Adresa: Casa Miclescu, str. Pinului nr. 2 (în spatele corpului B al Universității)

Coordonator: Lect.univ. dr. Bogdan Constantin NECULAU

Telefon: 0232 201 690

Email: centruldeinvatare@uaic.ro

Prezentare

Centrul de Învățare al Universității „Alexandru Ioan Cuza ” din Iași este înființat în anul 2018, printr-un proiect competitiv privind Învățământul Secundar (ROSE) al Ministerului Educației Naționale (Schema de Granturi pentru Universități – Centre de învăţare (SGCU-CI), cu fonduri de la Banca Mondială şi funcționează din primul semestru al anului universitar 2018-2019. S-a creat un spațiu special dedicat asigurării unor condiții optime de studiu individual şi asistat, cu precădere pentru studenții aflați în risc de abandon sau de nepromovare, principalul scop fiind continuarea studiilor şi îmbunătățirea performanței educaționale.

Durata proiectului: 8.12.2017-7.12.2020 + 5 ani de sustenabilitate.  Pe lângă obligaţia de a respecta prevederile contractuale, inclusiv de a menţine aceasta structură operaţională pe o durată de 5 ani de la finalizarea proiectului (până la 31.12.2025), Universitatea are o motivaţie intrinsecă, dată de însăşi nevoia de a acţiona profesionist pentru a creşte rata de promovabilitate la nivel de ciclu de licenţă şi a diminua abandonul şcolar. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi va menține activitățile cheie prevăzute a se desfăşura în Centrul de Învățăre, întrucât acestea sunt înscrise în Planul Strategic de Dezvoltare Instituțională (PSDI) 2016-2020.

Valoarea totală a proiectului: 900.900 lei (aprox. 200 000 euro)

Grup țintă: 950 studenți, cu preponderenţă dintre cei  înmatriculați în anul I licență.

Dotări moderne: laptop-uri, videoproiector, tablă interactivă, TV, truse educaționale, bibliotecă ce conține cărți din toate domeniile de studiu, internet, mobilier adecvat.

Activități specifice:

  • cursuri de literație
  • prelegeri, dezbateri şi ateliere de lucru pe teme de interes (managementul timpului, planificarea şi organizarea muncii, lucrul în echipă, comunicare, strategii de învăţare eficientă, dezvoltarea aptitudinilor de memorare durabilă, managementul stresului, gestionarea situaţiilor de criză etc.)
  • consiliere de diverse tipuri
  • sesiuni de coaching şi dezvoltare personală etc.

Studenții vor fi asistați de tutori – cadre didactice titulare pentru disciplinele la care s-a constatat un grad ridicat de nepromovare, specialiști în coaching şi dezvoltare personală, consilieri educaţionali şi de carieră, psihologi, studenţi voluntari (din anii superiori ai cilului de licenţă, masteranzi, doctoranzi), membri ai comunităţii Alumni etc. De asemenea, va exista câte un coordonator al activităţilor specifice pentru fiecare facultate din UAIC.

Activitățile lunii noiembrie 2018

Activitățile lunii decembrie 2018