EVENIMENTE

În perioada 15 – 17 octombrie 2020 a avut loc cea de-a treia ediție a inițiativei Erasmus Days la care a luat parte și UAIC.

Pentru acest eveniment Serviciul Relații Internaționale a organizat o serie de activități online la care au fost invitați să ia parte toți studenții interesați de stagiile Erasmus. Printre acestea se numără concursul “Povestea mea ERASMUS în șapte cuvinte” unde foști și actuali studenți Erasmus au fost invitați să trimite o fotografie reprezentativă din stagiul Erasmus și să identifice 7 cuvinte cheie ale experienței lor. Toate imaginile înscrise în competiție au fost făcute publice pe 15 octombrie pe pagina de Facebook a UAIC, fiind desemnată câștigătoare fotografia care a obținut cele mai multe aprecieri și distribuiri. Premiul a constat în materiale promoționale Erasmus.

Tot pe data de 15 octombrie a fost organizată o sesiune informativă online unde reprezentanți ai Biroului Erasmus al UAIC au vorbit despre avantajele stagiilor Erasmus, condiții ce trebuie îndeplinite pentru a deveni student Erasmus și pașii necesari pentru desfășurarea unor mobilități în străinătate. La eveniment au fost invitați toți studenții UAIC interesați să afle mai multe detalii despre programul Erasmus, participanții având ocazia de a primi răspunsuri la întrebările legate de acest subiect. 

Sesiunea informativă a fost urmată de un tur ghidat online al UAIC în limba engleză realizat de către lect. univ. dr. Mihai BULAI de la Facultatea de Geografie și Geologie. Au fost invitați să participe la această activitate studenții internaționali aflați la UAIC la momentul respectiv, cât și alți studenți de la universitățile partenere ale UAIC interesați în desfășurarea de stagii Erasmus de studiu sau practică în Iași. 

Seria de activități Erasmus Days a continuat pe data de 16 octombrie cu o sesiune de testimoniale video în care studenți beneficiari ai stagiilor Erasmus de studiu și practică au împărtășit din experiența lor celor interesați.

Evenimentele Erasmus Days organizate la UAIC au putut fi urmărite pe pagina de Facebook Erasmus UAIC și au fost dedicate tuturor participanților la programul Erasmus, studenților interesați de stagii de studiu și practică Erasmus, cât și altor actori interesați.

În perioada 24-26 octombrie 2019 UAIC a organizat Seminarul „Universities in a Changing Europe: 30 years since the Fall of the Iron Curtain”, cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la căderea Cortinei de Fier. Evenimentul a reunit rectori și prorectori din universitățile membre ale Grupului Coimbra, Rețelei Utrecht, Consorțiului „Universitaria” și ale Consorțiului Universităților din Republica Moldova, România și Ucraina, precum și Universitatea din Konstanz și Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași. Seminarul a inclus prelegeri și dezbateri pe tema provocărilor cu care se confruntă universitățile europene în prezent, în particular cele legate de Brexit, răspândirea populismului și dezvoltarea tendințelor post-adevăr.

În cadrul Seminarului, reprezentanții universităților participante au semnat o declarație privitoare la provocările actuale ale universităților europene. Documentul reprezintă o poziție comună a instituțiilor semnatare, care se angajează să continue demersul de a promova spiritul înțelegerii și respectului față de identități sociale diferite, în contextul intoleranței care se manifestă din ce în ce mai intens în societățile europene. De asemenea, declarația presupune asumarea fermă a misiunii universităților de a căuta si apăra adevărul și spiritul critic în opoziție cu propagarea post-adevărului și stipulează convingerea că universitățile britanice ar trebui să își păstreze eligibilitatea în programele educaționale și de cercetare europene, indiferent de modul în care va fi decis „Brexit”-ul.

