La nivel de cămin şi complex studenţesc

Pentru funcţia de şef de cămin poate candida orice student cazat în căminul respectiv. Este necesar să fie prezenţi cel puţin un sfert din numărul studenţilor cazaţi în căminul pentru care se organizează alegerile.

Reprezentantul este ales prin majoritate simplă, adică este candidatul votat de cel puţin jumătate plus unu din cei prezenţi. Coordonatorii de complex sunt aleşi dintre şefii de cămin ai fiecărui campus pentru fiecare an universitar.

În cazul în care există neînţelegeri iar şefii de cămine reuşesc să ajungă la un consens, va deveni coordonator de complex candidatul care a adunat cele mai multe voturi în timpul alegerilor pentru şef de cămin.

La nivel de Facultate

În fiecare facultate, îţi poţi alege unul sau mai mulţi studenţi să te reprezinte. Dacă este vorba despre o facultate mare, cu mulți studenţi, pot exista reprezentanţi pentru fiecare an de studiu, pentru fiecare ciclu de studii (licenţă, masterat, doctorat) sau chiar pe specializări, însă dreptul de a avea mai mulţi reprezentanţi îl are doar ciclul de licenţă.

La alegerile pentru a deveni reprezentant al studenţilor în Consiliul unei facultăţi poate participa orice student înscris la zi, cu note bune (nu este o condiţie să fie chiar primii la învăţătură). Dacă facultatea ta are cel mult 400 de studenţi, îţi poţi alege reprezentantul direct, doar prezentându-te acolo şi votând în ziua alegerilor. Dacă facultatea ta este mai mare, sunteţi împărţiţi (pe grupe, ani, specializări) şi vă delegaţi câţiva trimişi care să vă exprime opţiunea mai departe.

Principala condiție pentru ca alegerile să fie validate o consituie prezenţa, întrucât trebuie să fie acolo cel puţin 30% din studenţii reprezentaţi. Atenţie, însă! Dacă la primul tur nu se îndeplineşte această condiţie, se organizează un al doilea tur unde prezenţa nu mai contează, iar câştigător va fi studentul care primeşte cele mai multe voturi de la cei prezenţi, indiferent cât de puţini ar fi.

Rolul acestor reprezentanţi este să participe la şedinţele susţinute periodic de Consiliul Facultăţii şi să le comunice membrilor consiliului punctul vostru de vedere. Şi acest fapt este luat în serios de facultate, pentru că ei formează nu mai puţin de un sfert din numărul total de membri în Consiliu, deci nicio hotărâre nu poate fi luată fără consultarea lor.

Totalitatea reprezentanţilor la acest nivel, de facultate, formează Consiliul Studenţesc. În această structură trebuie să fie reprezentanţi pentru toţi anii / specializările din ciclul de licenţă şi unul singur pentru ciclurile de masterat şi doctorat.

La nivel de Universitate

În Senatul Universităţii, organismul de conducere cel mai amplu, un sfert din numărul membrilor este format din reprezentanţii studenţilor, la fel ca la facultăţi. Aşadar, hotărârile la nivel de Universitate nu se iau fără a lua în calcul şi interesele voastre, comunicate conducerii Universităţii prin reprezentanţii voştri.

Reprezentanţii studenţilor în Senat vor fi aleşi de Consiliul Studenţesc (adică totalitatea reprezentanţilor studenţilor în Consiliile facultăţilor), dintre membrii acestuia,prin vot secret. La alegeri este necesară şi obligatorie prezenţa tuturor membrilor Consiliului Studenţesc, cu excepţia studenţilor plecaţi cu bursă în străinătate.

Dintre aceşti reprezentanţi în Senatul Universităţii unul va fi ales în privilegiata poziţie de reprezentant în Biroul Senatului, organismul executiv format doar din persoanele cu funcţiile cele mai înalte din Universitate, anume Rectorul, Prorectorii, Cancelarul General şi Directorul General Administrativ.

Pentru că este imposibil ca toți studenţii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” să-şi exprime opiniile concomitent, interesele studenţilor sunt aduse la cunoştinţa conducerii prin reprezentanţi. În mod asemănător, fiecare dintre noi poate participa la luarea deciziilor ce ne privesc doar prin reprezentanţii trimişi în Parlamentul ţării noastre. Spre deosebire de Parlament, însă, tu îţi poţi alege reprezentanţii nu doar o dată la patru ani, ci în fiecare an şi, în plus, îi poţi revoca dacă nu-şi îndeplinesc obligaţiile.

Reprezentanţii studenţilor în Consiliul Facultăţii şi în Senat:

  • pot propune acte normative care să îmbunătăţească activitatea colegilor
  • se pot informa direct de la structurile academice şi administrative ale Universităţii în problemele ce îi vizează pe studenţi
  • au acces permanent la secretariate şi în afara orelor de program cu publicul pentru a rezolva problemele studenţilor
  • sunt obligaţi să cunoască bine problemele legate de activităţile didactice şi sociale ale studenţilor pe care îi reprezintă şi să propună soluţii
  • sunt obligaţi să îi informeze pe studenţii pe care îi reprezintă
  • sunt obligaţi să participe la şedinţele consiliului iar trei absenţe nemotivate duc la revocarea lor
  • organizează alegerile anuale pentru desemnarea şefilor de cămin şi de complex şi fac parte din comisia de cazare.

Pentru mai multe detalii despre cum îţi alegi reprezentanţii, citeşte Regulamentul de alegere a reprezentanților studenților și statutul studenților reprezentanți din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Important: Alegerile pentru reprezentanţii din Consiliul Studenţesc, în Senat şi în cămine au loc la începutul anului universitar, adică în perioada octombrie – noiembrie a fiecărui an.

Cine sunt studenţii din Senat şi cum îi poţi contacta

Daniela-Adriana TANASĂ
Daniela-Adriana TANASĂ
Facultatea de Biologie
Roxana-Elena CIORTEANU
Roxana-Elena CIORTEANU
Facultatea de Chimie
Andrei Alexandru SOLOMON
Andrei Alexandru SOLOMON
Facultatea de Drept
Iustin-Gheorghe JALABOI
Iustin-Gheorghe JALABOI
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
Beniamin – Vlăduț FARAONEL
Beniamin – Vlăduț FARAONEL
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
Patriciu ROȘAȚĂ
Patriciu ROȘAȚĂ
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
Mădălin FLOREA
Mădălin FLOREA
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
Lucia-Teona CORNEA
Lucia-Teona CORNEA
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
Irina Gabriela CORBU
Irina Gabriela CORBU
Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice
Alexandra – Ioana POPA
Alexandra – Ioana POPA
Facultatea de Fizică
 Roxana BĂLTEANU
Roxana BĂLTEANU
Facultatea de Geografie şi Geologie
Daniel RUSU
Daniel RUSU
Facultatea de Informatică
Andreea – Diana CRĂCIUN
Andreea – Diana CRĂCIUN
Facultatea de Istorie
Sabina - Diana HRIȘCĂ
Sabina - Diana HRIȘCĂ
Facultatea de Litere
Diana Maria CREȚU
Diana Maria CREȚU
Facultatea de Matematică
Bianca ARTENE
Bianca ARTENE
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Toma-Traian GANIA
Toma-Traian GANIA
Facultatea de Teologie Ortodoxă
Cătălina POPESCU
Cătălina POPESCU
Facultatea de Teologie Romano-Catolică