Revistele Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iași

ANELIS Plus – Acces național electronic la literatura științifică și de cercetare

Acces mobil

Portal Anelis Plus

Depozit Național

I. ANALELE ȘTIINȚIFICE ALE UNIVERSITĂȚII „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI (-serie nouă-), Secțiunea a II a – BIOLOGIE VEGETALĂ

En: SCIENTIFIC ANNALS OF „ALEXANDRU IOAN CUZA” UNIVERSITY FROM IAŞI (-new series-), Section II – PLANT BIOLOGY

-Revistă BDI
ISSN: 1223-6578
eISSN: 2247-2711

Redactor-şef: Prof.dr. Toma CONSTANTIN

Ultimul număr apărut: Volum 67/2021 (info.)

Arhivă– Open access
Baze de date în care e inclusă revista: ProQuest, EBSCO Host, Index Copernicus, Ulrichs Web, Worldcat


II. ANALELE ȘTIINȚIFICE ALE UNIVERSITĂȚII ”ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI (-serie nouă-) – GENETICĂ ȘI BIOLOGIE MOLECULARĂ

En: JOURNAL OF EXPERIMENTAL AND MOLECULAR BIOLOGY

-Revistă BDI
ISSN: 2601-6974
ISSN-L: 2601-6974

DOI: 10.47743/jemb-an-vol/articol
Redactor-șef: Prof.dr. Marius Mihășan

Ultimul număr apărut: Vol. 24 No. 4 (2023) (info.)
Baze de date în care e inclusă revista: ProQuest, EBSCO, Index Copernicus, DOAJ, Google Scholar, ReviewerCredits

Arhivă-Open access:

http://www.bio.uaic.ro/publicatii/anale_biochimie/anale_gbm_index.html

http://www.gbm.bio.uaic.ro/index.php/gbm/issue/view/41


III. ANALELE STIINTIFICE ALE UNIVERSITATII ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI (-serie nouă-), SECTIUNEA I. BIOLOGIE ANIMALA

En: SCIENTIFIC ANNALS OF „ALEXANDRU IOAN CUZA” UNIVERSITY FROM IAŞI (-new series-), Section I – ZOOLOGY

-Revistă BDI
ISSN: 1224-581X
eISSN: 2343-9041
ISSN-L: 1224-581X

Redactor-şef: Prof.dr. Gheorghe MUSTAŢĂ

Ultimul număr apărut: Volumul LXV/ 2021 (info.)

Arhivă – Open access
Baze de date în care e inclusă revista: Index Copernicus, EBSCO Zoological Record

I. ACTA CHEMICA IASI

(titlul anterior: ANALELE STIINTIFICE ALE UNIVERSITATII AL. I. CUZA IASI, SERIA CHIMIE)

-Revistă ISI ESCI – Emerging Sources Citation Index 
ISSN: 2067 – 2438
eISSN: 2067 – 2446

Doi: 10.2478/achi-an-vol/articol

Redactor-şef: Prof. dr.  Ramona Dănac
Ultimul număr apărut: Vol. 31, nr. 2/ 2023

Arhivă – Open access

Indexare:Celdes, Chemical Abstracts Service (CAS), Chemical Abstracts Service (CAS) – SciFinder, CNPIEC, EBSCO (relevant databases), EBSCO Discovery Service, Google Scholar, J-Gate, Primo Central (ExLibris), Summon (Serials Solutions/ProQuest), TDOne (TDNet), TEMA (Technology and Management), WorldCat (OCLC), Web of Science

Journal metrics 2022: Q3, Factor de impact – 0,5/ JCI -0,13

I. ANALELE ȘTIINȚIFICE ALE UNIVERSITĂȚII AL. I. CUZA IAȘI, ȘTIINȚE JURIDICE

En: Scientific Annals of Alexandru Ioan Cuza University of Iași, Juridical Sciences Series

-revistă BDI

ISSN: 1221-8464
eISSN: 2537-3048
ISSN-L: 1221-8464

Doi: 10.47473/jss-an-tom-volum-număr articol

Redactor-șef: Prof.dr. Tudorel TOADER
Ultimul număr apărut: Anale UAIC. SSJ, Tomul LXIX, nr. II/2023

