Revistele Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”

I. ANALELE STIINTIFICE ALE UNIVERSITATII ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI (-serie nouă-), SECTIUNEA II A. BIOLOGIE VEGETALA

Website: http://www.bio.uaic.ro/publicatii/anale_vegetala/analeVEG.html
BDI: http://journals.indexcopernicus.com/passport.php?id=6258
Redactor-şef: Prof.dr. Toma CONSTANTIN
Cod CNCSIS al revistei: 90
Ultima evaluare CNCSIS: 2011
Categoria CNCS: B+, Cod 90
Ultimul număr apărut: Volum 66/2020 (info.)
Baze de date în care e inclusă revista: ProQuest, EBSCO, Index Copernicus, Ulrichs web, Worldcat

Contact:

Telephone / Fax: +40-232-201072

Paper Submission: Irina IRIMIA, e-mail: editorasbv@gmail.com


II. JOURNAL OF EXPERIMENTAL AND MOLECAR BIOLOGY

[ ANALELE STIINTIFICE ALE UNIVERSITATII ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI (-serie nouă-)-GENETICA SI BIOLOGIE MOLECULARA]

Website: http://www.jemb.bio.uaic.ro/index.php/jemb

BDI: http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=1582-3571
Redactor-şef: Prof.dr. Vlad ARTENIE
Cod CNCSIS al revistei: 151
Ultima evaluare CNCSIS: 2011
Categoria CNCS : B+
Ultimul număr apărut: Volumul 20, Nr.4/2019 (info.)
Baze de date în care e inclusă revista: ProQuest, EBSCO, Index Copernicus, DOAJ, Google Scholar.

Contact: Prof. dr. Marius Mihășan, e-mail: marius.mihasan@uaic.ro

Arhiva:

http://www.bio.uaic.ro/publicatii/anale_biochimie/anale_gbm_index.html

http://www.gbm.bio.uaic.ro/index.php/gbm/issue/view/41


III. ANALELE STIINTIFICE ALE UNIVERSITATII ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI (-serie nouă-), SECTIUNEA I. BIOLOGIE ANIMALA

Website: http://www.bio.uaic.ro/publicatii/anale_zoologie/anale_zoo_index.html
BDI: http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=1224-581x
Redactor-şef: Prof.dr. Gheorghe MUSTAŢĂ
Cod CNCSIS al revistei: 612
Ultima evaluare CNCSIS: 2010
Categoria CNCS : B+
Ultimul număr apărut: Tom LXIII/ 2017 (info.)
Baze de date în care e inclusă revista: Index Copernicus, Thomson Reuters Master Journal List.

Contact:

Telephone/Fax: +40-232-201527
Prof. dr. Luminiţa BEJENARU, E-mail: lumib@uaic.ro

I. ACTA CHEMICA IASI (titlul anterior: ANALELE STIINTIFICE ALE UNIVERSITATII AL. I. CUZA IASI, SERIA CHIMIE)

Website: http://www.chem.uaic.ro/ro/acta-chemica/acta_chemica.html
BDIhttp://www.degruyter.com/view/j/achi
Redactor-şef: Conf.dr.  Ramona Dănac
Cod CNCSIS al revistei: 473
Ultima evaluare CNCSIS: 2010
Categoria CNCS: C
Ultimul număr apărut: Volum 27, Nr.2/2019 (info.)

I. ANALELE STIINTIFICE ALE UNIVERSITATII AL. I. CUZA IASI, STIINTE JURIDICE

Website: http://pub.law.uaic.ro/
Redactor-şef: Prof.dr. Tudorel TOADER
Cod CNCSIS al revistei: 194
Ultima evaluare CNCSIS: 2010
Categoria CNCS: C
Ultimul număr apărut: Tomul LXV,  Nr. 2/2019 (info.)

Baze de date în care e inclusă: Heinonline, CEEOL

I. SCIENTIFIC ANNALS OF ECONOMICS AND BUSINESS (formerly Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi. Ştiinţe economice / Scientific Annals of the Alexandru Ioan Cuza University of Iasi. Economic Sciences)

Website: http://saeb.feaa.uaic.ro
BDI http://scopus.com
Redactor-şef: Prof.dr. Ovidiu STOICA
Cod CNCSIS al revistei: 140
Ultima evaluare CNCSIS:2011
Categoria CNCS: B+
Ultimul număr apărut: Vol. 68, Nr. 1/2021

Baze de date în care este inclusă: Clarivate Analytics (formerly Thomson Reuters) Web of Science – Emerging Sources Citation Index, Scopus, Ebsco, EconLit, Rep Ec, Cabell’s, DOAJ, CEEOL, ERIH PLUS


II. MANAGEMENT INTERCULTURAL
Website: http://mi.seaopenresearch.eu/

http://mi.bxb.ro/
Redactor-şef: Prof.dr. Dumitru ZAIŢ
Cod CNCSIS al revistei: 94
Categoria CNCSIS anterior lunii februarie 2011: D
Categoria CNCS ulterior lunii februarie 2011: –
Ultimul număr apărut: Volumul 21, Nr. 43 / 2019 (info.)

