Domenii, specializări și forme de învățământ

din Hotărârea Guvernului nr. 650/2023 pentru modificarea anexelor nr. 1—6 la Hotărârea Guvernului nr. 367/2023 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2023—2024, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 din 4 august 2023

Forme de învățământ:

 • IF- învățământ cu frecvență (la ZI)
 • IFR – învățământ cu frecvență redusă
 • ID – învățământ la distanță

Facultatea de Biologie

 • Biologie
  • Biologie (IF)
  • Biochimie (IF)
 • Ştiinţa mediului
  • Ecologie şi protecţia mediului (IF)

Pentru detalii consultați Planurile de învățământ.

Facultatea de Chimie

 • Chimie
  • Chimie (IF)
  • Biochimie tehnologică (IF)
  • Chimie medicală (IF)
  • Chimie medicală (la Bălți – Republica Moldova) (IF)
  • Chimie alimentară (IF)

Pentru detalii consultați Planurile de învățământ.

Facultatea de Drept

 • Drept
  • Drept (IF și IFR)

Pentru detalii consultați Planurile de învățământ.

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

 • Administrarea afacerilor
  • Administrarea afacerilor (în limba engleză) (IF)
  • Economia comerţului, turismului şi serviciilor (IF)
  • Economia comerţului, turismului şi serviciilor (la Bălţi – Republica Moldova) (IF)
 • Finanţe
  • Finanţe şi bănci (IF și ID)
  • Finanţe şi bănci (la Botoșani) (ID)
 • Contabilitate
  • Contabilitate şi informatică de gestiune  (IF și ID)
 • Cibernetică, statistică şi informatică economică
  • Statistică şi previziune economică (IF)
  • Informatică economică (IF)
 • Economie şi afaceri internaţionale
  • Economie şi afaceri internaţionale (IF)
 • Management
  • Management (IF și ID)
 • Marketing
  • Marketing (IF)
 • Ştiinţe administrative
  • Administraţie publică (IF și ID)
  • Administraţie publică (la Botoșani) (ID)

Pentru detalii consultați Planurile de învățământ.

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

 • Educaţie fizică şi sport
  • Educaţie fizică şi sportivă (IF)
  • Sport și performanță motrică (IF)
 • Kinetoterapie
  • Kinetoterapie și motricitate specială (IF)
  • Kinetoterapie și motricitate specială (la Chișinău-Republica Moldova) (IF)

Pentru detalii consultați Planurile de învățământ.

Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice

 • Filosofie
  • Filosofie (IF)
 • Sociologie
  • Sociologie (IF)
  • Resurse umane (IF)
 • Ştiinţe politice
  • Ştiinţe politice (IF)
 • Asistenţă socială
  • Asistenţă socială (IF și ID)
 • Ştiinţe ale comunicării
  • Comunicare şi relaţii publice (IF)
 • Relaţii internaţionale şi studii europene
  • Relaţii internaţionale şi studii europene (IF)

Pentru detalii consultați Planurile de învățământ.

Facultatea de Fizică

 • Fizică
  • Fizică (IF)
  • Fizică (în limba engleză) (IF)
  • Fizică medicală (IF)
  • Fizică informatică (IF)
 • Știinţe inginereşti aplicate
  • Fizică tehnologică (IF)
  • Fizică tehnologică (Bălţi – Republica Moldova) (IF)

Pentru detalii consultați Planurile de învățământ.

Facultatea de Geografie şi Geologie

 • Geografie
  • Geografie (IF)
  • Geografia turismului (IF)
  • Geografia turismului (în limba franceză) (IF)
  • Geografia turismului (în limba engleză) (IF)
  • Planificare teritorială (IF)
  • Planificare teritorială (la Focșani) (IF)
  • Hidrologie şi meteorologie (IF)
 • Stiinţa mediului
  • Geografia mediului (IF)
 • Geologie
  • Geochimie (IF)
 • Inginerie geologică
  • Inginerie geologică (IF)
  • Inginerie geologică (Bălți – Republica Moldova) (IF)

Pentru detalii consultați Planurile de învățământ.

Facultatea de Informatică

 • Informatica
  • Informatică (IF)
  • Informatică (în limba engleză) (IF)

Pentru detalii consultați Planurile de învățământ.

Facultatea de Istorie

 • Istorie
  • Istorie (IF și ID)
  • Istorie (la Focșani) (ID)

Pentru detalii consultați Planurile de învățământ.

Facultatea de Litere

 • Limbă şi literatură
  • Filologie clasică (Limba latină  – Limba greacă veche) (IF)
  • Limba şi literatura română – Literatură universală şi comparată (IF)
  • Limba şi literatura română – Limba și literatura latină (IF)
  • Limba şi literatura română – Limba şi literatura modernă (engleză/ franceză/ germană/ rusă/ italiană/ spaniolă) (IF)
  • Literatură universală şi comparată –  Limbă şi literatură modernă (engleză/ franceză/ germană/ rusă/ italiană/ spaniolă)  (IF)
  • Literatură universală şi comparată – Limba şi literatura română (IF)
  • Limbă şi literatură modernă  (engleză/ franceză/ germană/ rusă/ italiană/ spaniolă) – Limbă şi literatură română (IF)
  • Limba şi literatura modernă (engleză/ franceză/ germană/ rusă/ italiană/ spaniolă)  – Limba şi literatura modernă (engleză/ franceză/ germană/ rusă/ italiană/ spaniolă) (IF)
  • Limbă şi literatura modernă (engleză/ franceză/germană/ rusă/ italiană/ spaniolă) – Limba și literatura latină (IF)
  • Limba şi literatura modernă (engleză/ franceză/ germană/ rusă/ italiană/ spaniolă)  – Literatură universală şi comparată (IF)
  • Limba şi literatura română – Limba şi literatura modernă (engleză/ franceză/ germană/ rusă/ italiană/ spaniolă) (la Focșani) (IF)
 • Studii culturale
  • Studii americane (în limba engleză) (IF)
 • Limbi moderne aplicate
  • Traducere şi interpretare (engleză; franceză; germană) (IF)
 • Știinţe ale comunicării
  • Jurnalism (IF)

Pentru detalii consultați Planurile de învățământ.

Facultatea de Matematică

 • Matematică
  • Matematică (IF)
  • Matematică  informatică (IF)

Pentru detalii consultați Planurile de învățământ.

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

 • Psihologie
  • Psihologie (IF și ID)
 • Ştiinţe ale educaţiei
  • Pedagogie (IF)
  • Psihopedagogie specială (IF)
  • Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (IF și ID)

Pentru detalii consultați Planurile de învățământ.

Facultatea de Teologie Ortodoxă

 • Teologie
  • Teologie ortodoxă pastorală (IF)
  • Teologie ortodoxă pastorală (la Chișinău – Republica Moldova) (IF)
  • Teologie ortodoxă asistenţă socială (IF)
 • Arte vizuale
  • Artă sacră (IF)

Pentru detalii consultați Planurile de învățământ.

Facultatea de Teologie Romano – Catolică

 • Teologie
  • Teologie romano – catolică asistenţă socială (IF)
  • Teologie romano – catolică pastorală (IF)

Pentru detalii consultați Planurile de învățământ.

Vezi și: