Contact

Adresa: B-dul Carol I, nr.  18, Corp J

Șef serviciu : Gabriela ALEXOAEI
E-mail:
gabriela.alexoaei@uaic.ro
Telefon: 0232 20 1105
Fax: 0232 20 1148

Prezentare

Serviciul Achiziţii Publice are ca obiect principal de activitate realizarea achiziţiilor de bunuri/servicii şi, după caz, lucrări în conformitate cu Programul Anual al Achizițiilor Publice aprobat pentru exercițiul financiar în curs.

Contact

Șef Birou Achiziții Publice: Cosmin UNGUREANU
E-mail:
  cosmin.ungureanu@uaic.ro
Telefon:  0232 20 1102 int. 2139
Fax: 0232 20 1148

Prezentare

Activitatea Biroului Achiziții Publice are drept obiectiv atribuirea contractelor de achiziție conform Programului Anual al Achiziţiilor Publice, în conformitate cu procedurile și prevederile legislației achizițiilor publice, procedurilor de lucru și regulamentelor interne.

Personal și domenii de responsabilitate:

Ramona CREANGĂ
Telefon: 0232 20 1039
E-mail: ramona.creanga@uaic.ro
Realizează procedurile de achiziție pentru:

 • Furnizare alimente, dulciuri, băuturi răcoritoare, recipiente și ambaleje pentru alimente;
 • Servicii de publicitate și promovare;
 • Servicii pentru evenimente și organizare de seminarii;
 • Servicii de dezinsecție și deratizare.

Marius JECHEL
Telefon: 0232 20 1039
E-mail: marius.jechel@uaic.ro
Realizează procedurile de achiziție pentru:

 • Furnizare imprimante, cartușe de toner și de cerneală;
 • Furnizare telefoane, echipamente, accesorii pentru echipamente;
 • Lucrări sisteme de alarmare;
 • Servicii de reparații centrale incendii, antiefracție și video.

Daniela BRIGHIU
Telefon: 0232 20 1147
E-mail: daniela.brighiu@uaic.ro
Realizează procedurile de achiziție pentru:

 • Furnizare articole textile confecționate pentru dotarea căminelor;
 • Furnizare materiale igienico-sanitare;
 • Furnizare articole de unică folosinţă din hârtie și polietilenă pentru cantine;
 • Furnizare echipamente și haine de protecție.

Cristina Elena LUPU
Telefon: 0232 20 1139
E-mail: cristina.lupu@uaic.ro
Realizează procedurile de achiziție pentru:

 • Furnizare diverse aparate și produse medicale;
 • Furnizare aparate și echipamente sportive;
 • Servicii de transport terestru/aerian;
 • Furnizare piese de schimb pentru aparatura de cercetare.

Mihai Dan-IVĂNESCU 
Telefon: 0232 20 1039
E-mail: dan.ivanescu@uaic.ro
Realizează procedurile de achiziție pentru:

 • Lucrări de igienizare și reparații curente cămine și cantine, spații didactice și administrative, spații la Muzeul Universității;
 • Furnizare, reparare și întreținere mobilier;
 • Furnizare aparate de aer condiționat.

Irina URSACHI
Telefon: 0232 20 1039
E-mail: irina.ursachi@uaic.ro
Realizează procedurile de achiziție pentru:

 • Servicii de testare tehnică;
 • Furnizare reactivi chimici;
 • Servicii de reparare, întreținere, inspecții și testare tehnică a autovehiculelor.

Gabriela CREŢU
Telefon: 0232 20 1147
E-mail: gabriela.cretu@uaic.ro
Realizează procedurile de achiziție pentru:

 • Furnizare hârtie și carton pentru fotocopiatoare și tipărit, articole de birotică și papetărie;
 • Furnizare echipamente cantine, ehipament hotelier;
 • Furnizare produse informative și de promovare.

Cristian Alin- IGNAT
Telefon: 0232 20 1139
E-mail: cristian.ignat@uaic.ro
Realizează procedurile de achiziție pentru:

 • Furnizare articole pentru baie şi bucătărie, țevi, racorduri, accesorii, materiale izolatoare si izolante;
 • Furnizare aparatură de iluminat şi lămpi electrice;
 • Furnizare materiale pentru lucrări de construcţii.