Arhivă – Open access

Baze de date în care revista este inclusă: Hein-online, CEEOL, SCIPIO, CEEOL, Crossref

I. EASTERN JOURNAL OF EUROPEAN STUDIES

-ISI ESCI – Emerging Sources Citation Index

ISSN: 2068-651X
eISSN: 2068-6633
Doi: 10.47743/ejes-an-vol-articol
Redactor-şef: 
Prof.dr. Gabriela Pascariu
Ultimul număr apărut: Vol. 14, nr.2/ 2023

Arhivă – Open acces
Indexare: Web of Science (ESCI), SCOPUS, ProQuest,CEEOL, DOAJ, EBSCO, RePEc, Google Sholar

Journal metrics 2022: Factor de impact -0,6 / JCI- 0,67


II. CES Working Papers

-Revistă BDI
ISSN: 2067 – 7693
Redactor-şef: Lect. dr. Liviu Maha
Ultimul număr apărut: Volum 15, nr.2/2023 

Arhivă – Open acces

Indexare: CEEOL, DOAJ, EBSCO, ProQuest, RePEc, Google Sholar


III. EURINT

-Revistă BDI

ISSN:2392-8867
eISSN:2393-2384
ISSN-L: 2392-8867

Redactor-şef: Prof. dr. Gabriela Carmen PASCARIU
Ultimul număr apărutVolum 10/ 2023 (info.)

Arhivă – Open acces

Indexare: CEEOL, DOAJ, RePEc, Google Sholar

I. SCIENTIFIC ANNALS OF ECONOMICS AND BUSINESS

(titlu anterior Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi. Ştiinţe economice)

→ Revista ISI

ISSN: 2501-1960
eISSN: 2501-3165
ISSN-L: 2501-1960

DOI: 10.47743/saeb-an-vol-articol
Redactor-şef: Prof. dr. Ovidiu STOICA
Ultimul număr apărut: Vol. 70, nr 4/2023
Arhivă – Open access
Indexare: Clarivate, Scopus, EBSCO, EconLit, Copernicus, DOAJ, RePEc, Cabell’s, CEEOL, Ulrichs, Scirus, Zbw, Icaap, Ejl, Knowledge, Scientific, Zdb, Intute, Newjour, Gesis, Genamics, ACNP, Google Academic, ResearchGate, Academic Journals Database, Portico
Journal metrics 2022: Q3, Factor de impact – 0,6/ JCI – 0,21

CiteScoreTracker 2023: 1.4


II. REVIEW OF ECONOMIC AND BUSINESS STUDIES

→ Revista BDI

Print ISSN: 1843-763X,

Online ISSN: 2068-7249,

ISSN-L: 1843-763X

Doi: 10.47743/rebs-an-vol-articol
Redactori-şef: Co-Editor-in-chief: Professor Ion POHOAŢĂ
Co-Editor-in-chief: Professor Hab. Alin Marius ANDRIEŞ
Ultimul număr apărut: 31 REBS, Vol. XVI, nr. 1/iunie 2023

Arhiva Opeen Access

Indexare: The American Economic Association’s electronic bibliography, EconLit, Research Papers in Economics (RePEc) IDEAS, Sciendo, DOAJ, Ulrich`S Periodicals Directory, Cabell Publishing – Directories of Academic Journals, Index Copernicus Journals Master List.


III. International Journal for  QUALITY IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS (QHEI)

ISSN 2392 – 6058
ISSN–L 2392 – 6058

Redactor-şef: Conf. dr. Andrei Ștefan NEȘTIAN

Ultimul număr apărut: Volum 1, Nr.1/2015 (info.)


IV. Journal of Public Administration, Finance and Law (JOPAFL)

ISSN
– ISSN = 2285 – 2204 (print)
– ISSN–L = 2285 – 3499 (online)

Redactor-şef: Prof. dr.Mihaela ONOFREI

Ultimul număr apărut: Volum 15/2019 (info.)