Baze de date în care e inclusă: IDEAS-REPEC, Ebsco, EconPapers, Ulrich`s, CEEOL, EuroInternet, Index Copernicus


III. REVIEW OF ECONOMIC AND BUSINESS STUDIES

Website:http://rebs.feaa.uaic.ro/
BDI: http://www.degruyter.com/view/j/rebs
Redactori-şef: Prof.dr. Ion POHOAŢĂ
Prof.dr. Hab. Alin ANDRIEȘ
Cod CNCSIS al revistei: 188
Categoria CNCS: B+
Ultimul număr apărut:  25 REBS, Volume XIII, Issue 1/June 2020  (info.)

ISSN 1843-763X (printed); ISSN 2068-7249 (on-line)

Baze de date în care e inclusă: The American Economic Association’s electronic bibliography, EconLit; Research Papers in Economics (RePEc). IDEAS; De Gruyter Publishers; Sciendo; Directory of Open Access Journals – DOAJ; Ulrich`S Periodicals Directory; Cabell Publishing – Directories of Academic Journals; Index Copernicus Journals Master List; The Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

Contact: e-mail: rebs@feaa.uaic.ro


IV. International Journal for  QUALITY IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS (QHEI)

Website: http://www.quality.uaic.ro/

http://www.quality.uaic.ro/index.php?page=revista&detail=despre

ISSN 2392 – 6058
ISSN–L 2392 – 6058

Redactor-şef: Conf. dr. Andrei Ștefan NEȘTIAN

Ultimul număr apărut: Volum 1, Nr.1/2015 (info.)


V. Journal of Public Administration, Finance and Law (JOPAFL)

Website: http://www.jopafl.com/

ISSN
– ISSN = 2285 – 2204 (print)
– ISSN–L = 2285 – 3499 (online)

Redactor-şef: Prof. dr.Mihaela ONOFREI

Ultimul număr apărut: Volum 15/2019 (info.)

Baze de date în care e inclusă: Index Copernicus Journals Master List, EBSCO, Central and Eastern European Online Library (CEEOL), DOAJ, Ulrich’S Periodicals Directory, Google scholar, Scipio, Bibliothekssystem Universität Hamburg, ZDB, Research Gate, TIB German National Library of Science and Technology, Cabell Publishing – Directories of Academic Journals, ERIH-Plus

I. SPORT SI SOCIETATE. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinţe Conexe

Website: http://www.sportsisocietate.ro/
BDI: http://journals.indexcopernicus.com
Redactor-şef: Conf. dr. Adrian COJOCARIU
Cod CNCSIS al revistei: 121
Ultima evaluare CNCSIS: 2011
Categoria CNCS: B+
Ultimul număr apărut: Volum 19, Nr.2/2019 (info.)
Baze de date în care e inclusă revista: EBSCO, SPORTSDiscus, DOAJ, PROQUEST Ulrich’s, Index Copernicus  (2012): 5.15 points;

I. REVISTA STIINTIFICA V. ADAMACHI SERIE NOUA

Website: http://vadamachi.faculty.ro/
Facultatea: Fizică
Redactor-şef: Prof.dr. Alexandru STANCU
Cod CNCSIS al revistei: 344
Ultima evaluare CNCSIS: 2010
Categoria CNCS: D
Ultimul număr apărut: Volum 28, Nr. 1-4/2019 (info.)


II. Journal of ADVANCED Research in Physics

Website: http://stoner.phys.uaic.ro/jarp/index.php?journal=jarp
Facultatea: Fizică
Redactor-şef: Prof.dr. Alexandru STANCU
Ultimul număr apărut: Volum 7, Nr.1/2017 (info.)

I. CULTURA. REVISTA INTERNATIONALA DE FILOSOFIA CULTURII SI AXIOLOGIE

Website: http://www.pdcnet.org/cultura
Redactor-şef: Prof. dr. Nicolae RÂMBU
Cod CNCSIS al revistei: PN-II-ACRED-AR-2011-0062
Ultima evaluare CNCSIS: 2011
Categoria CNCS: A
Ultimul număr apărut: Volumul 16, nr.2/2019 (info.)

