Contact

Adresa: Str. Toma Cozma, Nr. 3, RO-700554 – Iaşi
Telefon: 0232 20 1028
Fax: 0232 21 0660
E-mail: secretariat.fpse@uaic.ro
Website: http://www.psih.uaic.ro

Decan: Conf. univ. dr. Ștefan BONCU
Prodecan: Conf. univ. dr. Camelia SOPONARU
Prodecan: Conf. univ. dr. Simona BUTNARU

0
de studenţi
0
de cadre didactice titulare
0
cadre didactice asociate

Departamente

Departamentul de Psihologie
Director: Prof. univ. dr. Andrei Corneliu HOLMAN

Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei
Director: Prof. univ. dr. Alois GHERGUȚ

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Director: Prof. univ. dr. Ciprian CEOBANU

Specializări

Studii universitare

 • de licenţă (6 semestre):
  • Psihologie
   • Psihologie (IF și ID)
  • Ştiinţe ale educaţiei
   • Pedagogie (IF)
   • Psihopedagogie specială (IF)
   • Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (IF și ID)

Pentru detalii consultați Planurile de învățământ.

 • de masterat (4 semestre):
  • Psihologie
   • Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului (IF)
   • Psihologie educaţională şi consiliere (IF)
   • Psihologie clinică şi psihoterapie (IF)
   • Evaluare clinică, consiliere și psihoterapie de cuplu și familie (IF)
   • Evaluare clinică, consiliere și psihoterapie de cuplu și familie (la Focșani) (IF)
  •  Ştiințe ale educaţiei
   • Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale (IF)
   • Politici şi management în educaţie (IF)
   • Didactici aplicate pentru învăţământul primar (IF)
   • Educaţie timpurie (IF)
   • Masterat didactic în Geografie (IF)
   • Masterat didactic în Teologie (Teologie ortodoxă) (IF)
   • Masterat didactic în Biologie (IF)
   • Masterat didactic în Fizică (IF)
   • Masterat didactic în Educaţie fizică şi sport (IF)

Pentru detalii consultați Planurile de învățământ.

 • de doctorat (6 semestre):
  • Psihologie
  • Ştiinţe ale educaţiei

Pentru detalii consultați Planul de învățământ.

Prezentare

Începutul învățământului universitar de psihologie la Iași datează anterior înființării Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Psihologia figura printre disciplinele filosofice predate la Academia Mihăileană și Seminarul de la Socola.

Apreciată unanim pentru școala de psihologie socială, orientarea către domeniul clinic și psihoterapie și promovarea cercetării educaționale, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației pune la dispoziție o bază materială de cercetare cu numeroase laboratoare și instrumente specializate.

De asemenea, în ultimii ani, în cadrul facultății au fost implementate o serie de proiecte de cercetare pe teme cum ar fi: psihologia personalității, psihologia atitudinilor, psihologia comportamentelor relevante pentru conducerea auto, psihologia judecăților morale, psihologia performanțelor școlare, asistența psihopedagogică a elevilor cu dificultăți socio-materiale și a celor cu dizabilități.

În cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației funcționează două centre de cercetare, unul în Psihologie și unul în domeniul Științelor Educației, la activitățile cărora participă cadre didactice, doctoranzi și masteranzi ai facultății. Primul centru include mai multe laboratoare de cercetare, și anume: Hypnosis, Emotion & Cognition Lab, Laboratorul Psihologia participantului la trafic, Laboratorul Risc, reziliență și contexte sociale, Laboratorul de Științe Umane Clinice, Laboratorul Motivation, Self & Well-being, Laboratorul Stare de bine, stres și reziliență, Laboratorul de Psihologie Socială și Studii Interdisciplinare „Adrian Neculau”. Al doilea centru include Laboratorul Perspective istorice și filosofice în educație, Laboratorul Învățare, formare și dezvoltare profesională, Laboratorul Managementul talentelor, Laboratorul Cercetare fundamentală și aplicativă în educația specială, Laboratorul Politici și management în educație, Laboratorul Didactici și educație timpurie, Laboratorul Interculturalitate, migrație și educație, Laboratorul Educație și tehnologie.

Studenții și profesorii facultății sunt beneficiarii direcți ai unei investiții și ai unui amplu proiect de cercetare prin intermediul căruia se pune la dispoziție o platformă de e-learning. Platforma Blackboard Academic Suite permite accesul rapid la cursuri, discuții între colegi, studenți și profesori pe anumite teme, urmărirea personalizată a traseului academic a fiecărui student, realizarea de seminarii și cursuri online etc.

Parteneriatele încheiate cu facultăți de tradiție din Europa oferă atât studenților, cât și cadrelor didactice, posibilitatea de a pleca cu burse de studiu și de performanță, prin intermediul programelor Erasmus+, în țări precum Spania, Franța, Germania, Finlanda, Belgia, Olanda etc.

Absolvenții facultății vor putea deveni specialiști în psihologie clinică și psihoterapie, psihologie educațională sau psihologia muncii și a serviciilor, ori consilieri-psihologi în diverse companii. De asemenea, ei pot activa în domeniul științelor educației ca profesori, profesori psihopedagogi (consilieri), logopezi, profesori pentru învățământul special, profesori pentru învățământul preșcolar și primar.

Biblioteca de Pedagogie și Psihologie se află în corpul D al Universităţii, parter, Str. Toma Cozma, nr.3, 700554, Iaşi, Telefon: 0232 20 1127.

Cursuri demonstrative pentru elevi

Turul virtual al Facultății de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei