Regulamente privind activitatea profesională a studenților

Licență și master

Doctorat

Regulamente privind examenele de finalizare a studiilor

Metodologii/ regulamente privind organizarea și desfășurarea admiterii

Anul universitar 2023-2024

Anul universitar 2022-2023

Anul universitar 2021-2022

Anul universitar 2020-2021

Proceduri privind desfășurarea online a activităților (evaluare, admitere, finalizare studii)

Regulamente privind desfășurarea procesului educațional

Regulamentul Serviciilor pentru Studenţi

Acordarea Taberelor Studențești

Mobilități în cadrul Consorțiului Universitaria

Alte regulamente

Statutul studenților înmatriculați la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași