Planul Strategic pentru perioada 2021-2024 este fundamentat pe dispozițiile legislaţiei naționale și a Cartei Universității. În același timp, sunt însușite principiile care stau la baza conducerii și funcționării Universității „Alexandru Ioan Cuza” din lași:

Obiectivul general al Planului Strategic 2021-2024 constă în consolidarea poziției de instituție recunoscută pe plan internațional pentru calitate în predare şi cercetare și de partener pentru comunitatea pe care o serveşte, cu preocuparea continuă pentru îmbunătăţirea
experienței de învățare ca student la UAIC.

Planul strategic de dezvoltare instituțională 2021-2024

Regulamentul de organizare și desfășurare a activității de cercetare științifică în Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (23.03.2021)

Consiliul cercetării științifice are următoarea componență:

Președinte: Prof. dr. Ionel MANGALAGIU, Prorector pentru programe de cercetare științifică și transfer de cunoștințe

Membri:

 • CS II Mihaela MOCANU, Departamentul Interdisciplinar Socio-Uman, Institutul de Cercetări Interdisciplinare
 • CS II Iustinian BEJAN, Departamentul Interdisciplinar Științe, Institutul de Cercetări Interdisciplinare
 • Conf. dr. Florin BRÎNZĂ, Facultatea de Fizică
 • Conf. dr. Cristian Dan LESENCIUC, Facultatea de Geografie și Geologie
 • Lect. dr. Horia ȚIȚ, Facultatea de Drept
 • Prof. dr. Andrei HOLMAN, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
 • Prof. dr. Lucreațiu-Ion BÎRLIBA, Facultatea de Istorie
 • Prof. dr. Alexandru Arnold Francis GAFTON, Facultatea de Litere

Activitățile de cercetare fundamentală și aplicată derulate, se concentrează pe următoarele domenii de cercetare majore:

I. Domeniul: Matematică și Științe ale Naturii

 • Compuși chimici cu aplicații în bio/nano științe, medicină și mediu
 • Chimia atmosferei
 • Cercetări avansate în fizică și tehnologie
 • Dinamici geosistemice și transformări societale-reziliența și dezvoltare durabilă
 • Geochimia crustei terestre (roci, minereuri, minerale, soluri, ape)
 • Structuri matematice fundamentale și aplicații
 • Matematici aplicate în științe și tehnologii inteligente
 • Inteligență artificială și noile tehnologii digitale
 • Informatică avansată și generația următoare a Internetului
 • Noi substanțe active și medicamente
 • Conservarea biodiversității și gestionarea durabilă a resurselor ecosistemice

II. Domeniul Științelor sociale

 • Digitalizare și trasabilitate: răspunderea juridică în mediul on-line. Justiția și drepturile omului în era digitală.
 • Dezvoltare regională inteligentă: sustenabilitate și reziliență în Europa Centrala și de Est
 • Tehnologii Informaționale și lanțuri de valoare strategice care ajută economia: rolul acestora în procesul de creștere, convergență și al schimbărilor structurale
 • Economie, afaceri, societate – noi modele de creștere și inovare
 • Dinamica și analiza conflictelor internaționale
 • Securitate umană, societate globală și migrație
 • Problematica guvernării electronice în România: mecanisme participative și performanța organizațiilor publice.
 • Optimizarea sănătății psihologice
 • Dezvoltarea și adaptarea intervențiilor și proceselor educaționale
 • Știința Sportului și Educației Fizice: Sănătate

III. Domeniul Științelor umaniste

 • Istorie: limbă, literatură și civilizație românească și universală
 • Arheologie și patrimoniu
 • Studii religioase și interculturale în dialog cu științele
 • Provocări ale societății și angajament social-caritativ

IV. Domenii interdisciplinare în Științe și Științe Socio-Umane

 • Chimia mediului și tehnologii avansate de depoluare
 • Abordări interdisciplinare ale patrimoniului cultural românesc în context european
 • Antreprenoriat, migrație și dezvoltare economică în societatea contemporană