Prestigiu, inovaţie, excelenţă

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu 15 facultăți, aproximativ 25.000 de studenţi şi peste 700 de cadre didactice titulare, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu peste 600 de universități din străinătate. Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Universitatea în cifre

Anul universitar 2022-2023

 • Studenți

Numărul total de studenți (români, străini, în mobilități academice și an pregătitor): 24 287, din care:

 • Studenți români: 22 075
  • Studii de licență : 16 704
  • Studii de master: 4 603
  • Studii de doctorat: 768
 • Studenți străini (UE și non-UE): 1 974
  • Studii de licenţă: 1 375
  • Studii de master: 489
  • Studii de doctorat: 110
 • Studenți în mobilități academice: 129
  • Studii de licenţă: 108
  • Studii de master:14
  • Studii de doctorat:7
 • Post-doctorat:10
 • An pregătitor: 99

Numărul total de studenți (români, străini, în mobilități academice) pe facultăţi (licență, master, doctorat):

 • Biologie: 880
 • Chimie: 275
 • Drept și Centrul de Studii Europene: 2 023
 • Economie şi Administrarea Afacerilor:7 179
 • Educaţie Fizică şi Sport: 1 079
 • Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice: 2 474
 • Fizică: 355
 • Geografie şi Geologie: 1 124
 • Informatică: 1 519
 • Istorie: 579
 • Litere: 2162
 • Matematică: 592
 • Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei: 2 836
 • Teologie Ortodoxă: 949
 • Teologie Romano-Catolică: 152
 • Personal

Numărul total al personalului didactic titular este 752, din care:

 • profesori universitari: 176
 • conferenţiari universitari: 255
 • lectori universitari/ șefi lucrări: 240
 • asistenţi universitari: 81

Numărul total al personalului didactic angajat pe perioadă determinată este 48, din care:

 • lectori universitari: 7
 • asistenți universitari: 41

Numărul total al personalului didactic asociat: 825
Numărul total al personalului de cercetare: 118
Numărul total al personalului didactic auxiliar: 560
Numărul total al personalului nedidactic: 567

 • Cooperare internaţională

Anul 2020-2021

 • 630 de universități partenere din 68 de țări
 • Stagii de studiu incoming (Erasmus+ KA103, Erasmus+ KA107, SEE): 131
 • Stagii de practică incoming (Erasmus+ KA103, Erasmus+ KA107, SEE): 13
 • Stagii de predare incoming (Erasmus+ KA103, Erasmus+ KA107, SEE): 27
 • Stagii de studiu outgoing (Erasmus+ KA103, Erasmus+ KA107, SEE): 167
 • Stagii de practică outgoing (Erasmus+ KA103, KA107, SEE): 197
 • Stagii de predare outgoing (Erasmus+ KA103, Erasmus+ KA107, SEE): 21
 • Stagii de formare outgoing (Erasmus+ KA103, Erasmus+ KA107, SEE): 48
 • Proiecte de dezvoltare

Numărul total de proiecte pentru care s-a obținut finanțare prin Romanian Secondary Education Project (ROSE) este de 30 (2017-2021), din care:

 • Schema de Granturi Necompetitive pentru Universități (SGNU): 13 proiecte din care 3 în 2017 (runda I) și 10 în 2019 (runda a II-a);
 • Schema de Granturi Competitive pentru Sprijin Acordat Studenților (SGCU-SS): 3 proiecte în 2020 (runda a III-a);
 • Schema de Granturi Competitive pentru Universități – Programe de Vară (SGCU-PV): 12 proiecte din care 1 în 2017 (runda I), 8 în 2019 (runda a II-a) și 3 în 2020 (runda a III-a);
 • Schema de Granturi Competitive pentru Universități – Centre de Învățare (SGCU-CI): 2 proiecte din care 1 proiect în 2017 (runda I) și 1 proiect în 2019 (runda a II-a).

Valoare totală a proiectelor finanţate prin Romanian Secondary Education Project (ROSE) este de 15.426.575 lei.

Numărul total de proiecte pentru care s-a obținut finanțare prin Fondul de Dezvoltare Instituţională (FDI) este de 6 proiecte (în anul 2021), din care:

 • Domeniul 1: creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră): 1 proiect;
 • Domeniul 2: internaționalizarea învățământului superior din România: 1 proiect;
 • Domeniul 3: asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice din cadrul universităţilor: 1 proiect;
 • Domeniul 4: susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul universităților: 1 proiect;
 • Domeniul 5: îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice: 1 proiect;
 • Domeniul 6: susținerea cercetării de excelență din universități: 1 proiect.

Valoare totală a proiectelor finanţate prin Fondul de Dezvoltare Instituţională (FDI) în anul 2021 este de 1.987.000 lei.

