Nou! Burse postdoctorale în cadrul proiectului „Suport educațional și formativ pentru doctoranzi și tineri cercetători în pregătirea inserției în piața muncii”

 

Programe postdoctorale de cercetare avansată

 

Programe postdoctorale desfășurate în cadrul proiectelor cofinanțate din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013:

 În care Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza”  este beneficiar

În care Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” este partener

  • Performanță și excelență în cercetarea post doctorala în domeniul știintelor economice din România – POSDRU 59184
  • Studii post-doctorale în economie: program de formare continuă a cercetătorilor de elită (SPODE) POSDRU 61755
  • Studii postdoctorale în domeniul eticii politicilor de sănătate – POSDRU 61879
  • Ştiinţe socio-umane şi politice aplicative. Program de pregătire postdoctorală şi burse postdoctorale de cercetare – POSDRU 62259
  • Programe doctorale si post-doctorale de excelență pentru formarea de resurse umane înalt calificate pentru cercetare în domeniile Știintele Vieții, Mediului și Pământului – POSDRU 133391
  • Performanţă şi excelenţă în cercetarea doctorală și postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România – POSDRU 134197
  •  Performanţă şi excelenţă în cercetarea doctorală și postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România – POSDRU 142115