Baze de date în care e inclusă: Index Copernicus Journals Master List, EBSCO, Central and Eastern European Online Library (CEEOL), DOAJ, Ulrich’S Periodicals Directory, Google scholar, Scipio, Bibliothekssystem Universität Hamburg, ZDB, Research Gate, TIB German National Library of Science and Technology, Cabell Publishing – Directories of Academic Journals, ERIH-Plus

I. SPORT SI SOCIETATE. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinţe Conexe

Website: http://www.sportsisocietate.ro/
BDI: http://journals.indexcopernicus.com
Redactor-şef: Conf. dr. Adrian COJOCARIU
Cod CNCSIS al revistei: 121
Ultima evaluare CNCSIS: 2011
Categoria CNCS: B+
Ultimul număr apărut: Volum 19, Nr.2/2019 (info.)
Baze de date în care e inclusă revista: EBSCO, SPORTSDiscus, DOAJ, PROQUEST Ulrich’s, Index Copernicus  (2012): 5.15 points;

I. REVISTA STIINTIFICA V. ADAMACHI SERIE NOUA

Website: http://vadamachi.faculty.ro/
Facultatea: Fizică
Redactor-şef: Prof.dr. Alexandru STANCU
Cod CNCSIS al revistei: 344
Ultima evaluare CNCSIS: 2010
Categoria CNCS: D
Ultimul număr apărut: Volum 28, Nr. 1-4/2019 (info.)


II. Journal of ADVANCED Research in Physics

Website: http://stoner.phys.uaic.ro/jarp/index.php?journal=jarp
Facultatea: Fizică
Redactor-şef: Prof.dr. Alexandru STANCU
Ultimul număr apărut: Volum 7, Nr.1/2017 (info.)

I. REVISTA DE CERCETARE SI INTERVENTIE SOCIALA (RCIS)

En: Review of Research and Social Intervention
Fr: Revue de Recherche et Intervention Sociale

ISSN: 1583-3410
eISSN: 1584-5397

Website: http://www.rcis.ro/
Redactor-șef: Prof. dr. Ștefan COJOCARU

-Indexare ISI (Q3)

Cod CNCSIS al revistei: 657
Ultima evaluare CNCSIS: 2011
Categoria CNCS: A

Factorul de impact pe 2020: 0,310

Clasificarea pe categorii a revistei: Social Sciences Interdiciplinary : 105/110

Ultimul număr apărut: Volumul nr. 74/ 2021 (info.)

Arhivă – Open acces

Baze de date în care e inclusă revista: Thomson Reuters Social Sciences Citation Index, DOAJ, SCOPUS, Index Copernicus, Central and Eastern European Online Library (CEEOL), EBSCO HOST, Crossref, ProQuest, WorldCat


II. ARGUMENTUM.CAIETELE SEMINARULUI DE LOGISTICA DISCURSIVA, TEORIA ARGUMENTARII SI RETORICA

Website: http://fssp.uaic.ro/argumentum/
BDI: http://journals.indexcopernicus.com/passport.php?id=5065
Redactor-şef: Prof. dr. Constantin SĂLĂVĂSTRU
Cod CNCSIS al revistei: 246
Ultima evaluare CNCSIS:2011
Categoria CNCS: B+

Ultimul număr apărut: Volumul 17, Nr.2/2019 (info.)

Baze de date în care e inclusă revista: EBSCO, Index Copernicus, Ulrichsweb (Periodicals Directory), Philosopher’s Index


III. ANALELE ȘTIINȚIFICE ALE UNIVERSITĂȚII AL. I. CUZA IAȘI. -serie nouă- SECŢIUNEA DE SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

En: Scientific Annals of the “Alexandru Ioan Cuza” University, Iaşi. New Series SOCIOLOGY AND SOCIAL WORK Section

→ Revistă BDI

ISSN online: 2066 – 8961

ISSN print: 2065-3131

Doi:10.47743/asas; https://doi.org/10.47743/asas-2023-1

Redactor-şef: Prof. univ. dr. Daniela ŞOITU
Ultimul număr apărut: Vol. 16/ Nr. 2/2023