Vineri, 25 octombrie 2019, în Sala Senatului Universității a avut loc ceremonia organizată cu ocazia împlinirii a 25 de ani de parteneriat între Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Universitatea Konstanz din Germania. Din partea Universității Konstanz, la eveniment au participat Prof. univ. dr. Silvia Mergenthal, Prorector Relații Internaționale, Prof. univ. dr. Ulrike Stefani, coordonator academic al parteneriatului cu UAIC, Dr. Johannes Dingler, Director Relații Internaționale și Agnieszka Vojta, coordonator parteneriate est-europene. UAIC a fost reprezentată la eveniment de către Prof.univ.dr. Henri Luchian și Conf. univ. dr. Ioan Lihaciu. Doamna lector Susanne Lorenz a fost prezentă, de asemenea, din partea DAAD.Ceremonia s-a deschis cu o serie de alocuțiuni susținute de către reprezentați ai conducerilor celor două universități, în care au fost evidențiate cele mai importante repere ale cooperării în domeniul educațional și de cercetare dintre Iași și Konstanz și beneficiile pentru cele două instituții, precum și perspectivele de dezvoltare ale parteneriatului academic.  În cadrul evenimentului, profesori, cercetători și studenți ai UAIC – alumni ai Universității din Konstanz – au împărtășit din experiența dobândită pe parcursul vizitelor și stagiilor efectuate în instituția parteneră. Ceremonia s-a încheiat cu o sesiune de prezentări a proiectelor în derulare și a unor noi inițiative comune.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a găzduit, în perioada 7 – 11 octombrie 2019prima ediție a Săptămânii de Formare a Bibliotecarilor (Librarians’ Staff Training Week). Evenimentul a fost organizat de Serviciul de Relații Internaționale împreună cu Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”. Beneficiarii direcți au fost bibliotecarii, atât ieșeni cât și de la bibliotecile universităților partenere: Université Catholique de Louvain și University of Antwerpen (Belgia), University of Zagreb (Croația), University of Southern Denmark (Danemarca), Aristotle University of Thessaloniki (Grecia), City University of London (Marea Britanie), University of Gdansk, The Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw (Polonia), University of Coimbra (Portugalia) și Universidad Complutense de Madrid(Spania).

Programul evenimentului a inclus activități academice și culturale legate de rolul și viața bibliotecarilor. În ședința festivă, doamna Conf. Dr. Mireille RĂDOI, Directorul Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, București a susținut prelegerea 2020 Smart Braries – as Digital Citizenship Facilitators & Cultural Paladins. Invitații au participat zilnic la workshop-uri pe teme specifice, precum biblioteca digitală și publicul țintăpromovarea și marketing-ul biblioteciigestionarea colecțiilor specialepromovarea resurselor științifice și respectarea principiilor Open Accessinfrastructura ITîmprumutul interbibliotecarschimburi internaționale, cât și mese rotunde și întâlniri de lucru cu invitați de la Biblioteca Județeană „Gheorghe Asachi” Iaşi, Biblioteca Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” Iași, Biblioteca Centrală a Universităţii de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa” Iași și Biblioteca Universităţii de Arte „George Enescu” Iaşi.

Activitățile organizate pentru participanți au inclus turul campusului UAIC și al orașului Iași, vizitarea Palatului Culturii și a Grădinii Botanice din Iași. Evenimentul s-a încheiat cu o excursie în regiunea centrală a Moldovei, prilej de explorare a cadrului natural, de descoperire a patrimoniului cultural și de cunoaștere a moștenirii istorice a zonei.

Librarians’ Staff Training Week favorizează creșterea vizibilității Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” în rețeaua de biblioteci universitare din Europa, oferind prilej de consolidare a schimburilor de bune practici între participanți și organizatori, atât în domeniul biblioteconomiei, cât și al relațiilor internaționale. Totodată, evenimentul ilustrează rolul de pionierat al Universității „Alexandru Ioan Cuza” și al Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iași, prin organizarea primei manifestări de acest fel din țară.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a găzduit, în săptămâna 17 – 21 iunie 2019, cea de-a patra ediție a Erasmus+ International Staff Training Week, organizată de Serviciul de Relații Internaționale pentru 31 de oaspeți internaționali beneficiari de stagii de formare Erasmus+ din 14 Țări Partenere: Albania, Algeria, Armenia, Azerbaidjan, Belarus. China, Georgia, Israel, Maroc, Muntenegru, Serbia, Tunisia, Ucraina și Uzbekistan.

