Facultatea de Geografie şi Geologie
Departamentul de Geologie

Contact

E-mail: apostoae.liliana@uaic.ro
Telefon: 0232 20 1463
Adresa:  B-dul Carol I nr. 20 A, Iaşi, 700505
Website: geology.uaic.ro/muzee/mineralogie

Muzeograf: ing. geolog Liliana APOSTOAE

Accesul este liber pentru grupuri organizate de elevi şi studenţi.

Prezentare

Muzeul didactico – ştiinţific „Grigore Cobălcescu” are în patrimoniul său peste 25000 de eşantioane de minerale, minereuri şi roci, dintre care doar o parte sunt expuse în sălile  muzeului şi pe holurile Departamentului de Geologie. Cele mai vechi exponate aparţin colecţiei Krantz,  achiziţionată de profesorul Grigore Cobălcescu în anul 1888 de la firma  Dr. F. Krantz, Rheinisches Mineralien-Kontor, Bonn.

cobalcescu2

În cadrul muzeului exponatele sunt grupate astfel:

Sala I-a

– colecţii personale – roci, minerale şi minereuri din zone reprezentative ale României  care au constituit suportul elaborării unor teze de doctorat în domeniul geoştiinţelor.

Sala a II-a

– colecţia sistematică de minerale – cuprinde eşantioane din cele mai reprezentative ocurenţe din lume şi din România. În cadrul colecţiei se remarcă unele minerale a căror ocurenţe reprezintă localităţile tip pentru specia respectivă atât din România (ludwigit, nagyagit, silvanit, krennerit, rodocrozit) cât şi din lume (astrofilit, labrador, libethenit, manganit, nefelin etc.);
– colecţia de minereuri din România grupată după tipuri genetice de zăcăminte şi provincii metalogenetice;
– colecţia de geme şi roci ornamentale – prin cele 120 de exponate ilustrează mineralele şi rocile care pot fi folosite la confecţionarea podoabelor şi a obiectelor decorative (diamant, beril, smarald, topaz, ametist, granat, agat, marmură, sienit etc.);
– colecţia de monocristale include 80 de cristale de cuarţ, beril, ortoză, turmalină, rutil etc., precum şi unele cristale ce prezintă macle caracteristice (macla staurolitului, macla rutilului, macla leucitului şi altele);
– colecţia de texturi cuprinde texturi masive, vărgate (tigrate), rubanate simetrice, rubanate asimetrice, în geode, brecioase, în cocarde, celulare (cavernoase) din principalele zăcăminte din România.

calcedonie

Sala a III-a

– colecţia sistematică de petrografie – alcătuită din roci magmatice şi metamorfice din România şi din lume;
– colecţia Vezuviu – constituită din eşantioane de minerale şi roci rezultate în urma erupţiei vulcanului Vezuviu;
– colecţia de minerale şi roci din Alpii de Vest – cuprinde roci de presiune ultraînaltă din unitatea Brossaco – Isasca din Masivul Peninic Dora – Maira, inclusiv şisturi albe cu pirop din zona localităţii Case Parigi, unde a fost identificat pentru prima dată coesitul în roci terestre (Schopin, 1984) şi metaofiolite din versantul vestic al Masivului Mont Blanc.

 Program de vizitare:

Luni – Vineri:  între orele 9 – 15