Baze de date în care e inclusă revista: Arts & Humanities Citation Index, Celdes, CNPIEC, EBSCO Discover, Electronic Social and Science Citation Index (ESSCI), ERIH PLUS, Google Scholar, Humanities International Complete, Humanities International Index, International Bibliography of Periodical Literature (IBZ), International Bibliography of the Social Sciences Julkaisufoorumi / Publication Forum, MLA International Bibliography, Naviga (Softweco), Primo Central (ExLibris), The Philosopher’s Index, PhilPapers, ProQuest Summon, SCImago, SCOPUS, TOC Premier, WoldCat Local


II. REVISTA DE CERCETARE SI INTERVENTIE SOCIALA

Website: http://www.rcis.ro/
Redactor-şef: Conf.dr. Stefan COJOCARU
Cod CNCSIS al revistei: 657
Ultima evaluare CNCSIS: 2011
Categoria CNCS: A

Factorul de impact pe 2017 al Revistei de Cercetare si Intervetie Sociala este 0,838, conform clasificarii in Thomson Reuters Journal Citation Reports.

Clasificarea pe categorii a revistei:

Sociology : 96/146

Social Work: 27/42

Ultimul număr apărut: Volumul 67/2019 (info.)

Baze de date în care e inclusă revista: Thomson Reuters Social Sciences Citation Index, DOAJ, SCOPUS, Index Copernicus, Central and Eastern European Online Library (CEEOL)


III. ARGUMENTUM.CAIETELE SEMINARULUI DE LOGISTICA DISCURSIVA, TEORIA ARGUMENTARII SI RETORICA

Website: http://fssp.uaic.ro/argumentum/
BDI: http://journals.indexcopernicus.com/passport.php?id=5065
Redactor-şef: Prof. dr. Constantin SĂLĂVĂSTRU
Cod CNCSIS al revistei: 246
Ultima evaluare CNCSIS:2011
Categoria CNCS: B+

Ultimul număr apărut: Volumul 17, Nr.2/2019 (info.)

Baze de date în care e inclusă revista: EBSCO, Index Copernicus, Ulrichsweb (Periodicals Directory), Philosopher’s Index


IV. ANALELE STIINTIFICE ALE UNIVERSITATII AL. I. CUZA IASI. -serie nouă- SECŢIUNEA DE SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Website: https://anale.fssp.uaic.ro/index.php/asas

ISSN online: 2066 – 8961

ISSN print: 2065-3131

Redactor-şef: Prof. univ. dr. Daniela ŞOITU
Cod CNCSIS al revistei: 1007
Ultima evaluare CNCSIS:2011
Categoria CNCS: B+
Ultimul număr apărut: Volumul 12, Nr.2/2019 (info.)

Baze de date în care e inclusă revista: EBSCO,PROQUEST,Ulrich, IBSS,CEEOL, IndexCopernicus,SCIPIO


V. HERMENEIA. REVISTA DE STUDII SI CERCETARI HERMENEUTICE

Website:  http://hermeneia.ro/

ISSN online: 2069-8291

ISSN print: 1453-9047

Editor: Prof.dr. Petru BEJAN
Cod CNCSIS al revistei: 249
Ultima evaluare CNCSIS: 2010
Categoria CNCS: C
Ultimul număr apărut: Volumul 23/ 2019 (info.)

Baze de date în care e inclusă revista: Clarivate Analytics (former Thomson Reuters): Emerging Sources Citation Index, ErihPlus DOAJ, Ebscohost, Proquest, Index Copernicus


VI. ANALELE STIINTIFICE ALE UNIVERSITATII AL. I. CUZA IASI.- serie nouă –  FILOSOFIE

Website: http://anale.fssp.uaic.ro/index.php/filosofie
Redactor-şef: Conf.dr. George BONDOR
Cod CNCSIS al revistei: 417
Ultima evaluare: 2009
Categoria CNCS: D
Ultimul număr apărut:Volumul 60, Nr.1/2018 (Info.)


VII. AGATHOS. Revistă internațională de științe umaniste și sociale

Website: http://www.agathos-international-review.com/current.html
Redactor şef: Prof. dr. Carmen COZMA
Ultimul număr apărut: Volumul 10, Nr.2/2019 (info.)

