• o mai bună asociere a infrastructurilor de cercetare cu structura organizațională;
 • orientare spre oferta de servicii de cercetare și tehnologice;
 • parteneriat în colaboare și încredere în utilizare, susținute printr-un sistem de contracte smart (blockchain);
 • acces deschis la informații referitoare la infrastructuri.

Obiectivul major este creșterea ratei de utilizare a infrastructurilor naționale de cercetare, prin promovarea lor la nivel național și internațional. Se dorește facilitarea cooperării pentru educație- cercetare-inovare și facilitarea recunoașterii și buna administrare a resurselor.

Platforma este open access oferind informaţii despre serviciile şi echipamentelor disponibile în cadrul unei infrastructuri, localizarea acesteia și numărul lor într-o zonă geografică. Accesul este facil, liber şi fără costuri.

Fiecare infrastructură are o pagină dedicată și depinde exclusiv de coordonator să o pună în valoare.

Platforma poate fi accesă la adresa: https://eertis.eu
SAU


Pentru informații despre RoadMap Romania, accesați:

Foaia de Parcurs Naţională pentru Infrastructuri de Cercetare 2021 (RoadMap 2021) (.pdf)

 1. CERNESIM – Integrated Centre of Environmental Science Studies in the North East Region, Director Prof. dr. habil. Romeo-Iulian OLARIU
  • Domeniul de specializare inteligentă: Energie,  Mediu și Schimbări climatice
  • Domeniul ESFRI: Mediu
 1. Centru de cercetare și transfer tehnologic în acvacultură și ecologie acvatică (CETACVA), Coordonator Dr. ing. Cristian-Alin Barbacariu
  • Domeniul de specializare inteligentă: Sănătate
  • Domeniul ESFRI: Sănătate și Alimentație
 1. Centrul de Formare și Cercetare Interdisciplinară în Domeniul Arheologiei (ARHEOINVEST), Director :CS II dr. Andrei Asăndulesei
  • Domeniul de specializare inteligentă: Patrimoniu Social și Cultural
  • Domeniul ESFRI: Inovare Socială și Culturală
 1. Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE-ERIC), coordonator UAIC prof. dr. Alin Andrieș
  • Domeniul de specializare inteligentă: Patrimoniu Social și Cultural
  • Domeniul ESFRI: Inovare Socială și Culturală

RoadMap 2017 (.pdf)


Contact: Șef Serviciu Elena Felice

Telefon: +0232 20 1024 (int. 1024)

E-mail: eradu@uaic.ro

Serviciul pentru Managementul Activităților de Cercetare Științifică (SMACS)

…..