Arhivă Open Access

Indexare: ERIH+, EBSCO, PROQUEST CSA-Sociological Abstract, PROQUEST-Social Services Abstracts, PROQUEST-Worldwide Political Science Abstracts, Ulrich, IBSS, CEEOL, INDEXCOPERNICUS, SCIPIO


IV. HERMENEIA. REVISTA DE STUDII SI CERCETARI HERMENEUTICE

Website:  http://hermeneia.ro/

ISSN online: 2069-8291

ISSN print: 1453-9047

Editor: Prof.dr. Petru BEJAN
Cod CNCSIS al revistei: 249
Ultima evaluare CNCSIS: 2010
Categoria CNCS: C
Ultimul număr apărut: Volumul 23/ 2019 (info.)

Baze de date în care e inclusă revista: Clarivate Analytics (former Thomson Reuters): Emerging Sources Citation Index, ErihPlus DOAJ, Ebscohost, Proquest, Index Copernicus


V. ANALELE STIINTIFICE ALE UNIVERSITATII AL. I. CUZA IASI.- serie nouă –  FILOSOFIE

Website: http://anale.fssp.uaic.ro/index.php/filosofie
Redactor-şef: Conf.dr. George BONDOR
Cod CNCSIS al revistei: 417
Ultima evaluare: 2009
Categoria CNCS: D
Ultimul număr apărut:Volumul 60, Nr.1/2018 (Info.)


VI. AGATHOS. Revistă internațională de științe umaniste și sociale

Website: http://www.agathos-international-review.com/current.html
Redactor şefProf. dr. Carmen COZMA
Ultimul număr apărut: Volumul 10, Nr.2/2019 (info.)

Baze de date în care e inclusă revista: EBSCO; ProQuest; ERIH PLUS, DOAJ


VII. ANALELE ȘTIINȚIFICE ALE UNIVERSITĂȚII AL. I. CUZA IAȘI. SECŢIUNEA ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII

En: The Scientific Annals of “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi COMMUNICATION SCIENCES

→ Revistă BDI

ISSN: 2065-2917
Redactor-şef: Conf.dr. Ioan Alexandru GRĂDINARU
Ultimul număr apărut:  Volum 11, Nr.1/2018 (info.)

Arhivă Open Access

Indexare: Index Copernicus


VIII. ANALELE ȘTIINȚIFICE ALE UNIVERSITĂȚII AL. I. CUZA IAȘI. SECŢIUNEA ŞTIINŢE POLITICE

En: Scientific Annals of “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi (New Series) POLITICAL SCIENCE

→ Revistă BDI

ISSN: 1842-3221
Redactor-şef: Prof. dr. Virgil STOICA
Ultimul număr apărut: Volum 18, Nr.1/2023

Arhivă Open Access

Indexare: Central and Eastern European Online Library (CEEOL)Index CopernicusSCIPIOEBSCO


IX. META: RESEARCH IN HERMENEUTICS, PHENOMENOLOGY, AND PRACTICAL PHILOSOPHY

Website: http://www.metajournal.org/display_page.php?title=home
Redactor-şef: Prof.dr. Ştefan AFLOROAEI, Prof.dr. Corneliu BÎLBĂ, Conf.dr. George BONDOR
Ultimul număr apărut: Volumul 11, Nr. 2/2019 (info.)

Baze de date în care e inclusă revista: Clarivate Analytics (former Thomson-Reuters) : Emerging Sources Citation Index (ESCI)ERIH Plus, Scopus (Elsevier), DOAJ, Ebsco, Ulrichsweb – Global Serials Directory, Index Copernicus, Bibliothèque nationale de France, Die Elektronische Zeitschriftenbibliothek, Worldcat.org, ZDB-network – Staatsbibliothek Berlin

I.PRESENT ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE  DEVELOPMENT

→ Revistă ISI

ISSN print: 1843-5971

ISSN online: 2284 – 7820

Doi: 10.47743/pesd-
Redactor-şef: Conf. dr. Adrian Ursu
Ultimul număr apărut: Volume 17, Nr.2/ 2023 