Programul evenimentului a inclus atât activități academice, cât și culturale foarte diverse, precum prezentarea evoluției programului Erasmus în cei 20 de ani la UAIC, susținută de Prof. Dr. Henri Luchian, Prorector pentru Relații Internaționale și coordonator instituțional Erasmus;  prelegerea intitulată Cross-Cultural Encounters and Personal Development, susținută de Prof. Dr. Adriana Zaiț, Directorul Școlii Doctorale de Economie și Administrarea Afacerilor; cursul introductiv pe tema „Limba, cultura și civilizația românească” susținut Dr. Arina Chirilă, Facultatea de Litere; prezentarea susținută de domnul Ștefan Velciu, expert al Agenției Naționale, pe tema programului Erasmus la nivel european și național – perspective structurale și financiare asupra trecutului, prezentului și viitorului; prezentări ale coordonatorilor Erasmus+ din facultățile UAIC; prezentarea Școlii de Vară JASSY organizată de UAIC, aflată la a doua ediție anul acesta; organizarea unor workshop-uri pe teme specifice și întâlniri de lucru individuale cu membri ai serviciilor și facultăților Universității, la cererea participanților, în funcție de interesele profesionale ale acestora.

Activitățile organizate pentru oaspeți au inclus și un târg de prezentare a universităților partenere și a culturii locale și naționale, organizat în Sala Pașilor Pierduți, o vizită la Muzeul Universității, un tur ghidat al Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”, prezentarea Welcome Center pentru studenții internaționali, turul campusului UAIC și al orașului Iași. Evenimentul s-a încheiat cu o excursie în regiunea centrală a Moldovei, prilej de explorare a cadrului natural, de descoperire a patrimoniului cultural și de cunoaștere a moștenirii istorice a zonei.

Erasmus+ International Staff Training Week contribuie, în primul rând, la cunoașterea directă a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași de către universitățile partenere cu care colaborează în cadrul Programului Erasmus+ KA107 (cu Țări Partenere), cât și la întărirea și dezvoltarea relațiilor de colaborare dintre acestea. Această săptămână de formare a fost o ocazie de schimburi de bune practici între participanți și organizatori, atât în domeniul proiectelor de schimburi academice, dar și al relațiilor internaționale în general.

La cea de-a 3a ediție a Erasmus+ Staff Training Week, organizată de UAIC în 2018, a participat personal academic și administrativ din universitățile partenere din 18 țări:  Albania, Algeria, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Coreea de Sud, Egipt, Georgia, Israel, Japonia, Maroc, Republica Moldova, Serbia, Tunisia, Ucraina, USA, Uzbekistan și Vietnam. Programul a inclus atât activități academice, cât și culturale și sociale: un prânz de bun venit, turul campusului, cină – prilej de socializare și de cunoaștere reciprocă, turul orașului organizat de Departamentul de Geografie, conferințe pe diverse teme de interes, un târg educațional pentru prezentarea ofertelor academice ale universităților participanților, o discuție în plen cu studenții internaționali de la universitățile ai căror reprezentanți au participat la Erasmus+ Staff Training Week, întâlniri individuale organizate la cerere (cu Departamentul de Cercetare, Serviciul Relații Internaționale, Departamentul de Resurse Umane, Departamentul de Comunicații Date, Departamentul de Statistică, Facultatea de Fizică, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor), vizite la Muzeul Universității, Grădina Botanică, Palatul Culturii, și, nu în ultimul rând, o excursie în Regiunea Moldovei.

Erasmus+ Staff Training Week a contribuit, în primul rând, la stabilirea unor contacte directe între Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași si universitățile partenere cu care colaborează în cadrul Programului Erasmus+ KA107, cât și la întărirea și creșterea relațiilor de colaborare dintre acestea. A fost o ocazie de schimburi de bune practici între participanți si organizatori, atât în domeniul proiectelor de mobilitate și schimburi academice, dar și al relațiilor internaționale în general.

Evenimentul Erasmus+ Staff Training Week a fost apreciat ca fiind de un real folos pentru toate universitățile implicate, motiv pentru care Biroul Erasmus+ a decis continuarea organizării lui în perioada 17 – 21 iunie 2019.

