cercetatr

Chestionar de analiză internă

În martie 2005, Comisia Europeană adoptă Recomandarea 2005/251/CE cu privire la Carta europeană a cercetătorului şi Codul de conduită pentru recrutarea cercetătorilor. Carta europeană a cercetătorului specifică rolurile, responsabilitățile şi prerogativele cercetătorilor şi angajatorilor. Carta şi Codul conţin 40 de principii şi condiţii generale care sunt structhr_excellence_logourate pe patru dimensiuni:

(1) Aspecte etice şi profesionale;
(2) Recrutare;
(3) Condiţii de muncă şi securitate socială;
(4) Training.

În data de 29 martie 2011 conducerea Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a semnat Declaraţia de aderare la Carta europeană a cercetătorilor şi Codul de conduită pentru recrutarea cercetătorilor. În acest context, Universitatea a început, alături de alte 61 de organizaţii europene, un proces în cinci paşi de implementare a Cartei & Codului cercetătorilor sub îndrumarea Comisiei Europene. Încheierea cu succes a procesului de implementare este recunoscut de Comisia Europeană prin acordarea unui logo.

Logo-ul a fost obţinut de universitate pe data de 10 aprilie 2014.

OTM-R garantează recrutarea celei mai potrivite persoane pentru postul respectiv, egalitatea de șanse și accesul tuturor, facilitează dezvoltarea unui portofoliu internațional (cooperare, competiție, mobilitate) și face ca cariera în cercetare să fie mai atractivă.

OTM-R aduce beneficii cercetătorilor, instituțiilor și sistemului de cercetare ca întreg. Per ansamblu, aceasta poate contribui la creșterea rentabilității investițiilor în cercetare!

Descărcaţi Raportul privind strategiile de Resurse Umane pentru încorporarea Cartei Europene a Cercetătorilor şi a Codului de Conduită  în Recrutarea de Cercetători

Paşii de urmat:

  • Evaluare externă (la 4 ani)

Renewal phase

→ OTM-R Checklist

→ Internal Review


Echipa de lucru, coordonată de Prof. univ. dr. Ionel Mangalagiu:

  1. conf. dr. Romeo ASIMINEI, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice
  2. conf. dr. Ruxandra CIULU, Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
  3. Elena FELICE, Șef SMACS
  4. reprezentant servicii resurse umane

Mai multe informaţii despre locuri de muncă în străinătate pe: http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/whatIsAResearcher

SAU:http://www.euraxess.gov.ro/ro/locuri-de-munca/in-romania.html