Arhivă Open Access

Indexare: Crossref, CiteFactor, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences), Genamics JournalSeek, ISSN International Center, JournalGuide, JournalTOCs, Publons, Portico
Scilit, ScienceGate, Sherpa Romeo, Ulrich’s Periodicals Directory/ulrichsweb, WorldCat (OCLC), XueshuBaidu, Web Of Science Clarivate – Emerging Sources Citation Index


II. ANALELE ȘTIINȚIFICE ALE UNIVERSITĂȚII AL. I. CUZA IAȘI. GEOGRAFIE

ISSN: 1223-5334
Redactor-şef: Prof.dr. Ionel MUNTELE

Ultimul număr apărut: Volum 63, Nr.1/2018 (info)

Indexare: Index Copernicus, DOAJ, CEEOL, Scipio

Serie întreruptă


III. ANALELE STIINTIFICE ALE UNIVERSITATII A I CUZA DIN IASI (SERIE NOUA). GEOLOGIE

Website: http://geology.uaic.ro/auig/

Redactor-şef: Prof.dr. Dan STUMBEA
Cod CNCSIS al revistei: 272
Ultima evaluare CNCSIS: 2011
Categoria CNCS : B+
Ultimul număr apărut: Volum 63, Nr. 1-2/2017 (info.)


IV. LUCRARILE SEMINARULUI GEOGRAFIC DIMITRIE CANTEMIR

Website: http://www.seminarcantemir.uaic.ro/index.php/cantemir
Redactor-şef: Prof.dr. Corneliu IAȚU
Ultimul număr apărut : Volumul 47, Nr. 1/2019 (info.)

I. SCIENTIFIC ANNALS OF COMPUTER SCIENCE

Website: https://www.info.uaic.ro/en/scientific-annals-of-computer-science/about/
BDI: https://zbmath.org/journals/?q=se:00006247
Redactor-şef: Prof.dr. Gabriel CIOBANU
Cod CNCSIS al revistei: 115

ISSN 1843-8121
Ultima evaluare CNCSIS: 2011
Categoria CNCS: B+
Ultimul număr apărut: Volum 29, Nr. 2/2019 (info.)
Baze de date in care e inclusă revista: Thomson Reuters Master Journal  List, SCImago, SCOPUS,  DBLP, Index Copernicus, EBSCO, MathSciNet, ZentralBlatt.

I. STUDIA ANTIQUA ET ARCHAEOLOGICA

Website: http://cisa.uaic.ro
BDI: https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=484049;
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=21100199845&origin=resultslist;
https://journals.indexcopernicus.com/search/form?search=STUDIA%20ANTIQUA%20ET%20ARCHAEOLOGICA

Redactor-şef: Prof.dr. Lucretiu BIRLIBA
Cod CNCSIS al revistei: PN-II-ACRED-AR-2011-0142
Ultima evaluare CNCSIS: 2011
Categoria CNCS: B
Ultimul număr apărut: Volum 25, Nr. 1/2019 (info.)

Baze de date in care e inclusă revista: SCOPUS, ERIH +, CEEOL


II. CLASSICA ET CHRISTIANA

Anuar al Centrul de Studii Clasice si Crestine
Website: http://history.uaic.ro/cercetare/publicatii/classica/
Redactor-şef: Prof.dr. Nelu ZUGRAVU
Cod CNCSIS al revistei: PN-II-ACRED-AR-2011-0141
Ultima evaluare CNCSIS: 2011
Categoria CNCS: B
Ultimul număr apărut: Volum 14, 2019 (info.)

Baze de date in care e inclusă revista: SCOPUS, ERIH+


III. ANALELE ȘTIINȚIFICE ALE UNIVERSITĂȚII AL. I. CUZA IAȘI – serie nouă- ISTORIE

En: SCIENTIFIC ANNALS OF THE UNIVERSITY OF AL. I. CUZA IAŞI. (new series). HISTORY

Revistă BDI

ISSN: 1221-843X

ISSN online: 2821 – 4617

ISSN – L: 1221 – 843X

Redactor-şef: Prof. dr. Laurențiu RĂDVAN
Ultimul număr apărut: Vol. LXVIII/ 2022

Arhivă Open Access

Indexare: CEEOL


IV. THE ROMANIAN JOURNAL OF MODERN HISTORY

Revistă BDI

Print ISSN: 2068-715X
Redactor-şef:Lect.univ.dr. Mircea-Cristian GHENGHEA

Ultimul număr apărut: Volum 14, Nr. 1-2/2023

Arhivă Open Access; Arhivă CEEOL

Indexare: CEEOL (https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=503)