Erasmus Day, un eveniment cu tradiție la UAIC, este organizat la începutul fiecărui semestru de către Biroul Erasmus+ din cadrul Serviciului  Relații Internaționale.

În anul academic 2017 – 2018, au fost organizate două astfel de evenimete, primul având loc în luna martie, iar cel de-al doilea, în luna octobrie. Erasmus Day din toamna anului 2018 a fost organizat în parteneriat cu Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi (TUIAȘI), Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași (UMF), Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” (USAMV), Universitatea Națională de Arte „George Enescu” (UNAGE) și Primăria Municipiului Iași. Evenimentul a fost găzduit de către UAIC, scopul principal al acestuia fiind facilitarea integrării în spațiul academic și cultural ieșean a studenților internaționali veniți la UAIC.

Pe lângă Prof. dr. Henri Luchian, Prorector pentru Relații Internaționale și Parteneriate de Studii și Cercetare al UAIC, au mai transmis cuvinte de bun-venit domnul Primar Mihai Chirica, Excelența Sa, domnul Mihai Grădinaru, Consul Onorific al Franței în Iași, Excelența Sa, domnul Enrico Novella, Consul Onorific al Italiei în Iași, domnul Vincent Lorenzini, directorul Institutului Cultural Francez, doamna Petronela Gușă, customer service and teaching center coordinator la British Council Iași, doamna prof. univ. dr. Irina Lungu, Prorector de Relații Internaționale TUIAȘI, doamna prof. univ. dr. Monica Hăncianu, Prorector de Relații Internaționale UMF și domnul conf. univ. dr. Răzvan Radu-Rusu, Șef Departament Relații Internaționale USAMV.         

În încheierea evenimentului, câțiva dintre studenții Erasmus+ au împărtășit experiența lor Erasmus la Iași, făcând referire la multiplele avantaje și oportunități oferite de Programul Erasmus.

La final, oaspeții au asistat momente de muzică și dans oferite de Corala UAIC și studenți de la Universitatea de Arte „George Enescu”, după care au fost invitați în Sala Pașilor Pierduți, unde au degustat bucate tradiționale românești.

Departamentul de Relații Internaționale al Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași a găzduit, timp de o săptămână (15 – 19 mai 2017), în cadrul celei de-a doua ediții a Erasmus+ International Staff Training Week, 44 de participanți – personal academic și administrativ din universitățile partenere din 14 țări:  Algeria, Armenia, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Georgia, Israel, Kazahstan, Maroc, Moldova, Serbia, Tadjikistan, Tunisia, Ucraina, Uzbekistan. Programul a inclus atât activități academice, cât și culturale: prezentarea evoluției programului Erasmus în cei 19 ani la UAIC, susținută de Prof. Dr. Henri Luchian, coordonatorul instituțional Erasmus, workshop-ul intitulat Professional Narrabilities Revisited (Conf. Dr. Ovidiu Gavrilovici, Facultatea de Psihologie și Științele Educației), turul campusului și al orașului organizate de Departamentul de Geografie, prezentarea pe tema Integrării Europene (Lect.Dr. Sînziana Bălțătescu, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor), târgul educațional pentru prezentarea ofertelor academice ale universităților participanților, prezentarea intitulată Cross-Cultural Encounters And Personal Development (Prof. Dr. Adriana Zaiț, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor), Student Panel – o discuție în plen cu studenții internaționali de la universitățile participanților, care studiază acest semestru, o introducere asupra Geografiei turismului în regiunea Moldovei (Lect.Dr. Mihai Bulai, Facultatea de Geografie și Geologie), întâlniri organizate la cerere (cu Departamentul de Programe Didactice, Departamentul de Formare Continuă, Facultatea de Fizică, Facultatea de Litere, Departamentul Financiar-Contabil, Departamentul de Asigurare a Calității), vizite la Muzeul Universității, Grădina Botanică, Palatul Culturii și, nu în ultimul rând, o excursie în zona culturală extinsă a Iașului.