Proiecte finanțate prin Fonduri Europene Structurale şi de Investiții în perioada de programare 2014 – 2020:

 • Programul Operațional Regional (POR): 2 proiecte în calitate de beneficiar (valoarea totală a proiectelor: 31.439.305,39 lei);
 • Programul Operațional Capital Uman (POCU): 5 proiecte din care 2 în calitate de beneficiar (valoarea totală a proiectelor: 11.600.886,68 lei) și 3 în calitate de partener (valoarea totală contractată de către UAIC: 5.808.212,28 lei). Încă 1 proiect a fost selectat pentru finanțare și se află în proces de contractare (valoarea totală a proiectului: 8.904.758,33 lei);
 • Programul Operațional Competitivitate (POC): 3 proiecte în calitate de beneficiar (valoarea totală a proiectelor: 96.783.927,31 lei);
 • Programul Operațional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (POPAM): 1 proiect în calitate de beneficiar (valoarea totală a proiectului: 553.876,16 lei);
 • Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA): 1 proiect în calitate de partener (valoarea contractată de către UAIC: 554.208,58 lei);
 • Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM): 1 proiect în calitate de solicitant selectat pentru finanțare și aflat în proces de contractare (valoarea totală a proiectului: 1.403.202,04 lei).
 • Cercetare 2021-2022

Programul Operațional Competitivitate (POC), AP1, Acțiunea 1.2.3 Parteneriate pentru transfer de cunoștințe: 1 proiect, acronim PRIVATESKY (încheiat în august 2021)

Proiecte de cercetare cu finanțare națională:

 • Planul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2015 – 2020  – PNCDI III
  • P1 – Dezvoltarea sistemului național de CD
   • SUBPROGRAMUL 1.1 Resurse umane
    • Proiecte de cercetare postdoctorală (PD): 6 proiecte
    • Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente (TE): 15  proiecte
    • Proiecte de mobilitate pentru cercetători cu experiență din diaspora (MCD): 2 proiecte
   • SUBPROGRAMUL 1.2  Performanță instituțională
  • P2 – Creșterea competitivității economiei românești prin CDI
   • SUBPROGRAMUL 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare (parţial)
    • Proiect experimental demonstrativ (PED): 6 proiecte
    • Transfer la operatorul economic (PTE): 1 proiect
  • P3 – Cooperare europeană și internațională
   • SUBPROGRAMUL 3.1 Bilateral/multilateral
    • Proiecte bilaterale Romania – Franța (Program de acțiuni integrate Brâncuși): 5 proiecte (încheiate în decembrie 2021)
    • Proiecte bilaterale România -Belgia: 2 proiecte
   • SUBPROGRAMUL 3.6 Suport (parțial)
    • Premierea participării la Orizont 2020: 1 proiect
  • P4 – Cercetare fundamentală și de frontieră
   • Proiecte complexe de cercetare de frontieră (PCCF): 2 proiecte (din care 1 coordonat de UAIC), 1 proiect încheiat în octombrie 2021
  • P5 – Cercetare în domenii de interes strategic
   • SUBPROGRAMUL 5.2. Participare la organismele și programele internaționale de cercetare în domeniul atomic şi subatomic
    • Modulul EURATOM-RO Fuziune: 1 proiect (UAIC partener), încheiat in 2021
    • Modulul CERN-RO: 2 proiecte (UAIC partener)
    • Modul FAIR-RO: 1 proiect

Proiecte FDI,  D6-Susținere cercetare: 1 proiect (cod CNFIS-FDI-2021-0501)

 Proiecte cu finanțare internațională

 • Programe ale Comisiei Europene:
  • Horizon 2020 – Research and Innovation programme: 12 proiecte, din care 7 în derulare
  • Programme COST – European Cooperation in Science and Technology: 26 acțiuni
  • DG Employment, Social Affairs and Inclusion Social Affairs: 2 proiecte
  • DG Justice and Consumers: 1 proiect (încheiat în 2021)
 • Alte programe internaționale:
  • Proiecte de colaborare dintre IUCN Dubna, Rusia și institutele din România: 8 teme de cercetare (încheiate în 2021)
  • Proiecte de cooperare Romania-Coreea: 2 proiecte
  • Proiecte de colaborare România-Republica Belarus (prin AR): 2 proiecte
  • The Royal Society International Exchanges award – Romania-UK: 1 proiect

Contract subsidiar pentru implementarea proiectului „Acces național electronic la literatura științifică pentru susținerea sistemului de cercetare și educație din ROMÂNIA – ANELIS PLUS 2020”

Granturi UAIC – 25 granturi, din care 4 încheiate în 2021

Contracte cu terți– 3 contracte

 • Cămine și cantine

Turul Virtual al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi