Serviciul Audit Public Intern și Control Intern

Serviciul Audit Public Intern și Control Intern2024-04-22T10:52:48+03:00

Serviciul Audit Public Intern și Control Intern este o structură distinctă, aflată în subordinea directă a Rectorului UAIC, care desfășoară o activitate independentǎ și obiectivă.

Serviciul Audit Public Intern și Control Intern cuprinde douǎ componente funcţionale, Audit Public Intern şi Control Intern, şi efectuează activităţi de:

  • audit public intern – pentru furnizarea de asigurări managementului UAIC privind buna funcționare a sistemelor de management al riscurilor, de control şi guvernanță;
  • control intern – pentru realizarea verificǎrilor în vederea evaluǎrii modului de gestionare a mijloacelor materiale şi bǎneşti, raportat la cadrul legal şi procedural.

Contact

Telefon: 0232 20 1326, 0232 201102 int. 2444
Adresa:  B-dul Carol I, Nr. 11,700506, Iaşi, Corp J

Personal

Elena Monica MOIȘANU
E-mail:  monica.moisanu@uaic.ro
Telefon: 0232 20 1326

Petruţa Liliana ÎNSURĂȚELU 
E-mail: petruta.insuratelu@uaic.ro
Telefon: 0232 20 1326, 0232/201102 int 2444

Contact

Telefon: 0232 20 1326, 0232 201102 int. 2444
Adresa:  B-dul Carol I, Nr. 11,700506, Iaşi, Corp J

Personal

Diana-Lucia-Maria BALTARIU
E-mail: diana.baltariu@uaic.ro
Telefon: 0232/201102, int 2326

Costel-Sorin CHIRU
E-mail: costel.chiru@uaic.ro
Telefon: 0232/201102, int 2326