Erasmus+ International Staff Training Week contribuie, în primul rând, la cunoașterea directă a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași de către universitățile partenere cu care colaborează în cadrul Programului Erasmus+ KA107, cât si la întărirea si creșterea relațiilor de colaborare dintre acestea. A fost o ocazie de schimburi de bune practici între participanți și organizatori, atât în domeniul proiectelor de mobilitate si schimburi academice, dar și al relațiilor internaționale în general.

International Staff Training Week s-a desfășurat în cadrul Săptămânii Europene la UAIC, cu un ecou puternic în rândurile participanților din afara Uniunii Europene.

Your Content Goes Here

Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza”, împreună cu cele patru universități de stat din Iași (Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi”, Universitatea de Medicină și Farmacie ʺGrigore T. Popaʺ, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” și Universitatea de Arte „George Enescu”), au organizat, miercuri, 8 octombrie 2014, la ora 17.00, în Aula Magna ,,Mihai Eminescu”, întâlnirea cu studenţii Erasmus și Erasmus Mundus – „Erasmus Welcome Day”.

Scopul acestei întâlniri, organizată la UAIC la începutul fiecărui an universitar, este de a facilita integrarea în spaţiul academic şi cultural ieşean a studenţilor Erasmus și Erasmus Mundus de la universităţile partenere din spațiul UE si non-UE, care vin să studieze la Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi pe durata unui semestru sau a unui an universitar.

În cadrul acestui eveniment, reprezentanții celor 5 universități ieșene au adresat un cuvant de bun-venit oaspeţilor, după care asociaţia studenţească Erasmus (ESN Iași) a prezentat activităţile la care vor fi invitați studenții pe tot parcursul anului, iar foști studenți Erasmus și Erasmus Mundus au împartășit câte ceva din experiența lor Erasmus la Iași.

La final, oaspeții au degustat bucate tradiţionale româneşti, iar evenimentul s-a încheiat cu o horă moldovenească, alături de colegii români.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este o instituţie de referință în propunerea, implementarea şi gestionarea proiectelor europene din cadrul programelor Erasmus Mundus şi LLP-Erasmus.

UAIC este, din 2011, prima şi încă singura universitate din România coordonatoare de proiecte Erasmus Mundus. Universitatea coordonează 3 astfel de proiecte: EMERGE (parteneriatul incluzând 17 universităţi din U.E. şi universităţi din Republica Moldova, Ucraina, Belarus), IANUS (20 de universităţi din U.E. şi din Republica Moldova, Ucraina, Armenia, Georgia, Azerbaijan, Belarus) şi EDEN (15 universităţi din U.E. şi din Israel). Ca urmare a selecţiilor care au avut loc în aceste trei proiecte, aproximativ 120 de bursieri vor veni la UAIC pentru câte o mobilitate Erasmus Mundus în anul universitar 2013-2014.

În cadrul Programului LLP-Erasmus, în anul universitar 2011-2012, 451 de studenţi ai UAIC au beneficiat de mobilităţi de studiu şi practică, grantul lunar mediu fiind de 590 de Euro pentru mobilităţile de studiu (de regulă, 4,5 luni) şi de 660 Euro pentru mobilităţile de practică (3 luni). Există diferenţe individuale, corelate cu plafoanele lunare pe fiecare ţară, decise de Comisia Europeană. La întoarcere, toţi studenţii au primit o mică suplimentare din veniturile proprii ale universităţii, totalizând pentru un student 200 de euro (studiu) sau 100 euro (practică), în afara prevederilor şi obligațiilor programului Erasmus şi conform deciziei proprii a universităţii.