Baze de date în care e inclusă revista: EBSCO; ProQuest; ERIH PLUS, DOAJ


VIII. ANALELE STIINTIFICE ALE UNIVERSITATII AL. I. CUZA IASI. SECŢIUNEA ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII

Website: http://anale.fssp.uaic.ro/index.php/stiintealecomunicarii
Redactor-şef: Lect.dr. Ioan Alexandru Grădinaru
Ultimul număr apărut:  Volum 11, Nr.1/2018 (info.)

Baze de date în care e inclusă revista: Index Copernicus


IX. ANALELE STIINTIFICE ALE UNIVERSITATII AL. I. CUZA IASI. SECŢIUNEA ŞTIINŢE POLITICE

Website: http://anale.fssp.uaic.ro/index.php/stiintepolitice
http://anale.fssp.uaic.ro/?publicatie=stiintepolitice&lang=ro&worksession=
Redactor-şef: Conf.dr. Virgil STOICA
Ultimul număr apărut: Volum 13, Nr.1/2018 (info.)

Baze de date în care e inclusă revista: Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Index Copernicus, SCIPIO, EBSCO


X. META: RESEARCH IN HERMENEUTICS, PHENOMENOLOGY, AND PRACTICAL PHILOSOPHY

Website: http://www.metajournal.org/display_page.php?title=home
Redactor-şef: Prof.dr. Ştefan AFLOROAEI, Prof.dr. Corneliu BÎLBĂ, Conf.dr. George BONDOR
Ultimul număr apărut: Volumul 11, Nr. 2/2019 (info.)

Baze de date în care e inclusă revista: Clarivate Analytics (former Thomson-Reuters) : Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH Plus, Scopus (Elsevier), DOAJ, Ebsco, Ulrichsweb – Global Serials Directory, Index Copernicus, Bibliothèque nationale de France, Die Elektronische Zeitschriftenbibliothek, Worldcat.org, ZDB-network – Staatsbibliothek Berlin


REVISTA DE ECONOMIE SOCIALĂ – serie înreruptă

Website: http://profitpentruoameni.ro/revista-de-economie-sociala/
Redactor-şef: Prof. univ. dr. Daniela ŞOITU
Ultimul număr apărut: Volumul 6, Nr.1/2016 (info.)- serie înreruptă

Baze de date în care e inclusă revista: Proquest, Ulrich,Ebsco, CEEOL,IndexCopernicus,DOAJ, SCIPIO

I. ANALELE STIINTIFICE ALE UNIVERSITATII AL. I. CUZA IASI. GEOGRAFIE

ISSN: 1223-5334
Website: http://www.analegeo.uaic.ro/index.php/SciGeo
Redactor-şef: Prof.dr.Ionel MUNTELE
Cod CNCSIS al revistei: 159
Categoria CNCSIS anterior lunii februarie 2011: C
Categoria CNCS ulterior lunii februarie 2011: –
Ultimul număr apărut: Volum 63, Nr.1/2018 (info)


II. FACTORI SI PROCESE PEDOGENETICE DIN ZONA TEMPERATA

Website: http://factori.soilscience.ro/index.php/fspdzt/about/index
Redactor-şef: Prof.dr. Constantin Viorel RUSU
Cod CNCSIS al revistei: 161
Categoria CNCSIS anterior lunii februarie 2011: C
Categoria CNCS ulterior lunii februarie 2011: –
Ultimul număr apărut : Volumul 1, Nr. 15/2016


III. LUCRARILE SEMINARULUI GEOGRAFIC DIMITRIE CANTEMIR

Website: http://www.seminarcantemir.uaic.ro/index.php/cantemir
Redactor-şef: Prof.dr. Corneliu IAȚU
Cod CNCSIS al revistei: 160
Categoria CNCSIS anterior lunii februarie 2011: D

Ultimul număr apărut : Volumul 47, Nr. 1/2019 (info.)


IV.PRESENT ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE  DEVELOPMENT

http://pesd.ro/index.html
Redactor-şef: Prof.dr. Liviu APOSTOL
Cod CNCSIS al revistei: 876
Categoria CNCSIS anterior lunii februarie 2011: B
Categoria CNCS ulterior lunii februarie 2011: B+
Ultimul număr apărut: Volume 13, Nr.2/ 2019 (info.)


V. ANALELE STIINTIFICE ALE UNIVERSITATII A I CUZA DIN IASI (SERIE NOUA). GEOLOGIE

Website: http://geology.uaic.ro/auig/

Redactor-şef: Prof.dr. Dan STUMBEA
Cod CNCSIS al revistei: 272
Ultima evaluare CNCSIS: 2011
Categoria CNCS : B+
Ultimul număr apărut: Volum 63, Nr. 1-2/2017 (info.)

