Contact

Adresa: B-dul Carol I, Nr.11, RO-700506 – Iaşi
Telefon: 0232 20 1054; 20 1154
Fax: 0232 20 1154
E-mail: asf.filosofie@uaic.ro
Website: https://www.fssp.uaic.ro/

Decan: Conf. univ. dr. Romeo ASIMINEI

0
de studenţi
0
de cadre didactice titulare
0
de cadre didactice asociate

 Departamente

Departamentul de Filosofie
Director: Prof.univ.dr. Petru BEJAN

Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială
Director: Conf.univ.dr. Romeo ASIMINEI

Departamentul de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene
Director: Prof. univ. dr. Virgil STOICA

Departamentul de Ştiinţe ale Comunicării
Director:  Conf.univ.dr. Ilie FÂRTE

 Specializări

Studii universitare

 • de licenţă (6 semestre):
  • Filosofie
   • Filosofie (IF)
  • Sociologie
   • Sociologie (IF)
   • Resurse umane (IF)
  • Ştiinţe politice
   • Ştiinţe politice (IF)
  • Asistenţă socială
   • Asistenţă socială (IF și ID)
  • Ştiinţe ale comunicării
   • Comunicare şi relaţii publice (IF)
  • Relaţii internaţionale şi studii europene
   • Relaţii internaţionale şi studii europene (IF)

Pentru detalii consultați Planurile de învățământ.

 • de masterat (4 semestre):
  • Sociologie
   • Securitate comunitară şi controlul violenţei (IF)
   • Sociologia organizaţiilor şi a resurselor umane (IF)
  • Asistență socială
   • Familia şi managementul resurselor familiale (IF)
   • Supervizare şi planificare socială (IF)
   • Probaţiune, mediere şi asistenţa socială a victimelor infracţiunilor (IF)
   • Starea de bine pe tot parcursul vieții și îmbătrânire sănătoasă / Lifelong well-being and healthy ageing (în limba engleză) (IF)
  • Ştiinţe politice
   • Politici publice şi management instituţional (IF)
   • Studii de dezvoltare internaţională/ Studies International Development (în limba engleză) (IF)
  • Filosofie
   • Filosofie aplicată şi management cultural (IF)
  • Ştiinţe ale comunicării
   • Relaţii publice şi publicitate (IF)

Pentru detalii consultați Planurile de învățământ.

 • de doctorat (6 semestre).
  • Filosofie
  • Sociologie
  • Ştiinţe politice
  • Ştiinţe ale comunicării

Pentru detalii consultați Planurile de învățământ.

Prezentare

Facultatea de Filosofie a reprezentat, în 1860, nucleul Universității din Iași, alături de Facultățile de Teologie și de Drept. De-a lungul timpului, în amfiteatrele facultății au conferențiat unele dintre cele mai ilustre nume ale intelectualității românești: Titu Maiorescu, Vasile Conta, Simion Bărnuțiu, Dimitrie Gusti, Ștefan Zeletin, Ion Petrovici, Mihai Ralea, Petre Andrei, Alexandru Claudian, Ștefan Bârsănescu, Vasile Pavelcu, Petre Botezatu, Ernest Stere.

De-a lungul deceniilor, facultatea și-a extins aria de activitate și colaborare, stabilind parteneriate cu instituțiile academice semnificative din România și cu angajatori publici și privați din domeniile filosofiei, sociologiei, științelor politice, relațiilor internaționale și studiilor europene, asistenței sociale, resurselor umane, științelor comunicării și relațiilor publice.

Studenții, masteranzii și doctoranzii facultății pot beneficia de stagii de studii și practică în străinătate, în primul rând în cadrul programului european Erasmus+, fructificând relațiile pe care Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice din Iași le are cu peste 60 de universități (din țări precum Germania, Franța, Spania, Portugalia, Italia, Grecia, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Belgia, Danemarca, Norvegia, Suedia, Elveția, Turcia, Republica Moldova, Ucraina, Belarus, Letonia, Lituania, Estonia, Georgia, Armenia, Azerbaidjan, dar și Statele Unite ale Americii sau Canada).

Cu o preocupare permanentă pentru pregătirea profesională a studenților săi, facultatea a încheiat peste 50 de parteneriate cu instituții publice,  ONG-uri și companii, oferindu-le studenților posibilități de practică, voluntariat, internship-uri și colaborări care constituie platforme pentru angajări viitoare. În plus, facultatea organizează periodic dialoguri între studenți și specialiști reputați din domeniile sale de activitate.

Absolvenții Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice pot urma o carieră de succes în domenii precum: învățământ preuniversitar și universitar, cultură, cercetare științifică, administrație publică locală și centrală, comunicare și relații publice, mass-media, studii de piață și de sondare a opiniei publice, resurse umane, politologie, relații internaționale și studii europene, politici sociale, politici publice și servicii sociale.

Biblioteca de Filosofie se găseşte lângă Casa de Cultură a Studenţilor, Str. Lăpuşneanu, nr. 11, 700750, Iaşi, Telefon: 0232 20 1155.

Cursuri demonstrative pentru elevi

Turul virtual al Facultății de Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice