Programe postdoctorale desfășurate în cadrul proiectelor cofinanțate din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013:

 În care Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza”  este beneficiar

În care Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” este partener

  • Performanță și excelență în cercetarea post doctorala în domeniul știintelor economice din România – POSDRU 59184
  • Studii post-doctorale în economie: program de formare continuă a cercetătorilor de elită (SPODE) POSDRU 61755
  • Studii postdoctorale în domeniul eticii politicilor de sănătate – POSDRU 61879
  • Ştiinţe socio-umane şi politice aplicative. Program de pregătire postdoctorală şi burse postdoctorale de cercetare – POSDRU 62259
  • Programe doctorale si post-doctorale de excelență pentru formarea de resurse umane înalt calificate pentru cercetare în domeniile Știintele Vieții, Mediului și Pământului – POSDRU 133391
  • Performanţă şi excelenţă în cercetarea doctorală și postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România – POSDRU 134197
  •  Performanţă şi excelenţă în cercetarea doctorală și postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România – POSDRU 142115