Contact

B-dul Carol I, Nr.11, RO-700506 – Iaşi
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
secretariatzi.drept@uaic.ro

Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872
secretariatifr.drept@uaic.ro

Website: http://laws.uaic.ro
Decan: Lect. univ. dr. Nicolae Horia ȚIȚ

0
de studenţi (Drept și Centrul de Studii Europene)
0
de cadre didactice titulare
0
de cadre didactice asociate

Departamente

Departamentul  Drept  Privat

Director: Conf. dr. Vasile Septimiu PANAINTE

Departamentul  Drept Public 

Director: Lect. dr. Carmen MOLDOVAN

Departamentul Interdisciplinar Centrul de Studii Europene

Director: Prof. univ. dr. Gabriela Carmen PASCARIU

 Centrul de Studii Europene

Specializări

Studii universitare

 • de licenţă (8 semestre)
  • Drept (IF și IFR)

Pentru detalii consultați Planurile de învățământ.

 • de masterat (2-4 semestre)
  • Drept
   • Drept european (IF)
   • Drept european (Bălți – Republica Moldova) (IF)
   • Dreptul afacerilor (IF)
   • Ştiinţe penale (IF)
   • Criminalistică (IF)
   • Carieră judiciară  (IF)
   • Jurisdicţii speciale (IF)
   • Drept și ordine publică (la Focșani) (IF)
  • Economie şi afaceri internaţionale (Centrul de Studii Europene)
    • Dezvoltare regională (interdisciplinar cu domeniile: Geografie, Finanţe, Administrarea afacerilor, Ştiinţe administrative) (IF)
    • Studii europene (interdisciplinar cu domeniile: Ştiinţe administrative, Ştiinţe politice, Drept) (IF și IFR)
  • Relaţii internaţionale şi studii europene (Centrul de Studii Europene)
    • Studii europene şi vecinătatea estică a UE (în limba engleză) (IF)

Pentru detalii consultați Planurile de învățământ.

 • de doctorat (6 semestre)
  • Drept

Pentru detalii consultați Planurile de învățământ.

Prezentare

Susținerea la Iași, în ziua de 3 iunie 1830, a cursului inaugural „de legi”, în limba română, de către jurisconsultul statului, Christian Flechtenmacher, marchează data de naștere a învățământului juridic superior din România. Actul oficial de constituire a facultății va fi adoptat la 6 octombrie 1855, astfel încât la data înființării universității ieșene, Facultatea de Drept a fost singura care funcționa cu toți cei trei ani de studii, având totodată și cel mai mare număr de profesori.

O constantă a activității generațiilor de profesori din Facultatea de Drept a reprezentat-o preocuparea de a forma un corp de juriști cu o solidă pregătire profesională, care să facă față cerințelor și provocărilor unui stat în plin proces de modernizare. Oferta academică a Facultății de Drept este adaptată exigențelor societății contemporane, caracterizată de înalta competitivitate, specifică unei economii de piață. Cursurile de licență sunt structurate pe o durată de patru ani (zi sau frecvență redusă) și finalizate prin susținerea unui examen de licență și a unei lucrări de diplomă.

În cadrul Facultății de Drept, viața academică se construiește pe dimensiunea de cursuri și seminarii, dar și pe dimensiunea practică, prin parteneriate instituționale, inclusiv internaționale. În egală măsură, Facultatea polarizează acțiuni ale Clinicii juridice, ale Școlii doctorale, ale cercurilor științifice (drept penal, drept civil, drept procesual civil) și ale asociațiilor studențești.

Facultatea a derulat mai multe proiecte cu finanțare europeană, în beneficiul studenților, tinerilor cercetători, doctoranzi și postdoctoranzi. Comunicarea cu mediul profesional reprezintă o constantă realizată prin intermediul conferințelor tematice, la care sunt invitați practicieni. Facultatea de Drept are acorduri de cooperare cu Institutul Național de Pregătire și Perfecționare a Avocaților, Centrul Teritorial Iași, privind organizarea de conferințe, ateliere, dezbateri interactive.

O constantă oportunitate pentru studenți este programul de mobilități Erasmus. Facultatea de Drept din Iași a dezvoltat parteneriate cu universități de tradiție din spațiul cultural european, din Franța, Germania, Spania, Italia, Finlanda, Grecia și Republica Moldova.

După absolvirea Facultății de Drept, studenții pot alege să activeze în calitate de: magistrat (judecător sau procuror), notar, avocat, executor judecătoresc, consilier juridic, funcționar public în cadrul administrației publice, manager public, diplomat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, consultant în afaceri, specialist în relații comerciale ori mediator.

Biblioteca de Drept se află în corpul A al Universităţii, etajul II, B-dul Carol I, nr. 11, 700505, Iaşi, E-mail: bib.law@uaic.ro, Telefon: 0232 20 1159.

Cursuri demonstrative pentru elevi

Turul virtual al Facultății de Drept