Contact

Adresa: B-dul Carol I, Nr. 11, RO-700506 – Iaşi
Telefon: 0232 20 1063 / 20 1363
Fax: 0232 20 1313
E-mailinfochem@chem.uaic.ro
Website: http://www.chem.uaic.ro

Decan: Conf. univ. dr. Alin – Constantin DÎRŢU

Prodecan: Conf. univ. dr. Dalila BELEI

0
studenţi
0
de cadre didactice titulare
0
cadre didactice asociate

Departamente

 •  Departamentul de Chimie

Director: Prof. univ. dr. habil. Mihail-Lucian BÎRSĂ

Specializări

Studii universitare

 • de licenţă (6 semestre)
  • Chimie
   • Chimie (IF)
   • Biochimie tehnologică (IF)
   • Chimie medicală (IF)
   • Chimie medicală (la Bălți – Republica Moldova) (IF)
   • Chimie alimentară (IF)

Pentru detalii consultați Planurile de învățământ.

 • de masterat (4 semestre)
  • Chimie
   • Chimia mediului şi siguranţă alimentară (IF)
   • Chimia produselor cosmetice şi farmaceutice (IF)
   • Chimie clinică (IF)
   • Chimie criminalistică (IF)
   • Studii avansate în chimie (în limba engleză) (IF)
   • Alimentație și sport (IF)

Pentru detalii consultați Planurile de învățământ.

 • de doctorat (6 semestre)
  • Chimie

Pentru detalii consultați Planurile de învățământ. 

Prezentare

Chimia este în tot și în toate. Tot ceea ce ne înconjoară are la bază procese și transformări chimice. Studiul chimiei implică cunoașterea naturii lucrurilor și a evoluției proceselor în care sunt implicate. Dezvoltarea oricărei societăți are la bază cunoașterea, studiul proceselor și transformărilor, inclusiv a celor de natură chimică.

Pentru a realiza toate acestea este nevoie de specialiști în domeniu, înalt calificați. Facultatea de Chimie, prin programele de studiu pe care le oferă, pregătește specialiști în toate domeniile ce implică chimie și ţine pasul cu evoluția rapidă a societății, în ceea  ce privește cunoașterea și dezvoltarea. Studiul chimiei s-a impus ca o necesitate încă din 1878, când savantul Petru Poni înființează Catedra de Chimie, în cadrul Universității  „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. După o istorie sinuoasă, Facultatea de Chimie funcționează independent în cadrul UAIC, cu revenire din 1990.

Corpul profesoral al Facultăţii de Chimie este foarte bine pregătit, aspect reflectat şi de participările la numeroase stagii și proiecte de cercetare din țară și străinătate. Facultatea are parteneriate și colaborări cu toate facultățile de profil din țară, cu institute de cercetare, unități de producție în domeniu, precum și cu multe universități de prestigiu din străinătate.

Colaborarea cu alte universități din străinătate este unul dintre punctele forte ale facultății. Acordurile încheiate cu universități de prestigiu precum cele din Franța, Germania, Italia, Belgia, Grecia, Ungaria, Austria oferă studenților, doctoranzilor și cadrelor didactice posibilitatea de a efectua stagii de studiu și de cercetare în aceste universități.

Absolvenții Facultății de Chimie sunt bine pregătiți și se regăsesc în multe instituții, centre de cercetare, licee, școli şi universități din țară și străinătate. După încheierea facultății, absolvenții au posibilitatea să lucreze în mai multe domenii, dintre care cele mai căutate posturi ar fi: chimiști în institute de cercetare, chimişti în laboratoare de analize (medicale, mediu, farmaceutice), chimiști în fabrici de medicamente sau produse chimice, cadre didactice, promotori de produse și echipamente din domeniul chimic, farmaceutic și medical.

Facultatea continuă să țină legătura cu absolvenții chiar și după finalizarea studiilor, prin organizarea de simpozioane, manifestări științifice, concursuri, mese rotunde și conferințe.

Biblioteca de Chimie se află în corpul A al Universităţii, parter, B-dul Carol I, nr. 11, 700506, Iaşi, E-mail: bib.fiz@uaic.ro, Telefon: 0232 20 1151.

Cursuri demonstrative pentru elevi

Turul virtual al Facultății de Chimie