Oana HARABAGIU
Telefon: 0232 20 1039
E-mail: oana.harabagiu@uaic.ro
Realizează procedurile de achiziție pentru:

 • Furnizare videoproiectoare, echipamente multimedia, aparate audio și video de înregistrare și redare, microfoane și difuzoare, accesorii pentru echipamente;
 • Furnizare sticlărie, materiale și consumabile de laborator.

Ramona ONOFREI
Telefon: 0232 20 1139
E-mail: ramona.onofrei@uaic.ro
Realizează procedurile de achiziție pentru:

 • Furnizare saci menajeri, saci pentru deșeuri, saci de ambalaj și diverse articole menajere și de toaletă din plastic;
 • Furnizare energie electrică;
 • Servicii poștale, servicii pază, servicii de formare.

Magdalena- POPA
Telefon: 0232 20 1105
E-mail: magdalena.popa@uaic.ro
Realizează procedurile de achiziție pentru:

 • Servicii de urbanism/proiectare;
 • Servicii de verificare, întreținere și reparare mijloace PSI (hidranți) și stingătoare;
 • Furnizare echipamente pentru stingere incediilor;
 • Lucrări construcții/reparații imobile inclusiv utilități.

Ștefania- PLEȘCAN
Telefon: 0232 20 1105
E-mail: stefania.plescan@uaic.ro
Realizează procedurile de achiziție pentru:

 • Furnizare pachete soft pentru securitatea datelor și antiviruși;
 • Furnizare piese și accesorii pentru computere;
 • Furnizare pachete software analitice, știinţifice, matematice sau previzionale.

Contact

Șef Birou Urmărire Contracte: Adina ȘERBAN
E-mail:
adina.șerban@uaic.ro
Telefon: 
 0232 20 1102 interior 2047
Fax: 0232 20 1117

Prezentare

 • Întocmirea contractelor de achiziție publică pentru fiecare dintre procedurile de achiziție finalizate de către Biroul Achiziții Publice;
 • Asigurarea monitorizării modului de implementare a contractelor de furnizare bunuri și servicii,precum și a comenzilor emise în urma achizițiilor directe;
 • Întocmirea ordonanțărilor pentru plata bunurilor și serviciilor furnizate de către operatorii economici;
 • Analiza modului în care operatorii economici își îndeplinesc obligațiile contractual și, funcție de situație, inițierea calculului de penalități, rețineri de garanții, emitere de documente constatatoare, conform legislației în vigoare.

Personal și domenii de responsabilitate:

Adina ȘERBAN
Telefon: 0232 20 2047
E-mail: adina.serban@uaic.ro

 • Întocmește contractele, actele adiționale și realizează monitorizarea contractelor/ comenzilor de furnizare bunuri și prestare servicii pentru: echipamente pentru laboratoare, alimente, reactivi chimici, servicii de reparare și întreținere a aparatelor de măsurare, servicii de monitorizare și control, servicii de transport (aerian și terestru);
 • Întocmește contractele și actele adiționale pentru contractele de servicii de proiectare, expertiză tehnică, furnizare de gaze naturale, servicii de reparații automobile, lucrări construcții/reparații imobile, inclusiv utilități.

Lorina SCRIPCARIU
Telefon: 0232 20 1047
E-mail: lorina.scripcariu@uaic.ro

 • Întocmește contractele, actele adiționale și realizează monitorizarea contractelor/ comenzilor de furnizare bunuri și prestare servicii pentru: articole pentru baie și bucătărie, țevi, racorduri, accesorii, materiale izolatoare și izolante; aparatură de iluminat și lămpi electrice; materiale pentru lucrări de construcții; conductori și accesorii; materii prime lemnoase; vopsele; materiale de sudură și produse de lipit, furnizare prin închiriere de butelii de gaz lichefiat; servicii de telefonie și de transmisie de date; servicii de tipărire și de livrare; furnizare servicii de reparare și întreținere a echipamentelor de tipărit;
 • Întocmește contractele și actele adiționale pentru contractele de servicii de reparații și revizii la instalații de climatizare; lucrări construcții/reparații imobile inclusiv utilități.

