare și trasabilitate: răspunderea juridică în mediul on-line. Justiția și drepturile omului în era digitală.
  • Dezvoltare regională inteligentă: sustenabilitate și reziliență în Europa Centrala și de Est
  • Tehnologii Informaționale și lanțuri de valoare strategice care ajută economia: rolul acestora în procesul de creștere, convergență și al schimbărilor structurale
  • Economie, afaceri, societate – noi modele de creștere și inovare
  • Dinamica și analiza conflictelor internaționale
  • Securitate umană, societate globală și migrație
  • Problematica guvernării electronice în România: mecanisme participative și performanța organizațiilor publice.
  • Optimizarea sănătății psihologice
  • Dezvoltarea și adaptarea intervențiilor și proceselor educaționale
  • Știința Sportului și Educației Fizice: Sănătate

III. Domeniul Științelor umaniste

  • Istorie: limbă, literatură și civilizație românească și universală
  • Arheologie și patrimoniu
  • Studii religioase și interculturale în dialog cu științele
  • Provocări ale societății și angajament social-caritativ

IV. Domenii interdisciplinare în Științe și Științe Socio-Umane

  • Chimia mediului și tehnologii avansate de depoluare
  • Abordări interdisciplinare ale patrimoniului cultural românesc în context european
  • Antreprenoriat, migrație și dezvoltare economică în societatea contemporană