VEZI AICI Ghidul privind decontarea abonamentelor de transport pentru studenții UAIC

Facilități de transport pentru studenți pe traseele Companiei de Transport Public Iași

În conformitate cu prevederile Legii nr.199/2023 a învățământului superior și Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea dreptului copilului, republicată cu modificările și completărilor ulterioare, studenții cu vârsta de până la 30 de ani beneficiază de facilități pentru transportul în comun, după cum urmează:

 • studenții înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă cu vârsta de până la 30 de ani (buget, taxă, români, etnici români, străini), care circulă pe traseele Companiei de Transport Public Iași, pe raza Municipiului Iași beneficiază de tarif redus cu 90% pentru mijloacele de transport local în comun;
 • studenții cu unul sau ambii părinți decedați, precum și studenții proveniți din centre de plasament sau care au fost în plasament la familia extinsă, substitutivă sau la asistent maternal beneficiază de gratuitate la transportul în comun pe raza Municipiului Iași.

Abonamentele pentru studenți au valoarea în sumă de 110 de lei/30 de zile (conform Hotărârii Consiliului Local (H.C.L.) Iași nr. 189/30.05.2022), din care:

 • abonamentul studenților care beneficează de tarif redus cu 90% pentru mijloacele de transport local în comun va fi susținut astfel:
  • suma de 99 de lei este suportată prin bugetul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, corespunzător sumelor alocate în Contractul Instituțional anual;
  • suma de 11 de lei este suportată de către beneficiari.
 • abonamentul studenților care beneficează de gratuitate va fi susținut astfel:
  • suma de 110 lei este suportată de către Universitate.

Pentru detalii de utilizare a aplicației 24 Pay, studenții pot accesa site-ul Companiei de Transport Public Iași: https://www.sctpiasi.ro/tarife/24paystudenti.

Vezi și:

 • Legea nr.199/2023 a învățământului superior
 • Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea dreptului copilului
 • Hotărârea Consiliului Local (H.C.L.) Iași nr. 189/30.05.2022

Facilități de transport pentru studenți pe transportul intern feroviar

Acordarea facilităților la transport intern feroviar pentru studenții români/străini, în vârstă de până la 30 de ani,  se acordă în conformitate cu prevederile Legii nr.199/2023 a învățământului superior, Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea dreptului copilului și Hotărârii nr. 811/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru studenţi, după cum urmează:

 • studenții cu vârsta de până la 30 de ani, înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, cu finanțare de la buget și cu taxă, în toate ciclurile de studii de licență, master și doctorat, în baza legitimațiilor de student pentru reducere la transport eliberate de Universitate, beneficiază de:
  • bilete de călătorie cu reducere 90% din tariful de transport la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a;
  • abonamente cu reducere 90% din tariful de transport la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a.
 • studenții cu unul sau ambii părinţi decedaţi, precum şi studenţii proveniţi din centrele de plasament sau care au fost în plasament la familia extinsă, substitutivă sau la asistent maternal, în baza legitimațiilor de student pentru gratuitate la transport eliberate de Universitate, beneficiază de:
  • bilete de călătorie cu reducere 100% din tariful de transport la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a;
  • abonamente cu reducere 100% din tariful de transport la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a.

Pentru călătoria la clasă superioară sau la vagoanele de dormit şi cuşetă, studenții vor achita integral diferențele tarifare și tariful de rezervare conform solicitării.

Emiterea legitimațiilor de călătorie:

Legitimațiile de călătorie (tarif redus 90% sau cu gratuitate) pentru studenți se pot procura de la secretariatele facultăților.

Vezi și:

 • Legea nr.199/2023 a învățământului superior
 • Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea dreptului copilului
 • Hotărârea nr. 811/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru studenţi