Pe această pagină puteţi găsi şi descărca documentele Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Documentele sunt în format PDF. Pentru a le putea descărca aveţi nevoie de programul Adobe Reader, care poate fi descărcat gratuit apăsând butonul de mai jos:

Documente oficiale

 

Legislație

Carta  Universităţii

Carta Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, inclusiv Codul de etică și deontologie universitară (2024)

Regulamente ale Universității

Regulamente ale Universității

Regulamente privind activitatea profesională a studenților

Licență și master

 

 

Doctorat

Postdoctorat

Regulamente privind examenele de finalizare a studiilor

Metodologii/ regulamente privind organizarea și desfășurarea admiterii

Licență

Master

Programe de conversie

Doctorat

Programe postdoctorale

Proceduri privind desfășurarea online a activităților (evaluare, admitere, finalizare studii)

Regulamente privind desfășurarea procesului educațional

Cercetare

Relaţii internaţionale

Angajaţi

Alte documente:

LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi – Republicare

Hotararea 970/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea şi combaterea hărţuirii pe criteriul de sex, precum şi a hărţuirii morale la locul de muncă

Carta Universităţii din perioada 7.09. 2011-25.06.2019

Etică

Reprezentare şi alegeri

Institutul de Cercetări Interdisciplinare (ICI)

Studenţi

Rapoarte de activitate

Raport de activitate 2023

Raport de activitate 2022

Raport de activitate 2021

Raport de activitate 2020

Raport de activitate 2020-sinteză

Raport de activitate 2016-2019

Raport de activitate 2016-2019 -sinteză

Raport de activitate 2018

Raport de activitate 2017

Raport de activitate 2016

Raport 2012- 2016

Raport februarie 2012- februarie 2016

Rapoartele de activitate pentru anul 2014

Rapoartele de activitate ale Universităţii pentru anul 2013:

Rapoarte de activitate ale conducerii universităţii pentru anul 2010:

Rapoartele de activitate ale Universităţii pentru anul 2012:

Referatele Comisiilor de specialitate ale Senatului:

Alte rapoarte de activitate

Rapoarte de evaluare

Raport de autoevaluare

Declarații de avere și interese