I. SCIENTIFIC ANNALS OF COMPUTER SCIENCE

Website: https://www.info.uaic.ro/en/scientific-annals-of-computer-science/about/
BDI: https://zbmath.org/journals/?q=se:00006247
Redactor-şef: Prof.dr. Gabriel CIOBANU
Cod CNCSIS al revistei: 115

ISSN 1843-8121
Ultima evaluare CNCSIS: 2011
Categoria CNCS: B+
Ultimul număr apărut: Volum 29, Nr. 2/2019 (info.)
Baze de date in care e inclusă revista: Thomson Reuters Master Journal  List, SCImago, SCOPUS,  DBLP, Index Copernicus, EBSCO, MathSciNet, ZentralBlatt.

I. STUDIA ANTIQUA ET ARCHAEOLOGICA

Website: http://cisa.uaic.ro
BDI: https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=484049;
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=21100199845&origin=resultslist;
https://journals.indexcopernicus.com/search/form?search=STUDIA%20ANTIQUA%20ET%20ARCHAEOLOGICA

Redactor-şef: Prof.dr. Lucretiu BIRLIBA
Cod CNCSIS al revistei: PN-II-ACRED-AR-2011-0142
Ultima evaluare CNCSIS: 2011
Categoria CNCS: B
Ultimul număr apărut: Volum 25, Nr. 1/2019 (info.)

Baze de date in care e inclusă revista: SCOPUS, ERIH +, CEEOL


II. CLASSICA ET CHRISTIANA

Anuar al Centrul de Studii Clasice si Crestine
Website: http://history.uaic.ro/cercetare/publicatii/classica/
Redactor-şef: Prof.dr. Nelu ZUGRAVU
Cod CNCSIS al revistei: PN-II-ACRED-AR-2011-0141
Ultima evaluare CNCSIS: 2011
Categoria CNCS: B
Ultimul număr apărut: Volum 14, 2019 (info.)

Baze de date in care e inclusă revista: SCOPUS, ERIH+


III. ANALELE STIINTIFICE ALE UNIVERSITATII AL. I. CUZA IASI – serie nouă- ISTORIE

Website: http://history.uaic.ro/cercetare/analele-facultatii-de-istorie/arhiva-asui-serie-noua/

https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1171

Redactor-şef: Prof.dr. Laurențiu RĂDVAN
Cod CNCSIS al revistei: 250
Ultima evaluare CNCSIS: 2010
Categoria CNCS: D
Ultimul număr apărut: Volum 65/2019 (info.)

Baze de date in care e inclusă revista: CEEOL


IV. MEDIEVAL AND EARLY MODERN STUDIES FOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE

Website: https://journals.indexcopernicus.com/search/details?jmlId=9348&org=Medieval%20and%20Early%20Modern%20Studies%20for%20Central%20and%20Eastern%20Europe,p9348,3.html

Arhiva

Redactor-şef:Conf.dr.Liviu PILAT
Ultimul număr apărut: VI-VII/2014-2015

Baze de date in care e inclusă revista: Indexcopernicus


V. ROMANIAN JOURNAL FOR MODERN HISTORY

Website: https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=503
Redactor-şef: CS.dr.Mircea-Cristian GHENGHEA

Ultimul număr apărut: Volum 9, Nr. 1-2/2018 (info.)

Baze de date in care e inclusă revista: CEEOL

I. ACTA IASSYENSIA COMPARATIONIS

Website: http://literaturacomparata.ro/aic/?page_id=157&lang=en
BDI: http://www.fabula.org/actualites/masques-revue-acta-iassyensia-comparationis_42761.php
Redactor-şef: Prof.dr. Mihaela CERNĂUŢI-GORODEŢCHI
Cod CNCSIS al revistei: 822
Categoria CNCSIS anterior lunii februarie 2011: B+
Categoria CNCS ulterior lunii februarie 2011: B+
Rezultate evaluare UEFISCDI / CNCS 2011*: –

Ultimul număr apărut: Volum 24, Nr.2/2019 (info.)


II. LINGUACULTURE

Website:

Redactor-şef: Prof.dr. Rodica DIMITRIU

Ultimul număr apărut: Volum 11, Nr. 2/2020 (info.)

