Contact

Adresă: B-dul Carol I, Nr. 20A, RO-700505 – Iaşi
Telefon: + 40 (232) 201070
Fax: + 40 (232) 217000
E-mail: feaa@uaic.ro
Website: https://www.feaa.uaic.ro

Decan: Prof. univ. dr. Cristina-Teodora ROMAN

Prodecan: Prof. univ. dr. Mircea GEORGESCU

Prodecan: Prof. univ. dr. Costel ISTRATE

Prodecan: Conf. univ. dr. Alexandru MAXIM

Prodecan: Prof. univ. dr. Constantin Cristian POPESCU

Prodecan: Conf. univ. dr. Bogdan Gabriel ZUGRAVU

0
de studenţi
0
de cadre didactice titulare
0
de cadre didactice asociate

Specializări

 • Studii universitare de licenţă (6 semestre):
  • Administrarea afacerilor
   • Administrarea afacerilor (în limba engleză) (IF)
   • Economia comerţului, turismului şi serviciilor (IF)
   • Economia comerţului, turismului şi serviciilor (la Bălţi – Republica Moldova)(IF)
  • Finanţe
   • Finanţe şi bănci (IF și ID)
   • Finanţe şi bănci (la Botoșani) (ID)
  • Contabilitate
   • Contabilitate şi informatică de gestiune (IF și ID)
  • Cibernetică, statistică şi informatică economică
   • Statistică şi previziune economică (IF)
   • Informatică economică (IF)
  • Economie şi afaceri internaţionale
   • Economie şi afaceri internaţionale (IF)
  • Management
   • Management (IF și ID)
  • Marketing
   • Marketing (IF)
  • Ştiinţe administrative
   • Administraţie publică (IF și ID)
   • Administraţie publică (la Botoșani) (ID)

Pentru detalii consultați Planurile de învățământ.

 • Studii universitare de masterat (4 semestre)
  • Administrarea afacerilor
   • Administrarea afacerilor (IF și IFR)
   • Management în turism (IF) (Bălți- Republica Moldova)
   • Management turistic şi hotelier (IF)
   • Managementul proiectelor (IF și IFR)
  • Informatică economică
   • Sisteme informaţionale pentru afaceri (IF)
   • Dezvoltare software și sisteme informatice de afaceri (în limba engleză)/  Software Development and Business Information Systems (IF)
  • Cibernetică şi statistică
   • Statistică şi actuariat în asigurări şi sănătate (IF)
   • Data mining (IF)
  • Contabilitate
   • Contabilitate, diagnostic, evaluare (IF)
   • Contabilitate, expertiză şi audit (IF)
   • Contabilitatea afacerilor (IF și IFR)
  • Economie
   • Economia şi dreptul afacerilor (interdisciplinar cu domeniul: Drept) (IF)
  • Economie şi afaceri internaţionale
   • Economie şi afaceri internaţionale (IF)
   • Afaceri internaţionale şi strategii interculturale (IF)
  • Finanţe
   • Finanţe – asigurări (IF)
   • Bănci şi pieţe financiare (IF)
   • Finanţe şi managementul riscului (în limba engleză) (IF)
  • Management
   • Achiziţii, distribuţie, logistică (IF)
   • Managementul organizaţiilor (IF)
   • Managementul resurselor umane (IF și IFR)
   • Managementul şi dezvoltarea resurselor umane (IF)
   • Managementul strategic al resurselor umane în Europa/ Strategic human resources management in Europe (în limba engleză) (IF)
  • Marketing
   • Analiză şi strategie de marketing (IF)
   • Marketing şi comunicare în afaceri (IF)
   • Negocieri-relaţii publice (IF)
  • Ştiinţe administrative
   • Administraţie publică (IF)

Pentru detalii consultați Planurile de învățământ.

 • Studii universitare de doctorat (6 semestre)
  • Economie
  • Management
  • Marketing
  • Finanţe
  • Informatică economică
  • Contabilitate
  • Cibernetică şi statistică
  • Economie şi afaceri internaţionale
  • Ştiinţe administrative

Pentru detalii consultați Fișele disciplinelor.

Prezentare

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași este una dintre cele mai dinamice facultăți, din punctul de vedere al programelor educaționale, al numărului de studenți, al perfecționării cadrelor didactice și al modernizării spațiilor de învățământ. Deși facultatea apare în structura Universității  „Alexandru Ioan Cuza” din Iași în 1962, tradiția învățământului superior economic a început la Iași în 1843, odată cu primul curs de economie politică, susținut de Ion Ghica la Academia Mihăileană.

