Contact

Șef serviciu : Gabriela ALEXOAEI
E-mail gabriela.alexoaei@uaic.ro
Telefon: 
 0232 20 1105
Fax:
0232 20 1148; 0232 20 1117
Adresa: B-dul Carol I, nr.  18, Corp J

Prezentare

Biroul Achiziții Publice  – Telefon: 0232 20 1039, 0232 20 1147, 0232 20 1139
Șef Birou Achiziții Publice: Cosmin UNGUREANU
E-mail  cosmin.ungureanu@uaic.ro
Telefon: 
 0232 20 1102 int. 2039
Fax:
0232 20 1148

Biroul Urmărire Contracte  – Telefon: 0232 20 1047, Fax 0232 20 1117
Șef Birou Urmărire Contracte: Adina ȘERBAN
E-mail  adina.șerban@uaic.ro
Telefon: 
 0232 20 1047
Fax: 
0232 20 1117

Serviciul Achiziţii Publice are ca obiect principal de activitate realizarea achiziţiilor de bunuri/servicii şi, după caz, lucrări în conformitate cu Programul Anual al Achizițiilor Publice.

Structura  Serviciului Achiziții  Publice cuprinde: Biroul Achiziţii Publice, Biroul Urmărire Contracte  și Magazia Centrală a Universitații.

Biroul Achiziţii Publice cuprinde un număr de 9 responsabili cu achiziţiile, fiecăruia dintre aceştia fiindu-le repartizate domenii generice care cuprind tipurile de produse/servicii/lucrări ce urmează a fi achiziţionate şi care sunt aferente domeniilor de responsabilitate. Activitatea Biroului Achiziții Publice are drept obiectiv atribuirea contractelor de achiziție conform Programului Anual al Achiziţiilor Publice, în conformitate cu procedurile și prevederile legislației achizițiilor publice, procedurilor de lucru și regulamentelor interne.

Biroul Urmărire Contracte  cuprinde un număr de 4 administratori financiari, care au  atribuții referitoare la: întocmirea contractelor/comenzilor de achiziție publică potrivit domeniului de responsabilitate, gestionarea modului de derulare a achiziției în conformitate cu clauzele contractuale, arhivarea dosarelor de achiziții.

Magazia Centrală a Universității (Depozitul Central) este o structură executivă din cadrul Serviciului Achiziţii Publice subordonată Șefului de serviciu și coordonată de şeful Biroului Urmărire Contracte. Depozitul central are un numar de 5 administratori financiari, cu atribuții de gestionari. În sarcina acestora intră primirea produselor de la delegații furnizorilor în conformitate cu angajamentele rezultate din contractele/comenzile încheiate de către ofertanți cu Universitatea și, ulterior, după efectuarea recepției cantitative și calitative, distribuirea produselor către solicitanți/beneficiarii interni.

Anunțuri Achiziții Publice