În fiecare an, universitatea dimensionează grantul mediu lunar în funcție de grantul instituțional pe care îl primește în acel an. Pentru anul universitar 2012-2013, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a putut majora grantul lunar mediu al studenților la 645 euro pentru fiecare lună de studiu, respectiv 672 euro pentru fiecare lună de practică din fondurile Programului LLP-Erasmus. Grantul lunar variază, conform plafoanelor lunare maximale pentru fiecare ţară de destinaţie. Prin această majorare, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” urmăreşte să acopere într-o mai mare măsură şi mai rapid cheltuielile de întreținere în străinătate ale studenților săi, după luarea acestei decizii majorarea putând fi plătită, ca regulă, în timpul șederii lor la instituțiile partenere. Universitatea a decis ca modesta suplimentare din fondurile ei proprii (în limita a 200, respectiv 100 de euro, de fiecare student) să mai fie acordată numai studenților care, prin comparație cu anul trecut, au primit în urma acestei majorări o creștere mai mică de 200 (sau 100) de euro a grantului total. În anul academic 2012-2013, 360 de studenţi ai Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi si-au încheiat sau încă îşi desfăşoară stagiile de studiu şi practică in cele 265 de universităţi europene partenere ale noastre în cadrul programului LLP-Erasmus; estimăm că alţi 70 de studenţi vor mai beneficia de stagii de practică în acest an.

Procesul de selecţie pentru mobilităţile de studiu Erasmus 2013-2014 a fost demarat în luna martie a acestui an şi este in curs de definitivare; conform rezultatelor primite până acum de la facultăţi, în această primă etapă aproximativ 300 de studenţi ai UAIC au fost declaraţi titulari ai unei mobilităţi de studiu Erasmus. În anul academic viitor, nivelul preliminat al grantului lunar este, până la aflarea valorii efective a grantului anual instituţional ce va fi primit de Universitate, de 600 euro/lună (studiu), respectiv grantul maxim lunar pe ţara de destinaţie, aşa cum a fost stabilit de Comisia Europeană (practică).

În cei 15 ani de participare activă în programul LLP-Erasmus, peste 4500 de studenţi ai UAIC au fost ambasadorii universităţii noastre la alte universităţi europene si aproximativ 900 de studenţi străini au ales universitatea noastră ca destinaţie a mobilităţii lor Erasmus. Dintre cele peste 3500 instituţii de învăţământ superior europene participante în programul LLP-Erasmus, UAIC se află intre primele 100 de universităţi în ceea ce priveşte numărul de studenţi şi de profesori ai universităţii care beneficiază de vizite Erasmus la universităţi partenere. (14.05.2013)

Biroul pentru Programe Comunitare din cadrul Departamentului de Relatii Internationale, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, organizează joi, 18 martie 2013, la ora 14.00, în Aula Magna ,,Mihai Eminescu”, întâlnirea informativă cu studenţii interesați de o mobilitate de studiu sau practică Erasmus.

Vezi aici afișul evenimentului. (18.02.2013)

Erasmus Open Doors – întâlnire organizată pentru studenţii români titulari ai unei mobilităţi LLP-Erasmus în anul universitar 2011-2012

În cadrul evenimentului Erasmus Open Doors, Biroul pentru Programe Comunitare organizează marţi, 31 mai 2011, la orele 14:00, în Sala Senatului Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” o întâlnire cu toţi studenţii titulari ai unei mobilităţi Erasmus pentru anul universitar 2011-2012.

La acest eveniment vor fi prezenţi viitori studenţi Erasmus şi reprezentanţi ai asociaţiilor studenţeşti Erasmus Student Network (ESN) şi Iniţiativa Erasmus Iaşi (IEI).

(18.05.2011)

Biroul pentru Programe Comunitare din cadrul Departamentului de Relatii Internationale, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iasi organizează miercuri, 19 octombrie 2011, la ora 17.00, în Aula Magna ,,Mihai Eminescu”, întâlnirea cu studenţii Erasmus – „Erasmus Welcome Day”.

Scopul acestei întâlniri este de a facilita integrarea în spaţiul academic şi cultural ieşean a studenţilor Erasmus de la universităţile europene, care vin să studieze la Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi pe durata unui semestru sau a unui an universitar.

În cadrul acestui eveniment, conducerea Universităţii va adresa un cuvant de bun-venit oaspeţilor, după care asociaţiile studenţeşti vor prezenta activităţile care vor fi organizate pe tot parcursul anului, în cadrul UAIC, pentru studenţii străini.

De asemenea, studenţii Erasmus vor primi materiale promoţionale din partea Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza” , se vor prinde într-o horă moldovenească alături de colegii români şi vor degusta din bucate tradiţionale româneşti. (10.10.2011)

Vezi fotografii de la eveniment AICI.

Subscribe

* indicates required