I. ACTA IASSYENSIA COMPARATIONIS

Website: http://literaturacomparata.ro/aic/?page_id=157&lang=en
BDI: http://www.fabula.org/actualites/masques-revue-acta-iassyensia-comparationis_42761.php
Redactor-şef: Prof.dr. Mihaela CERNĂUŢI-GORODEŢCHI
Cod CNCSIS al revistei: 822
Categoria CNCSIS anterior lunii februarie 2011: B+
Categoria CNCS ulterior lunii februarie 2011: B+
Rezultate evaluare UEFISCDI / CNCS 2011*: –

Ultimul număr apărut: Volum 24, Nr.2/2019 (info.)


II. LINGUACULTURE

Website:

Redactor-şef: Prof.dr. Rodica DIMITRIU

Ultimul număr apărut: Volum 11, Nr. 2/2020 (info.)

BDI: ERIH PLUS, ANVUR (Publicatie stiintifica de Categoria A), DOAJEBSCOCEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure)


III. STUDII EMINESCIENE

Website: https://studiieminesciene.wixsite.com/studii-eminesciene

Redactor-şef: Lect. dr. Ilie Moisuc

Ultimul număr apărut: Volum 15(25)/2018 (info.)

Nu este inclusă în BDI.


IV. DIACRONIA

Website: http://www.diacronia.ro

BDI:
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=486103;
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?jmlId=24782471&org=Diacronia,p24782471,3.html;
https://www.ebscohost.com/titleLists/hsi-coverage.htm;
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1764

Redactor-şef:Prof. dr. Alexandru Francisc GAFTON
Limba: Engleza
Ultimul număr apărut:Volum 10/ 2019 (info.)

Baze de date în care e inclusă revista: EBSCO, Ulrich’s Periodicals Directory, ProQuest, ERIH PLUS, DOAJ, Index Copernicus, CEEOL, WorldCat


V. STUDII EMINESCOLOGICE

Redactor-şef: Lect. dr. Lavinia IACOB

Coordonatori:

 • Prof. dr. Viorica Constantinescu (UAIC)
 • Prof. dr.  Lucia Cifor (UAIC)
 • Lect. dr. Lavinia IACOB (UAIC)
 • Cornelia Viziteu (director Biblioteca Județeană „Mihai Emisnecu” din Botoșani)

Ultimul număr apărut: Nr.21/iunie 2019

Nu este inclusă în BDI.


Serii întrerupte:

 • ANALELE STIINTIFICE ALE UNIVERSITATII AL. I. CUZA DIN IASI, LIMBI SI LITERATURI STRAINE

Website: http://media.lit.uaic.ro/anale/limbi_straine/
Redactor-şef: Prof.dr. Iulian POPESCU
Cod CNCSIS al revistei: 208
Categoria CNCSIS anterior lunii februarie 2011: C
Categoria CNCS ulterior lunii februarie 2011: 
Rezultate evaluare UEFISCDI / CNCS 2011*:

Ultimul număr apărut: Tomurile XIII-XIV, 2010-2011

 • ANALELE STIINTIFICE ALE UNIVERSITATII AL. I. CUZA IASI. SERIE NOUA. LITERATURA

Website: http://media.lit.uaic.ro/anale/literatura/Analele.html
Redactor-şef: Prof.dr. Lăcrămioara PETRESCU
Cod CNCSIS al revistei: 69
Categoria CNCSIS anterior lunii februarie 2011: D
Categoria CNCS ulterior lunii februarie 2011: 
Rezultate evaluare UEFISCDI / CNCS 2011*: –