BDI: ERIH PLUS, ANVUR (Publicatie stiintifica de Categoria A), DOAJEBSCOCEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure)


III. STUDII EMINESCIENE

Website: https://studiieminesciene.wixsite.com/studii-eminesciene

Redactor-şef: Lect. dr. Ilie Moisuc

Ultimul număr apărut: Volum 15(25)/2018 (info.)

Nu este inclusă în BDI.


IV. DIACRONIA

Website: http://www.diacronia.ro

BDI:
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=486103;
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?jmlId=24782471&org=Diacronia,p24782471,3.html;
https://www.ebscohost.com/titleLists/hsi-coverage.htm;
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1764

Redactor-şef:Prof. dr. Alexandru Francisc GAFTON
Limba: Engleza
Ultimul număr apărut:Volum 10/ 2019 (info.)

Baze de date în care e inclusă revista: EBSCO, Ulrich’s Periodicals Directory, ProQuest, ERIH PLUS, DOAJ, Index Copernicus, CEEOL, WorldCat


V. STUDII EMINESCOLOGICE

Redactor-şef: Lect. dr. Lavinia IACOB

Coordonatori:

 • Prof. dr. Viorica Constantinescu (UAIC)
 • Prof. dr.  Lucia Cifor (UAIC)
 • Lect. dr. Lavinia IACOB (UAIC)
 • Cornelia Viziteu (director Biblioteca Județeană „Mihai Emisnecu” din Botoșani)

Ultimul număr apărut: Nr.21/iunie 2019

Nu este inclusă în BDI.


Serii întrerupte:

 • ANALELE STIINTIFICE ALE UNIVERSITATII AL. I. CUZA DIN IASI, LIMBI SI LITERATURI STRAINE

Website: http://media.lit.uaic.ro/anale/limbi_straine/
Redactor-şef: Prof.dr. Iulian POPESCU
Cod CNCSIS al revistei: 208
Categoria CNCSIS anterior lunii februarie 2011: C
Categoria CNCS ulterior lunii februarie 2011:
Rezultate evaluare UEFISCDI / CNCS 2011*:

Ultimul număr apărut: Tomurile XIII-XIV, 2010-2011

 • ANALELE STIINTIFICE ALE UNIVERSITATII AL. I. CUZA IASI. SERIE NOUA. LITERATURA

Website: http://media.lit.uaic.ro/anale/literatura/Analele.html
Redactor-şef: Prof.dr. Lăcrămioara PETRESCU
Cod CNCSIS al revistei: 69
Categoria CNCSIS anterior lunii februarie 2011: D
Categoria CNCS ulterior lunii februarie 2011:
Rezultate evaluare UEFISCDI / CNCS 2011*: –

Ultimul număr apărut: Tomurile LII-LIII, 2006-2007

 • ANALELE STIINTIFICE ALE UNIVERSITATII AL. I. CUZA IASI. SERIE NOUA. SECTIUNEA III E LINGVISTICA

Din 2007: categoria C în evaluarea ERIH
Redactor-şef: Conf. dr. Ana Maria MINUŢ
Cod CNCSIS al revistei: 70
Categoria CNCSIS anterior lunii februarie 2011: D
Categoria CNCS ulterior lunii februarie 2011:
Rezultate evaluare UEFISCDI / CNCS 2011*: –

 • STUDII DE SLAVISTICA

Redactor-şef: Prof.dr. Livia COTORCEA
Cod CNCSIS al revistei: 207
Categoria CNCSIS anterior lunii februarie 2011: D
Categoria CNCS ulterior lunii februarie 2011:
Rezultate evaluare UEFISCDI / CNCS 2011*: –

 • INITIERI DIDACTICE

Website:  http://media.lit.uaic.ro/?page_id=8402

Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, ISSN 1841-5407

Contact: Prof. univ. dr. Mihaela Secrieru

Ultimul număr apărut: Nr. 17/2018 – serie întreruptă în anul 2019

INDEX/BDI: Baidu Scholar;CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities);Celdes;CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure); CNPIEC;DOAJ (Directory of Open Access Journals); EBSCO (relevant databases);EBSCO Discovery Service;Genamics JournalSeek;JournalTOCs; KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders); MLA International Bibliography;ProQuest (relevant databases); Ulrich’s Periodicals Directory/ulrichsweb;WorldCat (OCLC)

I. ANALELE STIINTIFICE ALE UNIVERSITATII AL. I. CUZA – IASI.SERIE NOUA MATEMATICA

Website: http://www.math.uaic.ro/~annalsmath/
Redactor-şef:Prof. dr. Cezar Oniciuc
ISSN: print 1221-8421, online 2344-4967
CiteScore 2016: 0.34, SJR 2016: 0.231
Cod CNCSIS al revistei: 61
Ultima evaluare CNCSIS: 2010
Categoria CNCSIS: A (2008-2014)
Ultimul număr apărut: Tom LXV, Nr. 2/ 2019 (info.)

