Contact

Telefon: 0232 20 1023
E-mail:doctorat@uaic.ro
Fax: 0232 20 1201
Adresa: Bulevardul Carol I nr. 11, 700506 Iaşi
Corp A , Rectorat, etaj II

 Prezentare

Rolul Compartimentului Studii Universitare de Doctorat este de a iniţia, sprijini şi promova activităţile care susţin buna desfăşurare a studiilor de doctorat în UAIC. Începând cu anul universitar 2005/2006, organizarea şi desfăşurarea doctoratului în UAIC şi-a schimbat fundamental forma si continutul, devenind al treilea ciclu de studii universitare şi, totodată, element de îmbinare între activitatea didactică şi cea de cercetare, în viziunea procesului Bologna.

Activităţi:

  • Consiliere cu privire la oferta de studii doctorale a UAIC, condiţiile de admitere şi etapele necesare parcurgerii programelor de studii universitare de doctorat;
  • Asistenţă în organizarea şi defăşurarea programelor de studii universitare de doctorat conform regulamentului instituţional;
  • Evidenţa centralizată a doctoranzilor IOSUD- UAIC şi actualizarea bazelor de date specifice pentru evidenţa numerică şi calitativă a acestora;
  • Întocmirea documentelor oficiale referitoare la activitatea doctoranzilor şi înaintarea către CNATDCU a dosarelor necesare validării tezelor de doctorat;
  • Participare la întocmirea prezentărilor sau rapoartelor referitoare la studiile universitare de doctorat solicitate la nivelul universităţii (CSUD, Rectorat) sau de către alte instituţii abilitate;
  • Implicare în implementarea şi derularea unor proiecte instituţionale în care sunt antrenaţi doctoranzii;
  • Facilitarea comunicării dintre CSUD şi şcolile doctorale;
  • Consilierea şi întocmirea unor documente privind susţinerea tezei de abilitare, dobândirea calităţii de conducător de doctorat şi afilierea la IOSUD- UAIC.

Personal

Nicoleta-Mihaela LEONTIE
E-mail: mleontie@uaic.ro
Telefon: 0232 20 1023

Mihaela IABLONSCHI
E-mail: mihiab@uaic.ro
Telefon: 0232 20 1023

Simona TURCU
E-mail: simona.turcu@uaic.ro
Telefon: 0232 20 1023

Elena Violeta TĂNASE
E-mail: elena.tanase@uaic.ro
Telefon: 0232201023

Studii universitare de doctorat