Pe această pagină puteţi găsi şi descărca documentele Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Documentele sunt în format PDF. Pentru a le putea descărca aveţi nevoie de programul Adobe Reader, care poate fi descărcat gratuit apăsând butonul de mai jos:

Documente oficiale

 

Legislație

Carta  Universităţii

Carta Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, inclusiv Codul de Etică

Regulamente ale Universității

Regulamente ale Universității

Regulamente privind activitatea profesională a studenților

Licență și master

 

 

Doctorat

Regulamente privind examenele de finalizare a studiilor

Metodologii/ regulamente privind organizarea și desfășurarea admiterii

Licență

Master

Programe de conversie

Doctorat

Programe postdoctorale

Proceduri privind desfășurarea online a activităților (evaluare, admitere, finalizare studii)

Regulamente privind desfășurarea procesului educațional

Cercetare

Relaţii internaţionale

Angajaţi

Alte documente:

LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi – Republicare

Carta Universităţii din perioada 7.09. 2011-25.06.2019

Etică

Reprezentare şi alegeri

Institutul de Cercetări Interdisciplinare (ICI)

Studenţi

Rapoarte de activitate

Raport de activitate 2022

Raport de activitate 2021

Raport de activitate 2020

Raport de activitate 2020-sinteză

Raport de activitate 2016-2019

Raport de activitate 2016-2019 -sinteză

Raport de activitate 2018

Raport de activitate 2017

Raport de activitate 2016

Raport 2012- 2016

Raport februarie 2012- februarie 2016

Rapoartele de activitate pentru anul 2014

Rapoartele de activitate ale Universităţii pentru anul 2013:

Rapoarte de activitate ale conducerii universităţii pentru anul 2010:

Rapoartele de activitate ale Universităţii pentru anul 2012:

Referatele Comisiilor de specialitate ale Senatului:

Alte rapoarte de activitate

Rapoarte de evaluare

Raport de autoevaluare

Declarații de avere și interese