Diana POPA
Telefon: 0232 20 1047
E-mail: diana.popa@uaic.ro

 • Întocmește contractele, actele adiționale și realizează monitorizarea contractelor/comenzilor de furnizare bunuri și prestare servicii pentru: computere și accesorii/piese pentru acestea; infrastructura rețea; servicii de certificare a semnăturii electronice; aparate de aer condiționat; mobilier; mobilier urban; servicii de proiectare de mobilă; servicii de publicitate; servicii de dezinfecție, de dezinsecție și deratizare, servicii organizare de seminarii;
 • Întocmește contractele și actele adiționale pentru: combustibili auto, servicii de cadastru și intabulari; lucrări de igienizare/reparații imobile; servicii de reparare și de întreținere a computerelor personale.

Mihaela MINUT
Telefon: 0232 20 1047
E-mail: mihaela.minut@uaic.ro

 • Întocmește contractele, actele adiționale și realizează monitorizarea contractelor/ comenzilor de furnizare bunuri și prestare servicii pentru: pachete software; articole de unică folosinţă; articole textile; echipamente și materiale de protecţie; echipament de cantina/hotelier; echipamente electrocasnice; articole de birotică și papetărie; produse informative/promovare; servicii de impregnare a materialelor textile; servicii prestate de laboratoare medicale; extinctoare, încărcături pentru extinctoare; servicii de verificare, întreținere și reparare mijloace PSI (hidranți) și stingătoare;
 • Întocmește contractele și actele adiționale pentru: lucrări sisteme de alarmare.

Alexandra GHEORGHE
Telefon: 0232 20 1047
E-mail: alexandra.gheorghe@uaic.ro

 • Întocmește contractele, actele adiționale și realizează monitorizarea contractelor/ comenzilor de furnizare bunuri și prestare servicii pentru: produse curăţenie; medicamente, consumabile medicale; echipamente și accesorii multimedia; sticlărie, materiale și consumabile de laborator; servicii de auditare financiară; servicii de asigurare auto; servicii de colectare, transport și depozitare deșeuri menajere; servicii de formare; servicii de pază transport valori, de pază și intervenție la obiective (casierii); servicii de teleconferință; servicii juridice;
 • Întocmește contractele și actele adiționale pentru: energie electrică, servicii de urbanism, servicii de reparații centrale incendii, antiefracție și video.

Prezentare

Magazia Centrală a Universității (Depozitul Central) este o structură executivă din cadrul Serviciului Achiziţii Publice, subordonată Șefului de serviciu și coordonată de Șeful Biroului Urmărire Contracte. Depozitul central are un număr de 4 administratori financiari, cu atribuții de gestionari. În sarcina acestora intră primirea produselor de la delegații furnizorilor în conformitate cu angajamentele rezultate din contractele/comenzile încheiate cu Universitatea și, ulterior, după efectuarea recepției cantitative și calitative, distribuirea produselor către solicitanții/beneficiarii interni.

Personal și domenii de responsabilitate:

Cătălin INIMOSU
Telefon: 0232 20 1557
E-mail: catalin.inimosu@uaic.ro

 • Gestionează activitatea de  predare-primire, distribuție  a echipamentelor de natura mijloacelor fixe, software materiale electrice, sanitare, termice.

Gabriela ISTRATI
Telefon: 0232 201102 interior 2557
E-mail: gabriela.istrate@uaic.ro

 • Gestionează activitatea de  predare-primire, distribuție  a materialelor de birotică-papetărie, materialelor pentru editură, medicamente.

Viorica DUMITRACHE
Telefon: 0232 201557
E-mail: viorica.dumitrache@uaic.ro

 • Gestionează activitatea de  predare-primire, distribuție  a reactivilor, materialelor și consumabilelor pentru laboratoare, produselor de mobilier, aparate de aer condiționat, produse de natura obiectelor de inventar.

Lucian ARHIP
Telefon: 0232 201102 interior 2557
E-mail: lucian.arhip@uaic.ro

 • Gestionează activitatea de  predare-primire, distribuție  a materialelor de curățenie, dezinfectanți, detergenți, materiale protecție.
Anunțuri Achiziții Publice