I. ANALELE STIINTIFICE ALE UNIVERSITATII ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI (SERIE NOUA). STIINTELE EDUCATIEI

Website: http://www.psih.uaic.ro/cercetare/publicatii/anale_st.htm
Redactor-şef: Prof.dr. Teodor COZMA
Cod CNCSIS al revistei: 60
Ultima evaluare CNCSIS: 2010
Categoria CNCS: B
Ultimul număr apărut: Tom XX, 2016
Baze de date în care e inclusă revista: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus, Cabell’s Directories


II. PSIHOLOGIA SOCIALA. BULETINUL LABORATORULUI PSIHOLOGIA CAMPULUI SOCIAL

Website: http://www.psih.uaic.ro/~revpsihsoc/
Redactor-şef: Prof.dr. Mihai Dinu Gheorghiu
Cod CNCSIS al revistei: 100
Ultima evaluare: 2010
Categoria CNCS: B
Ultimul număr apărut: Volumul 32, 2013
Baze de date în care e inclusă revista: CEEOL, ProQuest, EBSCO


III. ANALELE ŞTIINŢIFICE ALE UNIVERSITĂŢII AL.I.CUZA IAŞI – SECŢIUNEA PSIHOLOGIE

Website: http://anale.psih.uaic.ro/
Redactor-şef: Prof.dr. Corneliu Eugen HAVÂRNEANU
Cod CNCSIS al revistei: 165
Ultima evaluare: 2010
Categoria CNCS: C
Ultimul număr apărut: Volumul 25, Nr.2 /2016
Baze de date în care e inclusă revista: C.E.E.O.L, EBSCO, Cabell’s Directories, Index Copernicus, ProQuest

I. ANALELE STINTIFICE ALE UNIVERSITATII ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI, TEOLOGIE ORTODOXA

Website: http://analeteologie-iasi.ro/
Redactor-şef: Prof.dr. Nicoleta Melniciuc Puica
Cod CNCSIS al revistei: PN-II-ACRED-AR-2012_0186
Ultima evaluare: 2012
Categoria CNCS: B
Ultimul număr apărut: Tom XVIII, Nr.1/2013

I. EASTERN JOURNAL OF EUROPEAN STUDIES

ISSN ediţia print: 2068-651X, ISSN ediţia on-line edition: 2068-6633
Website: http://ejes.uaic.ro/
Redactor-şef:
Prof.dr. Gabriela Pascariu
Ultimul număr apărut: Volum 10, Nr. 2/ 2019 (info.)
Baze de date în care e inclusă revista: CEEOL, DOAJ, EBSCO, ISI-ESCI (Emerging Sources Citation Index, Web of Science), ProQuest, RePEc, SCOPUS


II. CES Working Papers

Centrul de Studii Europene
ISSN 2067 – 7693
Website: http://www.ceswp.uaic.ro/index.htm
Redactor-şef: Lect. dr. Liviu Maha
Ultimul număr apărut:Volum 11, Nr.3/2019 (info.)

Baze de date în care e inclusă revista: CEEOL, DOAJ, EBSCO, Index Copernicus, ProQuest, RePEc, Ulrich`S Periodicals Directory, World Cat


III. EURINT

Website: cse.uaic.ro/eurint/proceedings/
Redactor-şef: Prof.dr. Gabriela Carmen PASCARIU
Ultimul număr apărut: Volum 6, 2019 (info.)

Baze de date în care e inclusă revista: DOAJ, CEEOL, RePEc, Thomson Reuters (2014, 2015, 2016), ISI Proceedings


Europa Strategică – serie întreruptă
Centrul de Studii Europene
ISSN 2068 – 4606
Website: http://www.cse.uaic.ro/p_buletin.htm
Redactor-şef:
Prof.dr. Gabriela Pascariu
Ultimul număr apărut: Volum 10, 2014 (serie  întreruptă)

I. Journal for Interdisciplinary Research on Religion and Science – JIRRS e-Journal al CCI-RFS – Centrul de Cercetare Interdisciplinară în Religie, Filosofie şi Ştiinţă