Ultimul număr apărut: Tomurile LII-LIII, 2006-2007

 • ANALELE STIINTIFICE ALE UNIVERSITATII AL. I. CUZA IASI. SERIE NOUA. SECTIUNEA III E LINGVISTICA

Din 2007: categoria C în evaluarea ERIH
Redactor-şef: Conf. dr. Ana Maria MINUŢ
Cod CNCSIS al revistei: 70
Categoria CNCSIS anterior lunii februarie 2011: D
Categoria CNCS ulterior lunii februarie 2011: 
Rezultate evaluare UEFISCDI / CNCS 2011*: –

 • STUDII DE SLAVISTICA

Redactor-şef: Prof.dr. Livia COTORCEA
Cod CNCSIS al revistei: 207
Categoria CNCSIS anterior lunii februarie 2011: D
Categoria CNCS ulterior lunii februarie 2011: 
Rezultate evaluare UEFISCDI / CNCS 2011*: –

 • INITIERI DIDACTICE

Website:  http://media.lit.uaic.ro/?page_id=8402

Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, ISSN 1841-5407

Contact: Prof. univ. dr. Mihaela Secrieru

Ultimul număr apărut: Nr. 17/2018 – serie întreruptă în anul 2019

INDEX/BDI: Baidu Scholar;CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities);Celdes;CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure); CNPIEC;DOAJ (Directory of Open Access Journals); EBSCO (relevant databases);EBSCO Discovery Service;Genamics JournalSeek;JournalTOCs; KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders); MLA International Bibliography;ProQuest (relevant databases); Ulrich’s Periodicals Directory/ulrichsweb;WorldCat (OCLC)

I. ANALELE ȘTIINȚIFICE ALE UNIVERSITĂȚII „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI. MATEMATICĂ (serie nouă)

En: Annals of the „Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi (New Series). Mathematics
Revistă BDI

ISSN print: 1221-8421,

ISSN online: 2344-4967

Doi: https://doi.org/10.47743/anstim.
Redactor-şef:Prof. dr. Cezar Oniciuc
Ultimul număr apărut: Vol. LXIX –F.2/ 2023

Arhivă Open Access

Indexare: Mathematical Reviews, Zentralblatt für Mathematik, Scopus

I. ANALELE STIINTIFICE ALE UNIVERSITATII ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI (SERIE NOUA). STIINTELE EDUCATIEI

Website: http://www.psih.uaic.ro/cercetare/publicatii/anale_st.htm
Redactor-şef: Prof.dr. Teodor COZMA
Cod CNCSIS al revistei: 60
Ultima evaluare CNCSIS: 2010
Categoria CNCS: B
Ultimul număr apărut: Tom XX, 2016
Baze de date în care e inclusă revista: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus, Cabell’s Directories


II. PSIHOLOGIA SOCIALA. BULETINUL LABORATORULUI PSIHOLOGIA CAMPULUI SOCIAL

Website: http://www.psih.uaic.ro/~revpsihsoc/
Redactor-şef: Prof.dr. Mihai Dinu Gheorghiu
Cod CNCSIS al revistei: 100
Ultima evaluare: 2010
Categoria CNCS: B
Ultimul număr apărut: Volumul 32, 2013
Baze de date în care e inclusă revista: CEEOL, ProQuest, EBSCO


III. ANALELE ŞTIINŢIFICE ALE UNIVERSITĂŢII AL.I.CUZA IAŞI – SECŢIUNEA PSIHOLOGIE

Website: http://anale.psih.uaic.ro/
Redactor-şef: Prof.dr. Corneliu Eugen HAVÂRNEANU
Cod CNCSIS al revistei: 165
Ultima evaluare: 2010
Categoria CNCS: C
Ultimul număr apărut: Volumul 25, Nr.2 /2016
Baze de date în care e inclusă revista: C.E.E.O.L, EBSCO, Cabell’s Directories, Index Copernicus, ProQuest

I. ANALELE STINTIFICE ALE UNIVERSITATII ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI, TEOLOGIE ORTODOXA

Website: http://analeteologie-iasi.ro/
Redactor-şef: Prof.dr. Nicoleta Melniciuc Puica
Cod CNCSIS al revistei: PN-II-ACRED-AR-2012_0186
Ultima evaluare: 2012
Categoria CNCS: B
Ultimul număr apărut: Tom XVIII, Nr.1/2013

I. INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSERVATION SCIENCE

Website: http://www.ijcs.uaic.ro/
Publicat de: Arheoinvest – Interdisciplinary Platform
Redactor-şef: Prof.dr. Ion SANDU
Cod CNCSIS al revistei: SCOPUS-E-MAIL-16-01-2012
Ultima evaluare CNCSIS: 2012
Categoria CNCS: B (Scopus)
Ultimul număr apărut: Volum 10, Nr. 4/ 2019 (info.)

