Pe traseele Companiei de Transport Public Iași

 • În conformitate cu prevederile Legii nr.1/2011, art 205, studenții cu vârsta de până la 26 de ani beneficiază de facilități pentru transportul în comun.
 • Toți studenții cu vârsta de până la 26 de ani (buget, taxă, români, etnici români, străini), care circulă pe traseele Companiei de Transport Public Iași, zona 1, pot achiziționa de la tonetele Companiei de Transport Public Iași bilete cu două călătorii cu reducere 50% (pentru elevi și studenți).
 • Conform Hotărârii Consiliului Local (H.C.L.) Iași nr. 189/30.05.2022, începând cu data de 13.06.2022, studenții cu taxă, cu domiciliul/ reședința în Municipiul Iași, pot beneficia de abonament redus –zona 1 – 50% (55 lei). Aceasta se poate face după transmiterea către Compania de Transport Public Iași a bazei de date corespunzătoare. Pentru realizarea acestor baze de date, studenții cu taxă, cu reședința în termen de valabilitate, în Municipiul Iași (români, etnici români, străini), interesați de obținerea acestor facilități, se vor prezenta la administrația căminului (studenții cazați în căminele Universității) sau la secretariatul facultății (studenții care nu sunt cazați în căminele Universității) pentru verificarea vizelor de flotant și înscrierea în baza de date corespunzătoare.
 • Studenții orfani și cei proveniți din casele de copii beneficiază de gratuitate la transportul în comun pe raza Municipiului Iași (abonamente de tip studențesc cu drept de transport categoria 3 – gratuit).
 • Studenții români și străini cu studiile finanțate de la bugetul de stat prin Contract Instituțional beneficiază de abonament de tip studențesc, cu susținere financiară de la bugetul de stat, prin intermediul instituției de învățământ superior, în conformitate cu contractul încheiat între Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Compania de Transport Public Iași, precum și cu OMEN nr. 3131/05.02.2019. Potrivit OMEN nr. 3131/05.02.2019, susținerea financiară se realizează în limita sumei alocate prin Contractul Instituțional anual.
 • Abonamentele de tip studențesc menționate mai sus (valabile pentru zona 1 CTP) au valoarea în sumă de 110 de lei/ 30 de zile, din care:
  • suma de 47 de lei este suportată prin bugetul Municipiului Iași;
  • suma de 47 de lei este suportată prin bugetul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, corespunzător sumelor alocate în Contractul Instituțional anual;
  • suma de 16 de lei este suportată de către beneficiari.

Pentru detalii de utilizare a aplicației 24 Pay, studenții pot accesa site-ul Companiei de Transport Public Iași: https://www.sctpiasi.ro/tarife/elstudis

 • În cazul cardurilor care nu funcționează, au probleme de natură tehnică (primesc diferite erori în aplicatia 24 Pay – cod qr inexistent, eroare cod qr, card indisponibil etc), studenții vor suna la nr. 24 Pay de pe spatele cardului ElstudIS; în cazul în care problema nu se rezolvă, vor merge la sediul Companiei de Transport Public Iași (Biroul Exploatare -et. III).
 • În cazul în care studentul nu se regăsește în baza de date, acesta va contacta secretariatul Facultății pentru a se identifica motivul neconformității.

Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 189 din 30.05.2022  se poate consulta pe site-ul Primăriei Iași.

Vezi:

La transportul intern feroviar

Acordarea facilităților la transport intern feroviar pentru studenți:

Studenții români/străini, în vârstă de până la 26 de ani, beneficiază de:

 • legitimații de călătorie cu 50% reducere la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a și tarif de rezervare cu 50% reducere pentru călătoria cu trenurile cu regim de rezervare;
 • abonamente de călătorie lunare cu număr nelimitat de călătorii cu 50% reducere, la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a.

Studenţii orfani sau proveniţi din casele de copii, beneficiază de:

 • legitimații de călătorie gratuite, inclusiv tarif de rezervare gratuit, la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a;
 • abonamente de călătorie lunare cu număr nelimitat de călătorii gratuite, la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a.

Pentru călătoria la clasă superioară sau la vagoanele de dormit şi cuşetă, studenții vor achita integral diferențele tarifare și tariful de rezervare conform solicitării.

Emiterea legitimațiilor de călătorie:

Legitimațiile de călătorie cu tarif redus 50% sau gratuite pentru studenți se pot procura de la secretariatele facultăților.