Website: http://www.religjournal.com/
Redactor-şef: Prof.dr. Pr. Gheorghe POPA

* UEFISCDI / CNCS a desfăşurat în 2011 o evaluare a revistelor şi editurilor din domeniul Ştiinţelor Umaniste.
Editura Universităţii Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi a obţinut categoria B pentru 9 domenii CNCS:

 • Istoria economiei; Istoria ştiinţei şi a tehnologiei. Istorie socială, economică şi politică. Istorie militară.
 • Arheologie şi arheometrie. Preistorie şi protoistorie. Istorie veche şi cultură antică. Studii clasice. Paleografie. Numismatică şi epigrafie.
 • Istorie medievală. Istorie modernă şi contemporană. Istorie colonială şi istorie universală.
 • Istoriografie, teorii şi metode ale istoriei; Istoria ideilor, istorie intelectuală. Memorie colectivă, identităţi, locuri ale memoriei, istorie orală. Genealogie. Heraldică şi sigilografie.
 • Istoria artelor şi arhitectura. Studii culturale. Memorie culturală şi patrimoniu. Patrimoniu cultural.
 • Mituri, ritualuri, reprezentări simbolice, teologie şi studii religioase. Etnografie.
 • Limba şi literatura română.
 • Limbi şi literaturi străine.
 • Filosofie şi istoria filosofiei. Epistemologie, logică şi filosofia ştiinţei. Etică şi bioetică.

Ultimul număr apărut: Volum 15/2010 (info.)

I. INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSERVATION SCIENCE

Website: http://www.ijcs.uaic.ro/
Publicat de: Arheoinvest – Interdisciplinary Platform
Redactor-şef: Prof.dr. Ion SANDU
Cod CNCSIS al revistei: SCOPUS-E-MAIL-16-01-2012
Ultima evaluare CNCSIS: 2012
Categoria CNCS: B (Scopus)
Ultimul număr apărut: Volum 10, Nr. 4/ 2019 (info.)

I. JOURNAL OF PLANT DEVELOPMENT – GRADINA BOTANICĂ ANASTASIE FATU IASI

Website: http://www.plant-journal.uaic.ro/
BDI: http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=4750
Redactor-şef: Prof.dr. Cătălin TĂNASE
Cod CNCSIS al revistei: 210
Ultima evaluare CNCSIS: 2011
Categoria CNCS: B+
Ultimul număr apărut: Volum 26/2019 (info.)
Baze de date în care e inclusă revista:EBSCO, CABI, Index Copernicus, CSA ProQuest, AGRICOLA (USDA NAL Catalog), Ulrich’s International Periodicals Directory, DOAJ, Electronic Sites of Leading Botany, Plant Biology and Science Journals, Electronic Journals Library (EZB), Smithsonian Institution Libraries, Georgetown Library, Open J-Gate, HELKA – Catalog of Libraries of Helsinki University, JournalSeek, BASE – Bielefeld Academic Search Engine, Academic Journals Database, AGRIS (FAO Agricultural Database), DRJI (Directory of Research Journals Indexing), UIF (Universal Impact Factor) UI Factor – 0,9031 (2012), CiteFactor – Academic Scientific Journals, Scientific Indexing Services – SINDEXS, EVISA, ESJIndex – Eurasian Scientific Journal Index, WorldWideScience

I. HUMAN AND SOCIAL STUDIES

Website: https://www.degruyter.com/view/j/hssr#

BDI:
https://www.worldcat.org/title/human-and-social-studies/oclc/923842067&referer=brief_results;
http://www.journaltocs.ac.uk/index.php?action=search;
https://philpapers.org/pub/178590?pub=178590;
https://publons.com/journal/61394/human-and-social-studies
Domeniu: Stiinte sociale
Publicat de: DE GRUYTER OPEN, Str. Bogumiła Zuga 32A, 01-811 Warsaw, Polonia
Redactor-şef: Prof.dr.Simona Motreanu
Online ISSN: 2285-5920
Limba: Engleza

Ultimul număr apărut: Volum 7, Nr.3/octombrie 2018 (info.)

Baze de date în care e inclusă revista: Baidu Scholar; CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities);Celdes; CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure); CNPIEC; EBSCO (relevant databases); EBSCO Discovery Service;  Google Scholar; J-Gate; JournalTOCs; KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders); Naviga (Softweco); Philosophy Documentation Center – Philosophy Research Index; PhilPapers; Primo Central (ExLibris); ReadCube; ResearchGate; Sherpa/RoMEO; Summon (Serials Solutions/ProQuest); TDNet; Ulrich’s Periodicals Directory/ulrichsweb; WanFang Data; WorldCat (OCLC);