Pe această pagină puteţi găsi şi descărca documentele Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Documentele sunt în format PDF. Pentru a le putea descărca aveţi nevoie de programul Adobe Reader, care poate fi descărcat gratuit apăsând butonul de mai jos:

Documente oficiale

Legislație

Carta Universităţii şi regulamentele subsecvente

Carta universităţii şi regulamentele incorporate

Regulamente de studii

Cercetare

Relaţii internaţionale

Angajaţi

Alte documente:

LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi – Republicare

 

Etică

Reprezentare şi alegeri

 

Institutul de Cercetări Interdisciplinare (ICI)

Studenţi

Raport de activitate 2017

Raport de activitate 2016

Raport 2012- 2016

Raport februarie 2012- februarie 2016

Rapoartele de activitate pentru anul 2014

Rapoartele de activitate ale Universităţii pentru anul 2013:

Rapoarte de activitate ale conducerii universităţii pentru anul 2010:

Rapoartele de activitate ale Universităţii pentru anul 2012:

Referatele Comisiilor de specialitate ale Senatului:

Alte rapoarte de activitate

Rapoarte de evaluare

Raport de autoevaluare