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, prin cele 11 programe de studii universitare de licenţă, oferă bune oportunităţi de a acumula cunoştinţe şi abilităţi pentru un număr important de profesii din domeniile: economie, administrarea afacerilor și administrație publică. De asemenea, facultatea oferă un număr apreciabil de programe de master profesionale, atât la învățământ cu frecvență, cât și la învățământ cu frecvență redusă, precum și studii universitare de doctorat în domeniul economie și administrarea afacerilor.

Ca urmare a performanţelor atinse în procesul academic, facultatea dă valoare diplomei universitare pe piaţa muncii. În condiţiile transformărilor care se produc în societate şi economie, diplomele absolvenţilor de studii universitare economice de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, au o reputaţie deosebit de bună pe piaţa muncii. Societatea cunoașterii, economia digitală și globalizarea conferă o poziție privilegiată economiștilor, poziție susținută și de ultimele analize statistice la nivelul țărilor Uniunii Europene.

Asociațiile studențești – Liga Studenților Economiști și AIESEC – aduc un plus de vitalitate vieții studențești, organizând evenimente, proiecte științifice, educaționale și culturale, oferindu-le studenților sentimentul apartenenței la un mediu global de învățare, experiență internațională și oportunități de leadership.

În ultimii ani, FEAA a înregistrat schimbări importante de ordin cantitativ și calitativ, dobândind o bună reputație în învățământul superior economic din România. De asemenea, au fost intensificate preocupările de internaționalizare a educației economice. Facultatea dispune de două programe de studii universitare de licență în limba engleză (Business Administration, Economics and Finance) și de patru programe de studii universitare de masterat în limba engleză (Finance and Risk Management, Software Development and Business Information Systems, Marketing Management, Strategic Human Resource Management in Europe), iar un număr tot mai mare de studenți participă la programele de mobilități ERASMUS+.

În perioada următoare, facultatea își propune să asigure continuitatea dezvoltării facultății, precum și accentuarea schimbării, în concordanță cu exigențele civilizației umane din secolul XXI, bazate pe societatea cunoașterii. Facultatea are ca obiectiv să își consolideze statutul dobândit în procesul educațional și să asigure evoluția pentru obținerea excelenței în educație și cercetare pe domeniul Științe Economice și Administrarea Afacerilor.

Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor

Biblioteca FEAA a fost înfiinţată în anul 2002, când instituţia a sărbătorit 40 de ani. Deşi există Filiala de Ştiinţe Economice încă din anul 1964 în cadrul Bibliotecii Centrale Universitare Iaşi, din cauză că Facultatea s-a dezvoltat şi s-a modernizat, a devenit necesară înfiinţarea unei biblioteci proprii.

Biblioteca FEAA este o structură cultural-ştiinţifică de drept public write my assignment, fără personalitate juridică, parte integrantă a Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor. Ea participă la procesul instructiv-educativ şi de cercetare desfăşurat de Facultate, pe baza legislaţiei în vigoare şi în acord cu principiile Cartei Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”.

Colecţiile de documente sunt compuse din aproximativ 30.000 de volume (cărți și publicaţii periodice de specialitate în limbile română, engleză, franceză, germană); în plus, ea beneficiază și de o serie de Baze de date științifice, abonate la nivelul Universității „Alexandru Ioan Cuza”, prin intermediul Programului ANELIS PLUS.

Biblioteca este specializată în domeniul economic, dar având în vedere numeroasele discipline care se află în conexiune cu acesta, deţine publicaţii şi din domeniile social-politic, istorie, geografie, precum şi un fond de lucrări de referinţă (enciclopedii,  dicţionare, monografii, legislaţie).

Logistica include o reţea de computere (100 stații PC care asigură accesul la Internet și la Portalul FEAA); fotocopiatoare și imprimante aflate la dispoziția utilizatorilor; sistem de supraveghere video; sistem electronic anti-furt pentru fiecare volum.

Biblioteca FEAA este situată pe B-dul Carol I, nr. 22 A, Corpul B al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, et. 1, B 401, chiar în inima Facultăţii. Este organizată în sistem de acces liber la raft și dispune de o sală de lectură cu 240 de locuri.

Grație colecțiilor, amplasamentului, dotărilor logistice și a personalului său, Biblioteca FEAA a devenit una din cele mai importante surse de documentare pentru studenţii economişti şi nu numai.

Contact

Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor se află în Corpul B al Universităţii, etajul I, sala 401, B-dul. Carol I, nr. 22 A, 700505, Iaşi, Telefon: 0232 201652

Filiala de Ştiinţe Economice a Bibliotecii Centrale Universitare „M. Eminescu” se află în Corpul C al Universităţii, etajul III, Str. General Berthelot, nr. 11, 700483, Iaşi, Telefon: 0232 201452.

Cursuri demonstrative pentru elevi

Turul virtual al Facultății de Economie şi Administrarea Afacerilor