Serviciul Audit Public Intern și Control Intern

Serviciul Audit Public Intern și Control Intern2024-01-09T12:04:46+02:00

Serviciul Audit Public Intern și Control Intern este o structură distinctă aflată în subordinea directă a Rectorului UAIC.

Serviciul Audit Public Intern și Control Intern efectuează activităţi de:

  • audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management finaciar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
  •  consiliere menite să adauge valoare şi să îmbunătăţească procesele guvernanței, fără ca auditorii interni să îşi asume responsabilităţi manageriale;
  • control intern, pentru a evalua dacă activităţile supuse acestuia sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate.

Contact

Telefon: 0232 20 1326, 0232 201102 int. 2444
Adresa:  B-dul Carol I, Nr. 11,700506, Iaşi,
Corp J

Personal

Elena Monica MOIȘANU – activităţi de audit şi consiliere
E-mail:  monica.moisanu@uaic.ro,
Telefon: 0232 20 1326

Petruţa Liliana ÎNSURĂȚELU  – activităţi de audit şi consiliere
E-mail: petruta.insuratelu@uaic.ro
Telefon: 0232 20 1326, 0232/201102 int 2444

Documente

Regulament de organizare și funcționare al Biroului de Audit Public Intern
Carta auditului intern

Contact

Diana-Lucia-Maria BALTARIU – activităţi de control
E-mail: diana.baltariu@uaic.ro
Telefon: 0232/201102, int 2326
Adresa: Iaşi, B-dul Carol I, Nr. 11, cod poştal 700506, Corp J