II. Journal for Interdisciplinary Research on Religion and Science – JIRRS e-Journal al CCI-RFS – Centrul de Cercetare Interdisciplinară în Religie, Filosofie şi Ştiinţă

Website: http://www.religjournal.com/
Redactor-şef: Prof.dr. Pr. Gheorghe POPA

* UEFISCDI / CNCS a desfăşurat în 2011 o evaluare a revistelor şi editurilor din domeniul Ştiinţelor Umaniste.
Editura Universităţii Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi a obţinut categoria B pentru 9 domenii CNCS:

 • Istoria economiei; Istoria ştiinţei şi a tehnologiei. Istorie socială, economică şi politică. Istorie militară.
 • Arheologie şi arheometrie. Preistorie şi protoistorie. Istorie veche şi cultură antică. Studii clasice. Paleografie. Numismatică şi epigrafie.
 • Istorie medievală. Istorie modernă şi contemporană. Istorie colonială şi istorie universală.
 • Istoriografie, teorii şi metode ale istoriei; Istoria ideilor, istorie intelectuală. Memorie colectivă, identităţi, locuri ale memoriei, istorie orală. Genealogie. Heraldică şi sigilografie.
 • Istoria artelor şi arhitectura. Studii culturale. Memorie culturală şi patrimoniu. Patrimoniu cultural.
 • Mituri, ritualuri, reprezentări simbolice, teologie şi studii religioase. Etnografie.
 • Limba şi literatura română.
 • Limbi şi literaturi străine.
 • Filosofie şi istoria filosofiei. Epistemologie, logică şi filosofia ştiinţei. Etică şi bioetică.

Ultimul număr apărut: Volum 15/2010 (info.)

I. JOURNAL OF PLANT DEVELOPMENT – GRADINA BOTANICĂ ANASTASIE FATU IASI

Website: http://www.plant-journal.uaic.ro/
BDI: http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=4750
Redactor-şef: Prof.dr. Cătălin TĂNASE
Cod CNCSIS al revistei: 210
Ultima evaluare CNCSIS: 2011
Categoria CNCS: B+
Ultimul număr apărut: Volum 26/2019 (info.)
Baze de date în care e inclusă revista:EBSCO, CABI, Index Copernicus, CSA ProQuest, AGRICOLA (USDA NAL Catalog), Ulrich’s International Periodicals Directory, DOAJ, Electronic Sites of Leading Botany, Plant Biology and Science Journals, Electronic Journals Library (EZB), Smithsonian Institution Libraries, Georgetown Library, Open J-Gate, HELKA – Catalog of Libraries of Helsinki University, JournalSeek, BASE – Bielefeld Academic Search Engine, Academic Journals Database, AGRIS (FAO Agricultural Database), DRJI (Directory of Research Journals Indexing), UIF (Universal Impact Factor) UI Factor – 0,9031 (2012), CiteFactor – Academic Scientific Journals, Scientific Indexing Services – SINDEXS, EVISA, ESJIndex – Eurasian Scientific Journal Index, WorldWideScience

I. LUCRĂRILE STAȚIUNII DE CERCETARE AGIGEA

EN: PROCEEDINGS OF THE AGIGEA RESEARCH STATION

Website: https://statiunea-agigea.uaic.ro/index.php/publicatii/

Redactor-şef: CSIII dr. Emanuel-Stefan BALTAG

Ultimul număr apărut: Nr. 3/2023
Scopul acestei reviste este de a promova activitățile de cercetare ale stațiunii și de promovare a științei în general.