Campusul Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, inclusiv căminele studenţeşti, beneficiază de conexiune  de mare viteză la reţeaua de comunicaţii de date a Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” gestionată de către Departamentul de Comunicaţii Digitale (DCD).

Reţeaua Universităţii este conectată la reţeaua naţională pentru educaţie şi cercetare RoEduNet, prin intermediul căreia atât studenții cât și cadrele didactice au acces la rețeaua academică pentru educație și cercetare la nivel european, GEANT. La RoEduNet (și implicit la GEANT) sunt conectate aproape toate universitățile din România cât și institute de cercetare, școli sau licee.  Prin intermediul aceleași rețele, RoEduNet, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași are acces și la rețeaua Internet în scop educațional și de cercetare.

 Accesul la reţeaua de comunicații de date a Universităţii este asigurat pentru toţi studenţii, în acord cu standardele în domeniu, folosind tehnologii de comunicaţie de mare viteză. Folosirea reţelei de comunicaţii se face după validarea datelor fiecărui student şi crearea contului unic de acces. Toate conturile de acces la rețeaua de comunicații de date pot fi folosite pentru autentificare și acces în orice instituție înregistrată în proiectul EDUROAM, în prezent majoritatea universităților de prestigiu din Europa fiind membre ale acestui proiect.

Contul de acces asigură conectarea atât la reţeaua pe cablu cât şi la reţeaua wireless a Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” precum și acces în cadrul proiectului EDUROAM la nivel european. Asigurarea securităţii şi confidenţialităţii comunicaţiilor de date prin reţea este realizată prin Politica și Planul de Securitate adoptate la nivelul Universității, prin Regulamentul de utilizare al rețelei RoEduNet, prin caracterul academic al acesteia în acord cu legislaţia în vigoare şi regulile de etichetă în reţeaua Internet. Conectarea la reţea se poate face doar folosind calculatorul personal sau sistemele de calcul puse la dispoziţie de către fiecare facultate în sălile special amenajate, biblioteci şi laboratoare. Formularul tip de înregistrare care trebuie completat (și trimis online) este disponibil pe site-ul http://register.uaic.ro. Pe același site se regăsesc informații recente despre sistemul de înregistrare și starea conturilor.

Problemele de acces/conectare la reţeaua de comunicaţii sunt sesizate prin intermediul unui sistem de tip HelpDesk disponibil prin email (support@uaic.ro) sau telefon (0232-201002). O serie de cămine studenţeşti beneficiază şi de acces la reţeaua de comunicaţii cablată de voce/telefonie a Universităţii.

Studenţii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” beneficiază de servicii de comunicaţii integrate în sistemul european pentru educaţie şi cercetare, în condiţii de performanţă şi securitate cel puţin comparabile cu cele din Universităţile europene.